Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH13K6.2-TK4505/09/2014 - 09/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử36K19-TK4519/09/2014 - 23/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử36K19-QN (tối)4517/10/2014 - 23/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu Huyền36K6-GL (tối)4522/08/2014 - 28/08/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu Huyền36K19-GL (tối)4522/08/2014 - 28/08/2014Học cùng 36K6-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đào Thị Nhung36K19-PY (tối)4524/10/2014 - 30/10/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
7Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình33K4-QNA(tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường BD Chính trị Điện bàn
8Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình33K4-GL3017/09/2014 - 20/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
9Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long33K4-QNA(tối)3012/09/2014 - 15/09/2014 Trường BD Chính trị Điện bàn
10Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long33K4-GL3030/09/2014 - 03/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
11Công pháp quốc tếTrần Văn Quang35K19-QN4514/11/2014 - 20/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
12Đại cương văn hoá Việt Nam Ngô Văn Hà33K13.1-TK3010/09/2014 - 13/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
13Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu33K13-BĐ (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
14Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu33K13.2-TK3005/09/2014 - 08/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
15Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu35K19-TK3012/09/2014 - 15/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
16Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu33K13-QN (tối)3018/09/2014 - 21/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
17Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu35K19-ĐNO3026/09/2014 - 29/09/2014Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
18Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu34K19-ĐNO (tối)3026/09/2014 - 29/09/2014 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
19Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu35K19-BĐ (tối)3009/10/2014 - 12/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
20Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu35K19-QN3017/10/2014 - 20/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Lê Thị Tuyết Ba34K6-LNGL (tối)4517/10/2014 - 23/10/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Lê Thị Tuyết BaH12K6.2-LNGL4517/10/2014 - 23/10/2014Học cùng 34K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim BìnhH12K6.2-QN4524/10/2014 - 30/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
24Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Ngô Văn HàH12K6.2-TK4524/10/2014 - 28/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
25Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn HoànH12K6.2-GL4522/08/2014 - 28/08/2014Học cùng 34K19.1-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
26Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Văn Hoàn34K19.1-GL4522/08/2014 - 28/08/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
27Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Tiến Lương35K6.1-QN4517/10/2014 - 23/10/2014Học cùng 35K4.2-QN (tối)Trường Đại học Phạm Văn Đồng
28Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Tiến Lương35K4.2-QN (tối)4517/10/2014 - 23/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
29Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh ThưH12K6.2-LNGL4519/09/2014 - 25/09/2014Học cùng 34K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
30Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh Thư34K6-LNGL (tối)4519/09/2014 - 25/09/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
31Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh ThưH12K6.2-TK4510/10/2014 - 14/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
32Hệ thống thông tin quản lýLê Dân35K2.1-ĐL3007/11/2014 - 10/11/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
33Kế toán công tyNguyễn Thị Thu Hà33K6-LNGL (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
34Kế toán công tyNguyễn Thị Thu Hà33K6-TK3017/10/2014 - 20/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
35Kế toán công tyNguyễn Thị Thu Hà33K6-LĐ3006/11/2014 - 09/11/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
36Kế toán công tyHuỳnh Thị Hồng HạnhH12K6.2-QN3019/09/2014 - 22/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
37Kế toán công tyHuỳnh Thị Hồng HạnhH12K6.2-H3007/11/2014 - 10/11/2014 Trung tâm GDTX Huế
38Kế toán công tyLê Văn Nam33K6-BĐ (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
39Kế toán công tyLê Văn Nam33K6-GL3010/10/2014 - 13/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
40Kế toán công tyLê Văn NamH12K6.2-GL3010/10/2014 - 13/10/2014Học cùng 33K6-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
41Kế toán công tyTrần Đinh Khôi NguyênB13K6.1-ĐLK3019/09/2014 - 22/09/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
42Kế toán công tyTrần Đinh Khôi Nguyên33K6-ĐLK (tối)3019/09/2014 - 22/09/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
43Kế toán công tyTrần Đinh Khôi Nguyên33K6.2-ĐL (tối)3019/09/2014 - 22/09/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
44Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương33K6-GL3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
45Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương33K6-TK3019/09/2014 - 22/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
46Kế toán hành chính sự nghiệpHà Phước Vũ33K6-ĐLK (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
47Kế toán hành chính sự nghiệpHà Phước Vũ33K6.2-ĐL (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
48Kế toán hành chính sự nghiệpHà Phước VũB13K6.1-ĐLK3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
49Kế toán hành chính sự nghiệpHà Phước Vũ33K6-LNGL (tối)3012/09/2014 - 15/09/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
50Kế toán hành chính sự nghiệpHà Phước Vũ33K6-LĐ3003/10/2014 - 06/10/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
51Kế toán hành chính sự nghiệpHà Phước Vũ33K6-BĐ (tối)3024/10/2014 - 27/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
52Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương ĐôngH13K6.2-QN6003/10/2014 - 11/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
53Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương Đông35K6.1-QN6003/10/2014 - 11/10/2014Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
54Kế toán tài chính 1Nguyễn Công PhươngH13K6.2-TK6003/10/2014 - 09/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
55Kế toán tài chính 1Vương Phương ThủyH13K6.2-ĐLK6003/10/2014 - 11/10/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
56Kế toán tài chính 1Vương Phương ThủyB13K6.2,3-ĐLK6003/10/2014 - 11/10/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
57Kế toán tài chính 1Vương Phương Thủy35K6.1-ĐL6003/10/2014 - 11/10/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
58Kế toán tài chính 2Nguyễn Công Phương34K6-LNGL (tối)4505/09/2014 - 11/09/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
59Khởi sự kinh doanhLê Thị Minh HằngB12K2.2,3-QNA4512/09/2014 - 18/09/2014 Trường Đại học Quảng Nam
60Khởi sự kinh doanhLê Thị Minh Hằng33K2-LNGL (tối)4526/09/2014 - 02/10/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
61Khởi sự kinh doanhNguyễn Văn Long33K2-LĐ4521/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
62Khởi sự kinh doanhNguyễn Văn Long33K2-TK4519/09/2014 - 23/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
63Kiểm toán căn bảnLê Quang SangH12K6.2-TK4519/09/2014 - 23/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
64Kiểm toán căn bảnLê Quang SangH12K6.2-LNGL4531/10/2014 - 06/11/2014Học cùng 34K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
65Kiểm toán căn bảnLê Quang Sang34K6-LNGL (tối)4531/10/2014 - 06/11/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
66Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn Hưng33K6-LNGL (tối)4505/09/2014 - 11/09/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
67Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn Hưng33K6-TK4510/10/2014 - 14/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
68Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài Hương33K6-BĐ (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
69Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài Hương33K6-LĐ4516/10/2014 - 20/10/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
70Kiểm toán tài chínhNguyễn Thị Thanh HuyềnH12K6.2-QN4522/08/2014 - 28/08/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
71Kiểm toán tài chínhNguyễn Thị Thanh HuyềnH12K6.2-H4526/09/2014 - 02/10/2014 Trung tâm GDTX Huế
72Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH12K6.2-GL4519/09/2014 - 25/09/2014Học cùng 33K6-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
73Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc Trai33K6-GL4519/09/2014 - 25/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
74Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc Trai33K6-ĐLK (tối)4510/10/2014 - 16/10/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
75Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc Trai33K6.2-ĐL (tối)4510/10/2014 - 16/10/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
76Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiB13K6.1-ĐLK4510/10/2014 - 16/10/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
77Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH12K6.2-TK3012/09/2014 - 15/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
78Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH12K6.2-LNGL3003/10/2014 - 06/10/2014Học cùng 34K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
79Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh Sơn34K6-LNGL (tối)3003/10/2014 - 06/10/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
80Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH13K6.1-QN3024/10/2014 - 27/10/2014Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
81Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH13K6.2-QN3024/10/2014 - 27/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
82Kinh tế đầu tưLê Bảo34K4-QNA (tối)3019/09/2014 - 22/09/2014 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
83Kinh tế lao động Bùi Quang Bình34K4-QNA (tối)3005/09/2014 - 08/09/2014 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
84Kinh tế lượng Ngô Tân34K4-QNA (tối)4503/10/2014 - 09/10/2014 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
85Kinh tế lượng Trần Phước Trữ35K4.2-QN (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
86Kinh tế lượngTrần Phước Trữ35K6.1-QN3012/09/2014 - 18/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
87Kinh tế ngànhNguyễn Thị Hải Đường35K4.1-QN3010/09/2014 - 13/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
88Kinh tế ngànhLê Thị Liên35K4.2-QN (tối)3003/10/2014 - 06/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
89Kinh tế ngànhHà Quang Thơ35K2.1-ĐL3012/09/2014 - 15/09/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
90Kinh tế vĩ môNguyễn Thị Thu Hà36K19-QN (tối)4522/08/2014 - 28/08/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
91Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy36K19-PY (tối)4526/09/2014 - 02/10/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
92Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy36K19-BĐ (tối)4510/10/2014 - 16/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
93Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu Thủy36K19-GL (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014Học cùng 36K6-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
94Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu Thủy36K6-GL (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
95Kinh tế vùngLê Bảo33K4-QNA(tối)3003/10/2014 - 06/10/2014 Trường BD Chính trị Điện bàn
96Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà33K13.2-ĐNO3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
97Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà35K19-ĐNO3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 33K13.2-ĐNOTrường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
98Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà34K19-ĐNO (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 33K13.2-ĐNOTrường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
99Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà34K19.1-GL3005/09/2014 - 08/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
100Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà34K19.1-TK3012/09/2014 - 15/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
101Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà33K13.1-TK3023/09/2014 - 26/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
102Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà33K13-BĐ (tối)3003/10/2014 - 06/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
103Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà33K13.2-TK3010/10/2014 - 13/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
104Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà33K13-QN (tối)3024/10/2014 - 27/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
105Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm33K2-LNGL (tối)3012/09/2014 - 15/09/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
106Lãnh đạoNguyễn Thanh LiêmB12K2.2,3-QNA3019/09/2014 - 22/09/2014 Trường Đại học Quảng Nam
107Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm33K2-LĐ3026/09/2014 - 29/09/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
108Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm33K2-TK3010/10/2014 - 13/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
109Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử36K19-GL (tối)3026/09/2014 - 29/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
110Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà36K19-BĐ (tối)3003/10/2014 - 06/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
111Luật dân sự I Đỗ Việt Cường36K19-ĐL (tối)4509/09/2014 - 15/09/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
112Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng36K19-QN (tối)4519/09/2014 - 25/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
113Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng36K19-PY (tối)4510/10/2014 - 16/10/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
114Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng36K19-GL (tối)4507/11/2014 - 13/11/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
115Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng36K19-TK4528/11/2014 - 02/12/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
116Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB13K19.3-QN4522/08/2014 - 28/08/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
117Luật đất đaiĐào Thị Nhung35K19-QN3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
118Luật đất đaiĐào Thị Nhung35K19-TK3026/09/2014 - 29/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
119Luật đất đaiĐào Thị Nhung34K19.2-GL3008/10/2014 - 11/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
120Luật đầu tưMai Vân AnhB13K19.3-QN3014/11/2014 - 17/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
121Luật đầu tưMai Vân AnhB12K19.3-QN3014/11/2014 - 17/11/2014Học cùng B13K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
122Luật hiến phápTrần TrungB13K19.3-QN4512/09/2014 - 18/09/2014Học cùng 36K19-QN (tối)Trường Đại học Phạm Văn Đồng
123Luật hiến phápTrần Trung36K19-QN (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
124Luật hiến phápTrần Trung36K19-TK4521/11/2014 - 25/11/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
125Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn SơnB13K19.3-QN4517/10/2014 - 23/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
126Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn35K19-BĐ (tối)4526/09/2014 - 02/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
127Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn35K19-PY (tối)4503/10/2014 - 09/10/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
128Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB12K19.3-QN4507/11/2014 - 13/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
129Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh35K19-BĐ (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
130Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh35K19-PY (tối)3031/10/2014 - 03/11/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
131Luật khiếu nại tố cáoTrần Tuấn Sơn33K13.2-ĐNO3012/09/2014 - 15/09/2014 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
132Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19.1-GL3012/09/2014 - 15/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
133Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19.1-TK3024/10/2014 - 27/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
134Luật kinh tếNguyễn Thị Hồng Phượng36K6-GL (tối)4526/09/2014 - 02/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
135Luật kinh tếNguyễn Thị Hồng Phượng35K4.2-QN (tối)4530/10/2014 - 05/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
136Luật kinh tếNguyễn Thị Hồng PhượngH13K6.2-TK4514/11/2014 - 18/11/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
137Luật lao động Trần Trung35K19-QN3003/10/2014 - 06/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
138Luật lao động Trần Trung35K19-TK3017/10/2014 - 20/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
139Luật luật sưTrần Trung34K19.1-TK3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
140Luật luật sưTrần Trung34K19.1-GL3026/09/2014 - 29/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
141Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-BĐ (tối)3018/10/2014 - 21/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
142Luật tài chínhĐỗ Việt Cường34K19-BĐ (tối)3031/10/2014 - 03/11/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
143Luật tài chínhĐỗ Việt CườngB12K19.3-QN3021/11/2014 - 24/11/2014Học cùng B13K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
144Luật tài chínhĐỗ Việt CườngB13K19.3-QN3021/11/2014 - 24/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
145Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-QN3008/11/2014 - 11/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
146Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-TK3021/11/2014 - 24/11/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
147Luật Tài chính - Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh33K13.2-ĐNO3002/10/2014 - 05/10/2014 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
148Luật thương mại (HP1)Đỗ Việt Cường36K19-ĐL (tối)4517/10/2014 - 23/10/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
149Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu HằngB13K19.3-QN4524/10/2014 - 30/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
150Luật thương mại (HP2)Trần Văn QuangB12K19.3-QN4526/09/2014 - 02/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
151Luật thương mại quốc tếHoàng Ngọc Giao33K13-BĐ (tối)3011/10/2014 - 14/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
152Luật thương mại quốc tếHoàng Ngọc Giao33K13-QN (tối)3016/10/2014 - 19/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
153Luật thương mại quốc tếHoàng Ngọc Giao33K13.1-TK3021/10/2014 - 24/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
154Luật thương mại quốc tếHoàng Ngọc Giao33K13.2-TK3024/10/2014 - 27/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
155Luật thương mại quốc tế 1Đỗ Việt Cường34K19-BĐ (tối)3009/10/2014 - 12/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
156Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn QuangB12K19.3-QN3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
157Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang34K19-ĐNO (tối)3013/09/2014 - 16/09/2014 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
158Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang35K19-ĐNO3013/09/2014 - 16/09/2014Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
159Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang35K19-QN3024/10/2014 - 27/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
160Luật thương mại quốc tế 2Đỗ Việt Cường34K19.2-GL3017/09/2014 - 20/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
161Luật tố dụng dân sựMai Vân Anh35K19-PY (tối)4519/09/2014 - 25/09/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
162Luật tố dụng dân sựMai Vân Anh35K19-BĐ (tối)4524/10/2014 - 30/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
163Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-PY (tối)4522/08/2014 - 28/08/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
164Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng34K19-BĐ (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
165Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng34K19.2-GL4513/10/2014 - 17/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
166Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcTrần Trung34K19.1-TK4507/11/2014 - 11/11/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
167Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy33K2-LNGL (tối)4505/09/2014 - 11/09/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
168Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy33K2-TK4526/09/2014 - 30/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
169Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy33K2-LĐ4509/10/2014 - 13/10/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
170Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân ThủyB12K2.2,3-QNA4524/10/2014 - 30/10/2014 Trường Đại học Quảng Nam
171Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH13K6.2-TK4507/11/2014 - 11/11/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
172Marketing căn bản Nguyễn Thị Như Liêm36K6-GL (tối)4524/10/2014 - 30/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
173Marketing địa phương Nguyễn Thị Thống Nhất34K4-QNA (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
174Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH12K6.2-TK3026/09/2014 - 29/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
175Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếPhan Đinh AnhH13K6.1-QN3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
176Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếPhan Đinh AnhH13K6.2-QN3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
177Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH12K6.2-GL3007/11/2014 - 10/11/2014Học cùng 36K6-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
178Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm Trinh36K6-GL (tối)3007/11/2014 - 10/11/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
179Nguyên lý kế toánHồ Phước Dũng35K4.1-QN3014/10/2014 - 17/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
180Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Văn CangH13K6.2-TK4519/09/2014 - 23/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
181Nguyên lý thống kê kinh tếTrần Phước Trữ35K4.1-QN4506/10/2014 - 10/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
182Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình33K4-GL4513/10/2014 - 17/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
183Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình33K4-QNA(tối)4531/10/2014 - 06/11/2014 Trường BD Chính trị Điện bàn
184Phân tích tài chính doanh nghiệpĐoàn Ngọc Phi Anh33K6-GL4526/09/2014 - 02/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
185Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Đinh Khôi NguyênH12K6.2-H4510/10/2014 - 16/10/2014 Trung tâm GDTX Huế
186Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Đinh Khôi Nguyên33K6-LĐ4530/10/2014 - 03/11/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
187Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng Tâm33K6-ĐLK (tối)4505/09/2014 - 11/09/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
188Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng Tâm33K6.2-ĐL (tối)4505/09/2014 - 11/09/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
189Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmB13K6.1-ĐLK4505/09/2014 - 11/09/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
190Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH12K6.2-QN4517/10/2014 - 23/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
191Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà Tấn33K6-BĐ (tối)4510/10/2014 - 16/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
192Phân tích tài chính doanh nghiệpNguyễn Thị Xuân Trang33K6-TK4524/10/2014 - 28/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
193Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng Tùng33K6-LNGL (tối)4519/09/2014 - 25/09/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
194Pháp luật về cạnh tranh và độc quyềnĐỗ Việt Cường33K13.2-TK3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
195Pháp luật về cạnh tranh và độc quyềnĐỗ Việt Cường33K13-QN (tối)3004/10/2014 - 07/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
196Pháp luật về kinh doanh bảo hiểmNguyễn Hoàng Duy Linh33K13-QN (tối)4505/09/2014 - 11/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
197Pháp luật về kinh doanh bảo hiểmNguyễn Hoàng Duy Linh33K13-BĐ (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
198Pháp luật về kinh doanh bảo hiểmNguyễn Hoàng Duy Linh33K13.1-TK4513/10/2014 - 17/10/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
199Pháp luật về kinh doanh bảo hiểmNguyễn Hoàng Duy Linh33K13.2-TK4531/10/2014 - 04/11/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
200Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH12K6.2-H3024/10/2014 - 27/10/2014 Trung tâm GDTX Huế
201Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH12K6.2-ĐLK3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
202Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH13K6.2-ĐLK3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
203Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc Tuấn35K6.1-ĐL3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
204Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc Tuấn35K2.1-ĐL3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
205Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH13K6.1-QN3026/09/2014 - 29/09/2014Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
206Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH13K6.2-QN3026/09/2014 - 29/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
207Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH13K6.2-TK4522/08/2014 - 26/08/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
208Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH13K6.1-QN4512/09/2014 - 18/09/2014Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
209Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH13K6.2-QN4512/09/2014 - 18/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
210Phương pháp định lượng trong kinh tếLê Minh HiếuH13K6.2-ĐLK4517/10/2014 - 23/10/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
211Phương pháp định lượng trong kinh tếLê Minh HiếuB13K6.2,3-ĐLK4517/10/2014 - 23/10/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
212Phương pháp định lượng trong kinh tếLê Minh HiếuH12K6.2-ĐLK4517/10/2014 - 23/10/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
213Phương pháp định lượng trong kinh tếLê Minh Hiếu35K6.1-ĐL4517/10/2014 - 23/10/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
214Phương pháp định lượng trong kinh tếLê Minh Hiếu35K2.1-ĐL4517/10/2014 - 23/10/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
215Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng Yến35K4.2-QN (tối)4522/08/2014 - 28/08/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
216Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng Yến35K6.1-QN4522/08/2014 - 28/08/2014Học cùng 35K4.2-QN (tối)Trường Đại học Phạm Văn Đồng
217Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng Yến35K4.1-QN4522/09/2014 - 26/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
218Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo34K19.1-GL3024/10/2014 - 27/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
219Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình34K19.1-TK3026/09/2014 - 29/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
220Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB13K19.3-QN3003/10/2014 - 06/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
221Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB12K19.3-QN3003/10/2014 - 06/10/2014Học cùng B13K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
222Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Lê Bảo33K4-GL3027/08/2014 - 30/08/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
223Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Bùi Quang Bình33K4-QNA(tối)3024/10/2014 - 27/10/2014 Trường BD Chính trị Điện bàn
224Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Thị Bích Thủy33K2-LNGL (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
225Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm33K2-LNGL (tối)4517/10/2014 - 23/10/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
226Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm33K2-LĐ4506/11/2014 - 10/11/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
227Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm33K2-TK4521/11/2014 - 25/11/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
228Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh LiêmB12K2.2,3-QNA4526/11/2014 - 02/12/2014 Trường Đại học Quảng Nam
229Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H12K6.2-LNGL3022/08/2014 - 25/08/2014Học cùng 34K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
230Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An 34K6-LNGL (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
231Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H12K6.2-QN3026/09/2014 - 29/09/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
232Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH12K6.2-H3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Huế
233Quản trị dự ánNguyễn Văn LongB12K2.2,3-QNA3010/10/2014 - 13/10/2014 Trường Đại học Quảng Nam
234Quản trị sản xuấtNguyễn Quốc Tuấn35K6.1-ĐL4531/10/2014 - 06/11/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
235Quản trị sản xuấtNguyễn Quốc TuấnH12K6.2-ĐLK4531/10/2014 - 06/11/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
236Quản trị sản xuấtNguyễn Quốc TuấnB13K6.2,3-ĐLK4531/10/2014 - 06/11/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
237Quản trị sản xuấtNguyễn Quốc TuấnH13K6.2-ĐLK4531/10/2014 - 06/11/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
238Quản trị sản xuấtNguyễn Quốc Tuấn35K2.1-ĐL4531/10/2014 - 06/11/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
239Quản trị sự thay đổiVõ Quang TríB12K2.2,3-QNA3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Đại học Quảng Nam
240Tài chính - tiền tệ Nguyễn Thanh Hương35K6.1-ĐL4519/09/2014 - 25/09/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
241Tài chính - tiền tệ Nguyễn Thanh HươngH13K6.2-ĐLK4519/09/2014 - 25/09/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
242Tài chính - tiền tệ Nguyễn Thanh HươngH12K6.2-ĐLK4519/09/2014 - 25/09/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
243Tài chính - tiền tệ Nguyễn Thanh HươngB13K6.2,3-ĐLK4519/09/2014 - 25/09/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
244Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị Trinh35K4.2-QN (tối)4526/09/2014 - 02/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
245Tài chính côngHoàng Dương Việt Anh34K4-QNA (tối)3017/10/2014 - 20/10/2014 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
246Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu36K19-PY (tối)3012/09/2014 - 15/09/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
247Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu36K19-TK3026/09/2014 - 29/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
248Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu36K19-GL (tối)3010/10/2014 - 13/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
249Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu36K19-QN (tối)3031/10/2014 - 03/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
250Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH13K6.1-QN3017/10/2014 - 20/10/2014Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
251Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH13K6.2-QN3017/10/2014 - 20/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
252Thị trường vốn và các định chế tài chínhPhạm Văn SơnH12K6.2-TK3022/08/2014 - 25/08/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
253ThuếNguyễn Trần ThuầnB13K6.1-ĐLK3012/09/2014 - 15/09/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
254ThuếNguyễn Trần ThuầnB13K6.2,3-ĐLK3012/09/2014 - 15/09/2014Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
255ThuếNguyễn Trần Thuần35K6.1-ĐL3012/09/2014 - 15/09/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
256Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh36K19-PY (tối)4522/08/2014 - 28/08/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
257Tin học đại cươngNguyễn Văn Chức36K19-TK4512/09/2014 - 16/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
258Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà36K19-QN (tối)4503/10/2014 - 09/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
259Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy36K19-BĐ (tối)4512/09/2014 - 18/09/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
260Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang33K6-LĐ4521/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm ĐTBD Tại chức Lâm Đồng
261Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH12K6.2-H4512/09/2014 - 18/09/2014 Trung tâm GDTX Huế
262Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang33K6-BĐ (tối)4526/09/2014 - 02/10/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
263Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang33K6-LNGL (tối)4510/10/2014 - 16/10/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
264Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH12K6.2-QN4507/11/2014 - 13/11/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
265Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmB13K6.1-ĐLK4503/10/2014 - 09/10/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
266Tin học hóa kế toánVõ Hồng Tâm33K6-ĐLK (tối)4503/10/2014 - 09/10/2014Học cùng 33K6.2-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
267Tin học hóa kế toánVõ Hồng Tâm33K6.2-ĐL (tối)4503/10/2014 - 09/10/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
268Tin học hóa kế toánNguyễn Mạnh Toàn33K6-TK4526/09/2014 - 30/09/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
269Tin học hóa kế toánNguyễn Mạnh Toàn33K6-GL4517/10/2014 - 23/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
270Tin học hóa kế toánNguyễn Mạnh ToànH12K6.2-GL4517/10/2014 - 23/10/2014Học cùng 33K6-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
271Toán cao cấp 2Đinh Thị Văn36K6-GL (tối)3010/10/2014 - 13/10/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
272Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang34K19.2-GL4508/09/2014 - 12/09/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
273Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang33K13.2-ĐNO4510/10/2014 - 16/10/2014 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
274Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh35K4.1-QN3027/10/2014 - 30/10/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
275Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê34K19-BĐ (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
276Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Thị Nga35K2.1-ĐL3003/10/2014 - 06/10/2014 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
277Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Thị NgaH12K6.2-ĐLK3003/10/2014 - 06/10/2014Học cùng 35K2.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
278Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ34K19.2-GL3026/08/2014 - 29/08/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
279Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh34K19-ĐNO (tối)3010/10/2014 - 13/10/2014 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
280Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh35K19-ĐNO3010/10/2014 - 13/10/2014Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
281Xã hội họcĐoàn Lan Phương36K19-BĐ (tối)3022/08/2014 - 25/08/2014 Trung tâm GDTX Bình Định