Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái38K19-BĐ3026/02/2016 - 29/02/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu ÁiH14K6.2-LNGL3011/03/2016 - 14/03/2016Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái37K2-LNGL (tối)3011/03/2016 - 14/03/2016Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái37K6-LNGL (tối)3011/03/2016 - 14/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trịnh Sơn Hoan38K19-GL3026/02/2016 - 29/02/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trịnh Sơn Hoan38K19-QN3018/03/2016 - 21/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Phạm Huy ThànhH14K6.2-TK3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Phạm Huy Thành38K13-CM3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH14K6.2-LNGL4525/03/2016 - 31/03/2016Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
10Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử37K2-LNGL (tối)4525/03/2016 - 31/03/2016Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
11Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử37K6-LNGL (tối)4525/03/2016 - 31/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
12Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử37K19-GL (tối)4501/04/2016 - 07/04/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
13Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH14K6.2-GL4501/04/2016 - 07/04/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
14Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử38K19-ĐL(tối)4522/04/2016 - 28/04/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
15Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB14K19.3-PHKT4504/03/2016 - 10/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
16Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB14K19.3-ĐLK4501/04/2016 - 07/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
17Công pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB14K19.3-QN4506/05/2016 - 12/05/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
18Công pháp quốc tếTrần Văn Quang36K19-PY (tối)4519/02/2016 - 25/02/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
19Công pháp quốc tếTrần Văn Quang36K19-GL (tối)4501/04/2016 - 07/04/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Công pháp quốc tếTrần Văn Quang36K19-BĐ (tối)4522/04/2016 - 28/04/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
21Công pháp quốc tếTrần Văn Quang36K19-QN (tối)4506/05/2016 - 12/05/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
22Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa36K19-GL (tối)3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
23Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa36K19-PY (tối)3022/04/2016 - 25/04/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
24Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu37K19-TK3004/03/2016 - 07/03/2016Học cùng 36K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
25Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu36K19-TK3004/03/2016 - 07/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
26Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu36K19-BĐ (tối)3018/03/2016 - 21/03/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
27Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu36K19-ĐL (tối)3022/04/2016 - 25/04/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
28Dân số và phát triển Huỳnh Viết Thiên Ân35K4.1-QN3023/02/2016 - 26/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
29Dân số và phát triển Huỳnh Viết Thiên Ân35K4.2-QN (tối)3004/03/2016 - 07/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
30Dự báo Phát triển KT-XHNinh Thị Thu Thủy35K4.2-QN (tối)4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
31Dự báo Phát triển KT-XHNinh Thị Thu Thủy35K4.1-QN4525/04/2016 - 29/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
32Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn HàH13K6.2-TK4508/04/2016 - 12/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
33Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà35K19-QN4522/04/2016 - 28/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
34Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn35K19-TK4519/02/2016 - 23/02/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
35Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH13K6.2-ĐLK4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
36Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH15K6.1-ĐLK3015/01/2016 - 18/01/2016Học cùng H15K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
37Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH15K6.2-ĐLK3015/01/2016 - 18/01/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
38Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcB15K6.1-ĐLK3015/01/2016 - 18/01/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
39Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcB15K6.2,3-ĐLK3015/01/2016 - 18/01/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
40Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Thành ThủyH15K6.1-QN3015/01/2016 - 18/01/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
41Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH14K6.2-GL4526/02/2016 - 03/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
42Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu Cường36K6-GL (tối)4526/02/2016 - 03/03/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
43Hệ thống thông tin kế toánĐường Nguyễn HưngH14K6.2-TK4525/03/2016 - 29/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
44Hệ thống thông tin kế toánĐường Nguyễn HưngB14K6.2-TK4525/03/2016 - 29/03/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
45Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hộiBùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
46Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hộiBùi Quang Bình35K4.1-QN3003/05/2016 - 06/05/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
47Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH14K6.1-LNGL3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
48Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH14K6.1-QN3018/03/2016 - 21/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
49Kế toán công tyLê Văn NamH13K6.2-QN3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
50Kế toán công tyLê Văn Nam35K6.1-QN3019/02/2016 - 22/02/2016Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
51Kế toán công tyNguyễn Công Phương35K6.1-ĐL3001/04/2016 - 04/04/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
52Kế toán công tyNguyễn Công PhươngH13K6.2-ĐLK3001/04/2016 - 04/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
53Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênH13K6.2-TK3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
54Kế toán công tyPhan Thị Đỗ QuyênB14K6.1-TK3022/04/2016 - 25/04/2016Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
55Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngB14K6.1-TK3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
56Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri PhươngB14K6.2-TK3019/02/2016 - 22/02/2016Học cùng B14K6.1-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
57Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương35K6.1-QN3025/03/2016 - 28/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
58Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi Anh36K6-GL (tối)4511/03/2016 - 17/03/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
59Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH14K6.2-GL4511/03/2016 - 17/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
60Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH14K6.2-QN4506/05/2016 - 12/05/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
61Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH15K6.1-QN4506/05/2016 - 12/05/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
62Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH14K6.2-TK4522/04/2016 - 26/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
63Kế toán quản trịVõ Hồng TâmB14K6.2-TK4522/04/2016 - 26/04/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
64Kế toán quản trịHoàng TùngH14K6.1-LNGL4526/02/2016 - 03/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
65Kế toán quản trịHoàng TùngH14K6.2-LNGL4526/02/2016 - 03/03/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
66Kế toán quản trịHoàng Tùng37K6-LNGL (tối)4526/02/2016 - 03/03/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
67Kế toán quản trịHoàng Tùng37K2-LNGL (tối)3026/02/2016 - 03/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
68Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương ĐôngH15K6.2-LNGL6015/01/2016 - 23/01/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
69Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH15K6.2-ĐLK6004/03/2016 - 12/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
70Kế toán tài chính 1Lê Văn NamB15K6.2,3-ĐLK6004/03/2016 - 12/03/2016Học cùng H15K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
71Kế toán tài chính 1Lê Văn NamB15K6.1-ĐLK6004/03/2016 - 12/03/2016Học cùng H15K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
72Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH14K6.2-QN4518/03/2016 - 24/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
73Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàB15K6.1-ĐLK4508/04/2016 - 14/04/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
74Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàB15K6.2,3-ĐLK4508/04/2016 - 14/04/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
75Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH15K6.2-ĐLK4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
76Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH15K6.1-ĐLK4508/04/2016 - 14/04/2016Học cùng H15K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
77Kế toán tài chính 2Lê Thị NaH15K6.1-LNGL4519/02/2016 - 25/02/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
78Kế toán tài chính 2Lê Thị NaH15K6.2-LNGL4519/02/2016 - 25/02/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
79Kế toán tài chính 2Lê Thị NaH14K6.2-LNGL4519/02/2016 - 25/02/2016Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
80Kế toán tài chính 2Lê Thị Na37K6-LNGL (tối)4519/02/2016 - 25/02/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
81Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH15K6.1-QN4522/04/2016 - 28/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
82Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thúy Phượng36K6-GL (tối)4522/04/2016 - 28/04/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
83Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thúy PhượngH14K6.2-GL4522/04/2016 - 28/04/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
84Kiểm toán căn bảnLê Thị Trúc LoanH14K6.2-TK4526/02/2016 - 01/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
85Kiểm toán căn bảnLê Thị Trúc LoanB14K6.2-TK4526/02/2016 - 01/03/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
86Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH14K6.1-LNGL4511/03/2016 - 17/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
87Kiểm toán tài chínhĐoàn Nguyễn Trang PhươngH14K6.1-QN4525/03/2016 - 31/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
88Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH13K6.2-ĐLK4511/03/2016 - 17/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
89Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc Trai35K6.1-ĐL4511/03/2016 - 17/03/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
90Kiểm toán tài chínhTrần Thị Hồng VânH13K6.2-TK4526/02/2016 - 01/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
91Kiểm toán tài chínhTrần Thị Hồng VânB14K6.1-TK4526/02/2016 - 01/03/2016Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
92Kinh tế lượng Trần Phước TrữH14K8.1-LNGL4518/03/2016 - 24/03/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
93Kinh tế lượng Trần Phước Trữ37K2-LNGL (tối)4518/03/2016 - 24/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
94Kinh tế phát triển nâng cao Bùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)4525/03/2016 - 31/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
95Kinh tế phát triển nâng cao Trần Thị Thúy Ngọc35K4.1-QN4514/03/2016 - 18/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
96Kinh tế vĩ môTrần Thị Thúy Ngọc37K19-PY (tối)4519/02/2016 - 25/02/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
97Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy37K19-BĐ (tối)4526/02/2016 - 03/03/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
98Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy37K19-TK4511/03/2016 - 15/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
99Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy38K19-TK4511/03/2016 - 15/03/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
100Kinh tế vi mô INguyễn Văn Long38K2-LNGL4501/04/2016 - 07/04/2016Học cùng H15K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
101Kinh tế vi mô INguyễn Văn LongH15K6.2-LNGL4501/04/2016 - 07/04/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
102Kinh tế vi mô INguyễn Thị Bích ThủyH15K6.2-ĐLK4526/02/2016 - 03/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
103Kinh tế vi mô INguyễn Thị Bích ThủyB15K6.2,3-ĐLK4526/02/2016 - 03/03/2016Học cùng H15K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
104Kinh tế vĩ mô ITrần Thị Thúy NgọcB15K6.2,3-ĐLK4523/04/2016 - 29/04/2016Học cùng H15K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
105Kinh tế vĩ mô ITrần Thị Thúy NgọcH15K6.2-ĐLK4523/04/2016 - 29/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
106Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyH15K6.2-LNGL4518/03/2016 - 24/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
107Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu Thủy38K2-LNGL4518/03/2016 - 24/03/2016Học cùng H15K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
108Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến NamB15K19.3-ĐLK3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
109Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam35K19-BĐ (tối)3018/03/2016 - 21/03/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
110Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn37K19.2-PHKT3027/02/2016 - 01/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
111Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn38K19-ĐL(tối)3003/03/2016 - 06/03/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
112Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn37K19-GL (tối)3019/03/2016 - 22/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
113Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB15K19.3-GL3019/03/2016 - 22/03/2016Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
114Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn37K19.1-PHKT3024/03/2016 - 27/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
115Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn37K19-PY (tối)3002/04/2016 - 05/04/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
116Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn37K19-BĐ (tối)3007/04/2016 - 10/04/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
117Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn35K19-ĐNO3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
118Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà38K19-BĐ3016/01/2016 - 19/01/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
119Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà38K19-QN3021/01/2016 - 24/01/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
120Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà38K13-CM3004/03/2016 - 07/03/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
121Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn HàB15K19.3-PHKT3025/03/2016 - 28/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
122Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNguyễn Tiến NamB15K19.3-QN3015/01/2016 - 18/01/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
123Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNguyễn Tiến Nam38K19-GL3022/04/2016 - 25/04/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
124Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà38K19-ĐL(tối)3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
125Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19-PY (tối)3018/03/2016 - 21/03/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
126Logic họcLê Đức Tâm38K13-CM3026/02/2016 - 29/02/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
127Logic họcLê Đức TâmB15K19.3-GL3025/03/2016 - 28/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
128Logic họcLưu Thị Mai ThanhB14K19.3-ĐLK3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
129Logic họcLưu Thị Mai Thanh36K19-ĐL (tối)3019/02/2016 - 22/02/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
130Logic họcLưu Thị Mai Thanh38K19-QN3001/04/2016 - 04/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
131Logic họcLê Minh ThọB15K19.3-PHKT3015/01/2016 - 18/01/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
132Logic họcLê Minh Thọ38K19-BĐ3011/03/2016 - 14/03/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
133Logic họcLê Minh Thọ38K19-GL3025/03/2016 - 28/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
134Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng38K19-ĐL(tối)4518/03/2016 - 24/03/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
135Luật dân sự I Lê Thị Thu HằngB15K19.3-QN4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
136Luật dân sự I Đào Thị Nhung38K19-TK4508/01/2016 - 12/01/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
137Luật dân sự I Trần Văn QuangB15K19.3-PHKT4526/02/2016 - 03/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
138Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng38K19-TK4519/02/2016 - 23/02/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
139Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng37K19-TK4519/02/2016 - 23/02/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
140Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng37K19.1-PHKT4501/04/2016 - 07/04/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
141Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB15K19.3-ĐLK4522/04/2016 - 28/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
142Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng37K19.2-PHKT4506/05/2016 - 12/05/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
143Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng37K19-BĐ (tối)4513/05/2016 - 19/05/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
144Luật dân sự II Trần Văn Quang37K19-PY (tối)4504/03/2016 - 10/03/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
145Luật dân sự II Trần Văn Quang37K19-GL (tối)4511/03/2016 - 17/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
146Luật dân sự II Trần Văn QuangB15K19.3-GL4511/03/2016 - 17/03/2016Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
147Luật đất đaiĐào Thị Nhung36K19-PY (tối)3016/01/2016 - 19/01/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
148Luật đất đaiĐào Thị Nhung36K19-BĐ (tối)3021/01/2016 - 24/01/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
149Luật đất đaiĐào Thị NhungB14K19.3-NT3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
150Luật đất đaiĐào Thị Nhung36K19-GL (tối)3004/03/2016 - 07/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
151Luật đất đaiĐào Thị Nhung36K19-TK3011/03/2016 - 14/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
152Luật đất đaiĐào Thị NhungB15K19.3-ĐLK3019/03/2016 - 22/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
153Luật đất đaiĐào Thị Nhung35K19-ĐNO3024/03/2016 - 27/03/2016 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
154Luật đất đaiĐào Thị Nhung36K19-QN (tối)3007/04/2016 - 10/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
155Luật đất đaiĐào Thị NhungB14K19.3-QN3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
156Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB14K19.3-PHKT3026/02/2016 - 29/02/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
157Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc35K19-TK3004/03/2016 - 07/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
158Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc35K19-QN3019/03/2016 - 22/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
159Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB14K19.3-ĐLK3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
160Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng37K19.1-PHKT4519/02/2016 - 25/02/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
161Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng37K19-BĐ (tối)4518/03/2016 - 24/03/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
162Luật hành chínhTrần Tuấn SơnB14K19.3-QN4519/02/2016 - 25/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
163Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn37K19.2-PHKT4504/03/2016 - 10/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
164Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn36K19-ĐL (tối)4508/04/2016 - 14/04/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
165Luật hành chínhTrần Tuấn SơnB14K19.3-ĐLK4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
166Luật hành chínhTrần Tuấn SơnB15K19.3-GL4522/04/2016 - 28/04/2016Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
167Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn37K19-GL (tối)4522/04/2016 - 28/04/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
168Luật hiến phápTrần Trung38K19-ĐL(tối)4511/03/2016 - 17/03/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
169Luật hiến phápTrần TrungB15K19.3-QN4524/03/2016 - 30/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
170Luật hiến phápLương Văn TuấnB15K19.3-PHKT4512/03/2016 - 18/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
171Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19-BĐ (tối)4519/02/2016 - 25/02/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
172Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19-GL (tối)4504/03/2016 - 10/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
173Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh HàB15K19.3-GL4504/03/2016 - 10/03/2016Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
174Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19.1-PHKT4511/03/2016 - 17/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
175Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19.2-PHKT4525/03/2016 - 31/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
176Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19-TK4522/04/2016 - 26/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
177Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà38K19-TK4522/04/2016 - 26/04/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
178Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19-PY (tối)4506/05/2016 - 12/05/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
179Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-NT4513/05/2016 - 19/05/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
180Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB14K19.3-PHKT4511/03/2016 - 17/03/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
181Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB14K19.3-ĐLK4506/05/2016 - 12/05/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
182Luật hôn nhân và gia đinhNguyễn ThuậnB14K19.3-QN3026/02/2016 - 29/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
183Luật hôn nhân và gia đinhNguyễn ThuậnB14K19.3-NT3018/03/2016 - 21/03/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
184Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung35K19-BĐ (tối)3002/04/2016 - 05/04/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
185Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung35K19-PY (tối)3013/05/2016 - 16/05/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
186Luật kinh tếĐỗ Trần Hà Linh37K05-CM3004/03/2016 - 07/03/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
187Luật kinh tếĐỗ Trần Hà LinhH13K6.2-QN4511/03/2016 - 17/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
188Luật kinh tếĐỗ Trần Hà LinhH13K6.2-ĐLK4525/03/2016 - 31/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
189Luật kinh tếĐỗ Trần Hà LinhH15K6.2-ĐLK4525/03/2016 - 31/03/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
190Luật lao động Trần Hải Lộc36K19-BĐ (tối)3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
191Luật lao động Trần Hải Lộc36K19-PY (tối)3026/02/2016 - 29/02/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
192Luật lao động Trần Hải Lộc36K19-GL (tối)3018/03/2016 - 21/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
193Luật lao động Trần Hải Lộc36K19-TK3025/03/2016 - 28/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
194Luật lao động Trần Hải LộcB14K19.3-NT3008/04/2016 - 11/04/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
195Luật luật sưTrần Trung35K19-BĐ (tối)3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
196Luật luật sưTrần Trung35K19-PY (tối)3018/03/2016 - 21/03/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
197Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy LinhB14K19.3-PHKT3020/02/2016 - 23/02/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
198Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-GL (tối)3025/02/2016 - 28/02/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
199Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy LinhB14K19.3-NT3005/03/2016 - 08/03/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
200Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-PY (tối)3010/03/2016 - 13/03/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
201Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-TK3018/03/2016 - 21/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
202Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-BĐ (tối)3001/04/2016 - 04/04/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
203Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy LinhB14K19.3-QN3008/04/2016 - 11/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
204Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-QN (tối)3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
205Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu HằngB15K19.3-ĐLK4520/05/2016 - 26/05/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
206Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà Linh37K19.2-PHKT4519/02/2016 - 25/02/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
207Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà Linh37K19.1-PHKT4522/04/2016 - 28/04/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
208Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà Linh37K19-BĐ (tối)4506/05/2016 - 12/05/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
209Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà Linh37K19-PY (tối)4513/05/2016 - 19/05/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
210Luật thương mại (HP1)Lê Đình Quang Phúc37K19-TK4526/02/2016 - 01/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
211Luật thương mại (HP1)Lê Đình Quang Phúc38K19-TK4526/02/2016 - 01/03/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
212Luật thương mại (HP1)Nguyễn Hữu PhúcB15K19.3-GL4519/02/2016 - 25/02/2016Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
213Luật thương mại (HP1)Nguyễn Hữu Phúc37K19-GL (tối)4519/02/2016 - 25/02/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
214Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh36K19-TK4508/04/2016 - 12/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
215Luật thương mại (HP2)Đào Thị NhungB14K19.3-NT4506/05/2016 - 12/05/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
216Luật thương mại (HP2)Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-PHKT4501/04/2016 - 07/04/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
217Luật thương mại (HP2)Trần Văn Quang36K19-QN (tối)4515/01/2016 - 21/01/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
218Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc GiaoB14K19.3-ĐLK3011/03/2016 - 14/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
219Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc GiaoB14K19.3-PHKT3008/04/2016 - 11/04/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
220Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc GiaoB14K19.3-QN3013/05/2016 - 16/05/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
221Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang36K19-QN (tối)3015/04/2016 - 18/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
222Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn Quang35K19-PY (tối)3008/04/2016 - 11/04/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
223Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc36K19-QN (tối)4519/02/2016 - 25/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
224Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc35K19-ĐNO4511/03/2016 - 17/03/2016 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
225Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc36K19-ĐL (tối)4518/03/2016 - 24/03/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
226Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang PhúcB14K19.3-ĐLK4518/03/2016 - 24/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
227Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-ĐNO4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
228Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc36K19-PY (tối)4501/04/2016 - 07/04/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
229Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc36K19-TK4522/04/2016 - 26/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
230Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc36K19-BĐ (tối)4506/05/2016 - 12/05/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
231Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn36K19-GL (tối)4511/03/2016 - 17/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
232Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn35K19-ĐNO4501/04/2016 - 07/04/2016 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
233Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-BĐ (tối)4504/03/2016 - 10/03/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
234Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-PY (tối)4525/03/2016 - 31/03/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
235Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu Hằng38K19-TK6022/01/2016 - 28/01/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
236Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu Hằng38K19-QN6024/02/2016 - 04/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
237Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu HằngB15K19.3-QN6024/02/2016 - 04/03/2016Học cùng 38K19-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
238Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy Linh38K13-CM6015/01/2016 - 21/01/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
239Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy Linh38K19-BĐ6022/01/2016 - 30/01/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
240Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy LinhB15K19.3-PHKT6013/05/2016 - 21/05/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
241Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Hải Lộc38K19-GL6015/01/2016 - 23/01/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
242Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần ChínH14K6.2-TK4511/03/2016 - 15/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
243Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần ChínB14K6.2-TK4511/03/2016 - 15/03/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
244Marketing căn bản Trương Thị Vân Anh38K2-LNGL4504/03/2016 - 10/03/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
245Marketing căn bản Trương Thị Vân AnhH15K6.2-LNGL4504/03/2016 - 10/03/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
246Marketing căn bản Trương Thị Vân AnhH15K6.1-LNGL4504/03/2016 - 10/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
247Marketing căn bản Nguyễn Thị Như LiêmH14K6.2-GL4525/03/2016 - 31/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
248Marketing căn bản Phạm Thị Phú QuyếnH14K6.2-QN4519/02/2016 - 25/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
249Marketing căn bản Phan Thị Phú QuyếnH15K6.1-QN4519/02/2016 - 25/02/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
250Nguyên lý kế toánHồ Phước Dũng37K05-CM4526/02/2016 - 01/03/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
251Nguyên lý kế toánLê Thị Thu TâmB15K6.2,3-ĐLK4519/02/2016 - 25/02/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
252Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH14K6.1-QN4519/02/2016 - 25/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
253Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH13K6.2-QN4522/04/2016 - 28/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
254Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị Nga35K6.1-QN4522/04/2016 - 28/04/2016Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
255Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Đình Khôi NguyênH13K6.2-TK4525/03/2016 - 29/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
256Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Đình Khôi NguyênB14K6.1-TK4525/03/2016 - 29/03/2016Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
257Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà TấnH13K6.2-ĐLK4507/05/2016 - 13/05/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
258Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà TấnH14K6.1-ĐLK4507/05/2016 - 13/05/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
259Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà Tấn35K6.1-ĐL4507/05/2016 - 13/05/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
260Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng TùngH14K6.1-LNGL4522/04/2016 - 28/04/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
261Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-QN3008/04/2016 - 11/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
262Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-TK3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
263Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-QN4525/03/2016 - 31/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
264Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-TK4506/05/2016 - 10/05/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
265Pháp luật về thi hành ánTrần Trung35K19-QN4523/02/2016 - 29/02/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
266Pháp luật về thi hành ánTrần Trung35K19-TK4501/04/2016 - 05/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
267Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH14K6.1-ĐLK3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
268Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH15K6.1-ĐLK3019/02/2016 - 22/02/2016Học cùng H14K6.1-ĐLKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
269Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Phúc NguyênH15K6.1-LNGL3008/04/2016 - 11/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
270Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Phúc NguyênH14K6.1-LNGL3008/04/2016 - 11/04/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
271Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Phúc NguyênH14K6.2-LNGL3008/04/2016 - 11/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
272Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Phúc Nguyên37K6-LNGL (tối)3008/04/2016 - 11/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
273Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Phúc Nguyên37K2-LNGL (tối)3008/04/2016 - 11/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
274Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng YếnH14K6.1-ĐLK4511/03/2016 - 17/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
275Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo35K19-PY (tối)3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
276Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình35K19-BĐ (tối)3022/04/2016 - 25/04/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
277Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Trường Sơn35K2.1-ĐL3008/04/2016 - 11/04/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
278Quản trị chiến lượcLê Thế GiớiH14K8.1-LNGL4522/04/2016 - 28/04/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
279Quản trị công nghệ và cải tiếnTrương Hồng Trình35K2.1-ĐL4526/02/2016 - 03/03/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
280Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc Đàn35K6.1-ĐL3019/02/2016 - 22/02/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
281Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH13K6.2-ĐLK3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
282Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụNguyễn Thị Minh TâmH13K6.2-TK3001/04/2016 - 04/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
283Quản trị dự ánNguyễn Văn Long35K2.1-ĐL3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
284Quản trị họcNgô Xuân Thủy37K05-CM4518/03/2016 - 22/03/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
285Quản trị họcNgô Xuân Thủy38K13-CM4518/03/2016 - 22/03/2016Học cùng 37K05-CMTrường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
286Quản trị khu vực côngHà Quang Thơ35K2.1-ĐL3025/03/2016 - 28/03/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
287Quản trị kinh doanh quốc tếNguyễn Thị Như LiêmH14K8.1-LNGL4501/04/2016 - 07/04/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
288Quản trị lực lượng bánPhan Trọng An H14K8.1-LNGL4519/02/2016 - 25/02/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
289Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH13K6.2-QN4526/02/2016 - 03/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
290Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH14K6.1-ĐLK4525/03/2016 - 31/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
291Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH15K6.1-ĐLK4525/03/2016 - 31/03/2016Học cùng H14K6.1-ĐLKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
292Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngB15K6.1-ĐLK4525/03/2016 - 31/03/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
293Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngB14K6.2-TK4508/04/2016 - 12/04/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
294Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH14K6.2-TK4508/04/2016 - 12/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
295Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH14K6.2-QN4504/03/2016 - 10/03/2016Học cùng H14K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
296Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH14K6.1-QN4504/03/2016 - 10/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
297Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH14K6.2-LNGL4501/04/2016 - 07/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
298Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH14K6.1-LNGL4501/04/2016 - 07/04/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
299Quản trị sản xuấtBùi Trung Hiệp37K6-LNGL (tối)4501/04/2016 - 07/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
300Quản trị sản xuấtBùi Trung Hiệp37K2-LNGL (tối)4501/04/2016 - 07/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
301Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH15K6.1-LNGL4501/04/2016 - 07/04/2016Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
302Quản trị sự thay đổiNguyễn Xuân Lãn35K2.1-ĐL3011/03/2016 - 14/03/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
303Tài chính - tiền tệ Nguyễn Văn HânH14K6.2-QN4501/04/2016 - 07/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
304Tài chính - tiền tệ Võ Hoàng Diễm TrinhH14K6.2-TK4501/04/2016 - 05/04/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
305Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-ĐL(tối)3001/04/2016 - 04/04/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
306Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhH13K6.2-TK4511/03/2016 - 15/03/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
307Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhB14K6.1-TK4511/03/2016 - 15/03/2016Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
308Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH13K6.2-ĐLK4526/02/2016 - 03/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
309Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH14K6.1-ĐLK4526/02/2016 - 03/03/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
310Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang35K6.1-ĐL4526/02/2016 - 03/03/2016Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
311Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH14K6.1-LNGL4525/03/2016 - 31/03/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
312Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH14K6.1-QN4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
313Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH13K6.2-QN4508/04/2016 - 14/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
314Tin học hóa kế toánVõ Hồng Tâm35K6.1-QN4508/04/2016 - 14/04/2016Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
315Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu Chiến38K2-LNGL4522/04/2016 - 28/04/2016Học cùng H15K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
316Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu ChiếnH15K6.2-LNGL4522/04/2016 - 28/04/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
317Toán cao cấp 2Nguyễn Viết ĐứcH15K6.2-ĐLK3018/03/2016 - 21/03/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
318Toán cao cấp 2Nguyễn Viết ĐứcB15K6.2,3-ĐLK3018/03/2016 - 21/03/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
319Toán cao cấp 2Nguyễn Viết ĐứcH15K6.1-ĐLK3018/03/2016 - 21/03/2016Học cùng H15K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
320Toán cao cấp 2Trương Công Quỳnh38K2-LNGL3008/01/2016 - 11/01/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
321Toán cao cấp 2Trương Công QuỳnhH15K6.1-LNGL3008/01/2016 - 11/01/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
322Toán cao cấp 2Trương Công QuỳnhH15K6.2-LNGL3008/01/2016 - 11/01/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
323Toán cao cấp 2Lê Hải Trung37K05-CM3001/04/2016 - 04/04/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
324Toán cao cấp 2Phan Đức TuấnH15K6.1-QN3011/03/2016 - 14/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
325Toán cao cấp 2Phan Đức TuấnH14K6.2-GL3018/03/2016 - 21/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
326Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi LêH13K6.2-QN3025/03/2016 - 28/03/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
327Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Thị NgaH13K6.2-TK3019/02/2016 - 22/02/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
328Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH14K6.2-GL3019/02/2016 - 22/02/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
329Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ36K6-GL (tối)3019/02/2016 - 22/02/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
330Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh37K05-CM3008/04/2016 - 11/04/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
331Xã hội họcNguyễn Tiến Nam38K19-BĐ3025/03/2016 - 28/03/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
332Xã hội họcNguyễn Tiến Nam38K13-CM3008/04/2016 - 11/04/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
333Xã hội họcĐoàn Lan Phương38K19-GL3011/03/2016 - 14/03/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
334Xã hội họcĐoàn Lan Phương38K19-QN3022/04/2016 - 25/04/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng