Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Lê Hữu Ái39K19-PHKT3029/09/2017 - 02/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Trịnh Sơn Hoan38K19-TK3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Trịnh Sơn HoanH16K6.2-TK3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 1Phạm Huy ThànhH16K6.2-QN3006/10/2017 - 09/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng CửH15K6.2-LNGL4514/09/2017 - 20/09/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử38K2-LNGL4514/09/2017 - 20/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K19-ĐL (tối)4529/09/2017 - 05/10/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K19-ĐLK4529/09/2017 - 05/10/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin phần 2Nguyễn Hồng Cử39K19-BĐ4513/10/2017 - 19/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
10Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao38K19-BĐ4527/10/2017 - 02/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
11Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB15K19.3-QN4510/11/2017 - 16/11/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
12Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB16K19.2,3-KH4501/12/2017 - 07/12/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
13Công pháp quốc tếLê Thị Phương TrangB15K19.3-PHKT4515/09/2017 - 21/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
14Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa38K19-GL3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
15Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu37K19-GL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
16Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu38K19-QN3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
17Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu38K19-BĐ3006/10/2017 - 09/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
18Điều tra chọn mẫu Nguyễn Văn Cang37K05-CM3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
19Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết Ba36K19-GL (tối)4514/09/2017 - 20/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà36K19-BĐ (tối)4506/10/2017 - 12/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn36K19-PY (tối)4508/09/2017 - 14/09/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn36K19-QN (tối)4529/09/2017 - 05/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga36K19-TK4508/09/2017 - 12/09/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
24Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH16K6.2-TK3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
25Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH15K6.2-ĐLK4503/11/2017 - 09/11/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
26Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.2-QN4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
27Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH16K6.2-QN3022/09/2017 - 25/09/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
28Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH16K6.1-QN3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
29Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương36K6-GL (tối)3021/09/2017 - 24/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
30Kế toán tài chính 1Nguyễn Thị Thu HàH16K6.2-LNGL6005/10/2017 - 14/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
31Kế toán tài chính 2Lê Văn Nam37K05-CM4529/09/2017 - 05/10/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
32Khởi sự kinh doanhLê Thị Minh Hằng37K2-LNGL (tối)4505/10/2017 - 11/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
33Kiểm toán căn bảnTrần Thị Hồng VânH15K6.2-ĐLK4522/09/2017 - 28/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
34Kiểm toán căn bảnLê Thị Kim YếnH16K6.2-QN4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
35Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH16K6.1-QN4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
36Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn Nghiệp36K6-GL (tối)3005/10/2017 - 08/10/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
37Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh Sơn37K6-LNGL (tối)3014/09/2017 - 17/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
38Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH16K6.2-LNGL3014/09/2017 - 17/09/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
39Kinh tế lượngNguyễn Bá Thế37K05-CM4515/09/2017 - 21/09/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
40Kinh tế lượngTrần Phước Trữ36K6-GL (tối)3007/09/2017 - 10/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
41Kinh tế quốc tế Ngô Quang Mỹ36K6-GL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
42Kinh tế vĩ môĐoàn Lan Phương39K19-PHKT4515/09/2017 - 21/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
43Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà37K19-BĐ (tối)3020/10/2017 - 23/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
44Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-ĐL(tối)3025/08/2017 - 28/08/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
45Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam39K19-ĐLK3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
46Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam39K19-ĐL (tối)3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
47Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến NamB16K19.3-ĐLK3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
48Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-QN3015/09/2017 - 18/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
49Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam37K19-PY (tối)3029/09/2017 - 02/10/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
50Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam37K19-TK3013/10/2017 - 16/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
51Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam38K19-TK3013/10/2017 - 16/10/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
52Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử39K19-PHKT3025/08/2017 - 28/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
53Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử39K19-BĐ3010/11/2017 - 13/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
54Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà37K19-TK3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
55Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến Nam39K19-PHKT3027/10/2017 - 30/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
56Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB16K19.3-GL3005/10/2017 - 08/10/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
57Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamLương Văn Tuấn39K19-ĐL (tối)3022/09/2017 - 25/09/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
58Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamLương Văn Tuấn39K19-ĐLK3022/09/2017 - 25/09/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
59Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà39K19-BĐ3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
60Lịch sử văn minh thế giớiLương Văn Tuấn39K19-PHKT3013/10/2017 - 16/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
61Logic họcLê Đức TâmB16K19.3-GL3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
62Logic họcLê Minh ThọB16K19.3-ĐLK3013/10/2017 - 16/10/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
63Logic họcLê Minh Thọ39K19-ĐLK3013/10/2017 - 16/10/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
64Logic họcLê Minh Thọ39K19-ĐL (tối)3013/10/2017 - 16/10/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
65Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng39K19-BĐ4527/10/2017 - 02/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
66Luật đất đaiĐào Thị Nhung38K19-GL3007/09/2017 - 10/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
67Luật đất đaiĐào Thị NhungB16K19.3-GL3007/09/2017 - 10/09/2017Học cùng 38K19-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
68Luật đất đaiĐào Thị NhungB16K19.2,3-KH3029/09/2017 - 02/10/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
69Luật đầu tưMai Vân AnhB15K19.3-ĐLK3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
70Luật đầu tưMai Vân Anh38K19-ĐL(tối)3022/09/2017 - 25/09/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
71Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc36K19-BĐ (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
72Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng37K19-TK4529/09/2017 - 03/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
73Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-TK4529/09/2017 - 03/10/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
74Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn38K13-CM4506/10/2017 - 12/10/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
75Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn SơnB16K19.3-GL4521/09/2017 - 27/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
76Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn Sơn39K19-BĐ4503/11/2017 - 09/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
77Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh HàB16K19.2,3-KH4527/10/2017 - 02/11/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
78Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh Hà38K19-BĐ4510/11/2017 - 16/11/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
79Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB15K19.3-PHKT4525/08/2017 - 31/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
80Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc38K13-CM4522/09/2017 - 28/09/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
81Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn38K19-QN4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
82Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB15K19.3-QN3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
83Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh38K19-QN3006/10/2017 - 09/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
84Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung36K19-ĐL (tối)30  Trung tâm GDTX Đắk Lắk
85Luật kinh tếLê Thị Phương TrangH16K6.2-TK4506/10/2017 - 10/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
86Luật lao động Trần Hải Lộc38K19-BĐ3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
87Luật lao động Trần Hải Lộc38K19-ĐL(tối)3003/11/2017 - 06/11/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
88Luật lao động Trần Hải LộcB15K19.3-ĐLK3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
89Luật luật sưTrần Trung36K19-ĐL (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
90Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc38K19-ĐL(tối)3029/09/2017 - 02/10/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
91Luật tài chínhLê Đình Quang PhúcB15K19.3-ĐLK3029/09/2017 - 02/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
92Luật tài chínhLê Đình Quang PhúcB16K19.3-ĐLK3029/09/2017 - 02/10/2017Học cùng B15K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
93Luật tài chínhLê Đình Quang Phúc38K19-BĐ3013/10/2017 - 16/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
94Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu HằngB16K19.3-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
95Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐL (tối)4508/09/2017 - 14/09/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
96Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng39K19-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017Học cùng 39K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
97Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà LinhB15K19.3-QN4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
98Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung38K19-BĐ4522/09/2017 - 28/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
99Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung38K19-QN4503/11/2017 - 09/11/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
100Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-ĐLK3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
101Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-QN3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
102Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19.1-PHKT3025/08/2017 - 28/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
103Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19-BĐ (tối)3015/09/2017 - 18/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
104Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19.2-PHKT3006/10/2017 - 09/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
105Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB15K19.3-ĐLK3027/10/2017 - 30/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
106Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc38K19-TK3003/11/2017 - 06/11/2017Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
107Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc37K19-TK3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
108Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB15K19.3-PHKT4529/09/2017 - 05/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
109Luật tố tụng dân sựLê Thị Thu HằngB15K19.3-QN4513/10/2017 - 19/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
110Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng37K19.2-PHKT4508/09/2017 - 14/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
111Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn37K19.1-PHKT4508/09/2017 - 14/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
112Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà37K19-GL (tối)4507/09/2017 - 13/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
113Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần Chín39K2-LNGL4521/09/2017 - 27/09/2017Học cùng H16K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
114Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần ChínH16K6.2-LNGL4521/09/2017 - 27/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
115Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngB15K6.2,3-ĐLK4525/08/2017 - 31/08/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
116Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH16K6.2-TK4520/10/2017 - 24/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
117Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH16K6.2-QN3025/08/2017 - 28/08/2017Học cùng H16K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
118Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH16K6.1-QN3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
119Nguyên lý kế toánTrần Thị Thanh Thảo39K2-LNGL4505/10/2017 - 11/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
120Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínB15K6.2,3-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
121Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH15K6.2-ĐLK4508/09/2017 - 14/09/2017Học cùng B15K6.2,3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
122Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH16K6.1-QN4506/10/2017 - 12/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
123Pháp luật đại cươngTrần Hải Lộc39K2-LNGL3019/10/2017 - 22/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
124Pháp luật đại cươngTrần Hải Lộc37K6-LNGL (tối)3019/10/2017 - 22/10/2017Học cùng 39K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
125Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-GL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
126Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-PY (tối)3029/09/2017 - 02/10/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
127Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-ĐL (tối)3013/10/2017 - 16/10/2017 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
128Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-BĐ (tối)3027/10/2017 - 30/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
129Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung36K19-QN (tối)3003/11/2017 - 06/11/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
130Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB15K19.3-ĐLK4513/10/2017 - 19/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
131Pháp luật về thi hành ánTrần Trung36K19-BĐ (tối)4522/09/2017 - 28/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
132Pháp luật về thi hành ánTrần Trung36K19-TK4520/10/2017 - 24/10/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
133Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị Loan38K2-LNGL3007/09/2017 - 10/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
134Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH16K6.2-LNGL3007/09/2017 - 10/09/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
135Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH15K6.2-LNGL3007/09/2017 - 10/09/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
136Phương pháp định lượng trong kinh tếĐặng Thị Tố NhưB15K6.2,3-ĐLK4522/09/2017 - 28/09/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
137Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo38K19-QN3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
138Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB16K19.2,3-KH3025/08/2017 - 28/08/2017 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
139Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình36K19-QN (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
140Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình37K19-BĐ (tối)3008/09/2017 - 11/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
141Quản trị chuỗi cung ứng Nguyễn Phúc Nguyên37K2-LNGL (tối)4519/10/2017 - 25/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
142Quản trị MarketingLê Văn Huy38K2-LNGL4521/09/2017 - 27/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
143Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngB15K6.2,3-ĐLK4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
144Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH15K6.2-ĐLK4520/10/2017 - 26/10/2017Học cùng B15K6.2,3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
145Quản trị sản xuấtBùi Trung Hiệp38K2-LNGL4512/10/2017 - 18/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
146Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH15K6.2-LNGL4512/10/2017 - 18/10/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
147Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm37K2-LNGL (tối)4507/09/2017 - 13/09/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
148Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhB15K6.2,3-ĐLK4506/10/2017 - 12/10/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
149Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-ĐLK4506/10/2017 - 12/10/2017Học cùng B15K6.2,3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
150Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K13-CM3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
151Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu39K19-PHKT3008/09/2017 - 11/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
152Thị trường vốn và các định chế tài chínhPhạm Văn SơnH16K6.2-TK3022/09/2017 - 25/09/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
153Thống kê kinh tế Phạm Quang Tín37K05-CM4513/10/2017 - 19/10/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
154Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh38K13-CM4508/09/2017 - 14/09/2017 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
155Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà39K19-BĐ4522/09/2017 - 28/09/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
156Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang37K6-LNGL (tối)4528/09/2017 - 04/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
157Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH15K6.2-LNGL4528/09/2017 - 04/10/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
158Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH16K6.1-QN4520/10/2017 - 26/10/2017 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
159Toán cao cấp 2Lê Hải TrungH16K6.2-TK3008/09/2017 - 11/09/2017 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
160Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà37K19.2-PHKT4522/09/2017 - 28/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
161Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà37K19.1-PHKT4506/10/2017 - 12/10/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
162Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh37K19.2-PHKT3025/08/2017 - 28/08/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
163Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh37K19.1-PHKT3022/09/2017 - 25/09/2017 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
164Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng38K19-GL3021/09/2017 - 24/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
165Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng37K19-BĐ (tối)3006/10/2017 - 09/10/2017 Trung tâm GDTX Bình Định
166Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê37K19-PY (tối)3025/08/2017 - 28/08/2017 Trung tâm GDTX Phú Yên
167Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ37K19-GL (tối)3021/09/2017 - 24/09/2017 Trung tâm GDTX Gia Lai
168Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ38K2-LNGL3026/10/2017 - 29/10/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
169Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH15K6.2-LNGL3026/10/2017 - 29/10/2017Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
170Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần TĩnhH15K6.2-ĐLK3025/08/2017 - 28/08/2017 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
171Xã hội họcĐoàn Lan Phương38K2-LNGL3024/08/2017 - 27/08/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
172Xã hội họcĐoàn Lan Phương39K2-LNGL3024/08/2017 - 27/08/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
173Xã hội họcĐoàn Lan Phương37K6-LNGL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
174Xã hội họcĐoàn Lan Phương37K2-LNGL (tối)3024/08/2017 - 27/08/2017Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên