Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Học phần:
Lớp:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian học
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái36K19-BĐ (tối)3020/12/2013 - 23/12/2013
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái36K19-QN (tối)3018/04/2014 - 21/04/2014
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lâm Bá Hòa36K6-GL (tối)3020/12/2013 - 23/12/2013
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lâm Bá Hòa36K19-GL (tối)3020/12/2013 - 23/12/2013
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trịnh Sơn Hoan36K19-PY (tối)3002/05/2014 - 05/05/2014
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trần Hồng Lưu36K19-ĐL (tối)3003/01/2014 - 06/01/2014
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trần Hồng LưuH13K6.2-ĐLK3003/01/2014 - 06/01/2014
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trần Hồng Lưu36K19-TK3007/03/2014 - 10/03/2014
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trần Hồng LưuH13K6.2-TK3002/05/2014 - 05/05/2014
10Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Đức TâmH13K6.2-QN3020/12/2013 - 23/12/2013
11Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đinh Văn An35K2.1-ĐL4521/03/2014 - 27/03/2014
12Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đinh Văn An35K6.1-ĐL4521/03/2014 - 27/03/2014
13Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử35K4.2-QN (tối)4509/05/2014 - 15/05/2014
14Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Trần Thị HạnhH12K6.2-LNGL4502/05/2014 - 08/05/2014
15Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đào Thị Nhung35K4.1-QN4503/03/2014 - 07/03/2014
16Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đào Thị NhungH12K6.2-ĐLK4521/03/2014 - 27/03/2014
17Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình33K4-NT3019/05/2014 - 22/05/2014
18Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long33K4-NT3002/05/2014 - 05/05/2014
19Công pháp quốc tếTrần Văn Quang34K19-BĐ (tối)4521/03/2014 - 27/03/2014
20Công pháp quốc tếTrần Văn Quang34K19.2-GL4531/03/2014 - 04/04/2014
21Công pháp quốc tếTrần Văn QuangB12K19.3 A,B-ĐLK4511/04/2014 - 17/04/2014
22Công pháp quốc tếTrần Văn Quang34K19-ĐNO (tối)4502/05/2014 - 08/05/2014
23Công pháp quốc tếTrần Văn Quang35K19-ĐNO4502/05/2014 - 08/05/2014
24Công pháp quốc tếTrần Văn QuangB12K19.3-QN4516/05/2014 - 22/05/2014
25Công pháp quốc tếTrần Văn QuangB13K19.3-QN4516/05/2014 - 22/05/2014
26Đại cương văn hoá Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Thanh33K13.2-ĐNO3028/02/2014 - 03/03/2014
27Đại cương văn hoá Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Thanh33K13-ĐNO3028/02/2014 - 03/03/2014
28Đại cương văn hoá Việt Nam Nguyễn Thị Mỹ Thanh34K19-BĐ (tối)3004/04/2014 - 07/04/2014
29Dân số và phát triển Huỳnh Viết Thiên Ân33K4-GL3004/03/2014 - 07/03/2014
30Dân số và phát triển Huỳnh Viết Thiên Ân33K4-QNA(tối)3028/03/2014 - 31/03/2014
31Dự báo Phát triển KT-XHÔng Nguyên Chương33K4-QNA(tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
32Dự báo Phát triển KT-XHNinh Thị Thu Thủy33K4-GL4505/05/2014 - 09/05/2014
33Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Thị Kim Bình34K19-BĐ (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
34Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam Trần Thị Tuyết Sương34K4-QNA (tối)4525/04/2014 - 01/05/2014
35Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH13K6.2-TK3020/12/2013 - 23/12/2013
36Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH12K6.2-ĐLK3028/02/2014 - 03/03/2014
37Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn Chức35K6.1-ĐL3028/02/2014 - 03/03/2014
38Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung Thành34K6-LNGL (tối)3028/02/2014 - 03/03/2014
39Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung ThànhH13K6.2-QN3011/04/2014 - 14/04/2014
40Hệ quản trị cơ sở dữ liệuChâu Ngọc TuấnH13K6.1-QN3004/03/2014 - 17/03/2014
41Hệ quản trị cơ sở dữ liệuPhan Đình VấnB13K6.1-ĐLK3028/02/2014 - 03/03/2014
42Hệ quản trị cơ sở dữ liệuPhan Đình VấnB13K6.2,3-ĐLK3028/02/2014 - 03/03/2014
43Hệ quản trị cơ sở dữ liệuPhan Đình VấnH13K6.2-ĐLK3028/02/2014 - 03/03/2014
44Hệ thống tài khoản quốc giaNguyễn Thị Hương34K4-QNA (tối)3028/02/2014 - 03/03/2014
45Hệ thống thông tin kế toánĐường Nguyễn Hưng33K6-LNGL (tối)4514/03/2014 - 20/03/2014
46Hệ thống thông tin kế toánĐường Nguyễn Hưng33K6-GL4521/03/2014 - 27/03/2014
47Hệ thống thông tin kế toánĐường Nguyễn HưngH12K6.2-GL4521/03/2014 - 27/03/2014
48Hệ thống thông tin kế toánĐường Nguyễn HưngH12K6.2-QN4523/05/2014 - 29/05/2014
49Hệ thống thông tin kế toánLê Quang Sang33K6-TK4528/03/2014 - 01/04/2014
50Hệ thống thông tin kế toánNgô Hà Tấn33K6-BĐ (tối)4514/03/2014 - 20/03/2014
51Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh Thư33K6.2-ĐL (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
52Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh Thư33K6-ĐLK (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
53Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh ThưH12K6.2-H4528/03/2014 - 03/04/2014
54Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh Thư33K6-LĐ4525/04/2014 - 29/04/2014
55Hệ thống thông tin quản lýLê Dân35K2.1-ĐL3028/02/2014 - 03/03/2014
56Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hộiBùi Quang Bình33K4-QNA(tối)3007/03/2014 - 10/03/2014
57Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hộiBùi Quang Bình33K4-GL3014/04/2014 - 17/04/2014
58Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH11K6.2-BĐ3021/03/2014 - 24/03/2014
59Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH11K6.2-TK3002/05/2014 - 05/05/2014
60Kế toán công tyLê Văn Nam33K6-QN3002/05/2014 - 05/05/2014
61Kế toán công tyPhan Thị Đỗ Quyên33K6.1-ĐL (tối)3007/03/2014 - 10/03/2014
62Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương33K6.1-ĐL (tối)3025/04/2014 - 28/04/2014
63Kế toán hành chính sự nghiệpHà Phước Vũ33K6-QN3028/02/2014 - 03/03/2014
64Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi Anh33K6-BĐ (tối)4518/04/2014 - 24/04/2014
65Kế toán quản trịLê Văn NamH12K6.2-TK4518/04/2014 - 22/04/2014
66Kế toán quản trịTrần Thị NgaB12K2.2,3-QNA3011/04/2014 - 14/04/2014
67Kế toán quản trịTrần Đinh Khôi Nguyên33K6-TK4528/02/2014 - 04/03/2014
68Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm33K6-LNGL (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
69Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH12K6.2-LNGL4528/02/2014 - 06/03/2014
70Kế toán quản trịVõ Hồng TâmB13K6.1-ĐLK4507/03/2014 - 13/03/2014
71Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm33K6.2-ĐL (tối)4507/03/2014 - 13/03/2014
72Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm33K6-ĐLK (tối)4507/03/2014 - 13/03/2014
73Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm33K6-GL4509/05/2014 - 15/05/2014
74Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH12K6.2-GL4509/05/2014 - 15/05/2014
75Kế toán quản trịNguyễn Thị Xuân Trang33K6-LĐ4516/05/2014 - 20/05/2014
76Kế toán tài chính 1Vương Phương Thủy34K6-LNGL (tối)6002/05/2014 - 10/05/2014
77Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương Đông33K6-LĐ4528/02/2014 - 04/03/2014
78Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương Đông33K6-BĐ (tối)4504/04/2014 - 10/04/2014
79Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH13K6.1-QN4520/12/2013 - 26/12/2013
80Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu Hà33K6.2-ĐL (tối)4511/04/2014 - 17/04/2014
81Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu Hà33K6-ĐLK (tối)4511/04/2014 - 17/04/2014
82Kế toán tài chính 2Lê Văn NamH12K6.2-TK4521/03/2014 - 25/03/2014
83Kế toán tài chính 2Lê Văn NamH12K6.2-LNGL4504/04/2014 - 10/04/2014
84Kế toán tài chính 2Lê Văn Nam33K6-LNGL (tối)4504/04/2014 - 10/04/2014
85Kế toán tài chính 2Nguyễn Công Phương33K6-GL4504/04/2014 - 10/04/2014
86Kế toán tài chính 2Nguyễn Công Phương33K6-TK4525/04/2014 - 29/04/2014
87Khởi sự kinh doanhNguyễn Văn Long33K2-ĐLK (tối)4528/03/2014 - 03/04/2014
88Khởi sự kinh doanhNguyễn Văn Long33K2.1-ĐL (tối)4528/03/2014 - 03/04/2014
89Khởi sự kinh doanhNguyễn Văn Long33K2.1-ĐNO4504/04/2014 - 10/04/2014
90Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Thanh Huyền33K6-ĐLK (tối)4504/04/2014 - 10/04/2014
91Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Thanh Huyền33K6.2-ĐL (tối)4504/04/2014 - 10/04/2014
92Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Thanh HuyềnB13K6.1-ĐLK4504/04/2014 - 10/04/2014
93Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Thanh Huyền33K6-TK4511/04/2014 - 15/04/2014
94Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Thanh Huyền33K6-LNGL (tối)4525/04/2014 - 01/05/2014
95Kiểm toán căn bảnLê Quang Sang33K6-BĐ (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
96Kiểm toán căn bảnLê Quang Sang33K6-GL4518/04/2014 - 24/04/2014
97Kiểm toán căn bảnLê Quang SangH12K6.2-GL4518/04/2014 - 24/04/2014
98Kiểm toán căn bảnLê Quang SangH12K6.2-H4502/05/2014 - 08/05/2014
99Kiểm toán căn bảnLê Quang SangH12K6.2-QN4516/05/2014 - 22/05/2014
100Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc Trai33K6-LĐ4504/04/2014 - 08/04/2014
101Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH11K6.2-TK4514/03/2014 - 18/03/2014
102Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài Hương33K6.1-ĐL (tối)4528/03/2014 - 03/04/2014
103Kiểm toán tài chínhNguyễn Thị Thanh Huyền33K6-QN4513/03/2014 - 19/03/2014
104Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH11K6.2-BĐ4527/03/2014 - 02/04/2014
105Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH12K6.2-H3011/04/2014 - 14/04/2014
106Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH12K6.2-QN3028/02/2014 - 03/03/2014
107Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh Sơn35K6.1-QN3028/02/2014 - 03/03/2014
108Kinh tế công cộngNguyễn Thị Hải Đường34K4-QNA (tối)4504/04/2014 - 10/04/2014
109Kinh tế môi trường Đoàn Lan Phương34K4-QNA (tối)4509/05/2014 - 15/05/2014
110Kinh tế phát triển Ông Nguyên Chương34K4-QNA (tối)4521/03/2014 - 27/03/2014
111Kinh tế phát triển nâng cao Bùi Quang Bình33K4-GL4517/03/2014 - 21/03/2014
112Kinh tế phát triển nâng cao Bùi Quang Bình33K4-QNA(tối)4523/04/2014 - 29/04/2014
113Kinh tế vĩ môBùi Quang Bình35K19-BĐ (tối)4502/04/2014 - 08/04/2014
114Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy35K19-PY (tối)4514/03/2014 - 20/03/2014
115Kinh tế vi mô ILê Thị LiênH13K6.2-TK4528/03/2014 - 01/04/2014
116Kinh tế vi mô INguyễn Thành Long36K6-GL (tối)4511/04/2014 - 17/04/2014
117Kinh tế vi mô INguyễn Văn LongH13K6.2-ĐLK4507/03/2014 - 13/03/2014
118Kinh tế vi mô INguyễn Văn LongB13K6.2,3-ĐLK4507/03/2014 - 13/03/2014
119Kinh tế vi mô INguyễn Thị Bích ThủyH13K6.2-QN4528/03/2014 - 03/04/2014
120Kinh tế vĩ mô IBùi Quang BìnhH13K6.2-ĐLK4502/05/2014 - 08/05/2014
121Kinh tế vĩ mô IBùi Quang Bình36K19-ĐL (tối)4502/05/2014 - 08/05/2014
122Kinh tế vĩ mô INguyễn Thị Thu HàH13K6.2-TK4511/04/2014 - 15/04/2014
123Kinh tế vĩ mô INguyễn Thị Phương ThảoH13K6.2-QN4518/04/2014 - 24/04/2014
124Kinh tế vĩ mô INguyễn Thị Phương ThảoB13K19.3-QN4518/04/2014 - 24/04/2014
125Kinh tế vi mô II Nguyễn Văn Long35K4.1-QN4519/05/2014 - 23/05/2014
126Kinh tế vi mô II Nguyễn Văn Long35K4.2-QN (tối)4524/05/2014 - 30/05/2014
127Kinh tế vùngLê Bảo33K4-NT3010/03/2014 - 13/03/2014
128Kinh tế vùngLê Bảo33K4-GL3028/04/2014 - 01/05/2014
129Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-ĐL (tối)3005/04/2014 - 08/04/2014
130Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-ĐLK3005/04/2014 - 08/04/2014
131Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm33K2-ĐLK (tối)3014/03/2014 - 17/03/2014
132Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm33K2.1-ĐL (tối)3014/03/2014 - 17/03/2014
133Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm33K2.1-ĐNO3016/05/2014 - 19/05/2014
134Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử36K19-PY (tối)3003/01/2014 - 06/01/2014
135Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử36K19-BĐ (tối)3014/03/2014 - 17/03/2014
136Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử36K19-QN (tối)3004/04/2014 - 07/04/2014
137Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Hồng Cử35K4.2-QN (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
138Lịch sử các học thuyết kinh tế Nguyễn Hồng Cử35K4.1-QN4521/04/2014 - 25/04/2014
139Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn Hà35K19-TK3028/03/2014 - 31/03/2014
140Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến NamB13K19.3-ĐLK3028/02/2014 - 03/03/2014
141Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến Nam36K19-ĐL (tối)3028/02/2014 - 03/03/2014
142Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến Nam35K19-PY (tối)3019/04/2014 - 22/04/2014
143Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến Nam35K19-BĐ (tối)3024/04/2014 - 27/04/2014
144Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà36K19-ĐL (tối)3019/04/2014 - 22/04/2014
145Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn HàB13K19.3-ĐLK3019/04/2014 - 22/04/2014
146Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNguyễn Tiến Nam36K19-TK3020/12/2013 - 23/12/2013
147Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNguyễn Tiến Nam36K19-BĐ (tối)3002/05/2014 - 05/05/2014
148Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNguyễn Tiến NamB13K19.3-QN3009/05/2014 - 12/05/2014
149Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà36K19-PY (tối)3020/12/2013 - 23/12/2013
150Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà36K19-QN (tối)3015/03/2014 - 18/03/2014
151Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà36K19-BĐ (tối)3020/03/2014 - 23/03/2014
152Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà36K19-GL (tối)3004/04/2014 - 07/04/2014
153Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà36K19-TK3009/05/2014 - 12/05/2014
154Logic họcLê Minh Thọ36K19-TK3003/01/2014 - 06/01/2014
155Logic họcLê Minh Thọ36K19-PY (tối)3014/03/2014 - 17/03/2014
156Logic họcLê Minh Thọ36K19-BĐ (tối)3011/04/2014 - 14/04/2014
157Logic họcLê Minh Thọ36K19-GL (tối)3018/04/2014 - 21/04/2014
158Logic họcLê Minh Thọ36K19-QN (tối)3002/05/2014 - 05/05/2014
159Luật dân sự II Đỗ Việt CườngB13K19.3-ĐLK4511/04/2014 - 17/04/2014
160Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng35K19-BĐ (tối)4521/03/2014 - 27/03/2014
161Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng35K19-PY (tối)4523/05/2014 - 29/05/2014
162Luật đất đaiĐào Thị NhungB12K19.3-QN3028/02/2014 - 03/03/2014
163Luật đất đaiĐào Thị NhungB13K19.3-QN3028/02/2014 - 03/03/2014
164Luật đầu tưĐỗ Việt Cường33K13-QN (tối)3028/02/2014 - 03/03/2014
165Luật đầu tưĐỗ Việt CườngB12K19.3 A,B-ĐLK3003/05/2014 - 06/05/2014
166Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc33K13.1-TK3011/03/2014 - 15/03/2014
167Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc33K13.2-TK3025/04/2014 - 28/04/2014
168Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc33K13-BĐ (tối)3023/05/2014 - 26/05/2014
169Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn35K19-BĐ (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
170Luật hành chínhTrần Tuấn SơnB12K19.3 A,B-ĐLK4521/03/2014 - 27/03/2014
171Luật hành chínhTrần Tuấn Sơn35K19-PY (tối)4511/04/2014 - 17/04/2014
172Luật hành chínhTrần Tuấn SơnB12K19.3-QN4502/05/2014 - 08/05/2014
173Luật Hiến phápTrần TrungB13K19.3-ĐLK4508/03/2014 - 14/03/2014
174Luật Hiến phápTrần Trung36K19-ĐL (tối)4508/03/2014 - 14/03/2014
175Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà35K19-PY (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
176Luật hình sự (HP1)Trần Hải Lộc35K19-BĐ (tối)4530/05/2014 - 05/06/2014
177Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh Hà35K19-ĐNO4509/04/2014 - 15/04/2014
178Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc35K19-TK4528/02/2014 - 04/03/2014
179Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc35K19-QN4516/05/2014 - 22/05/2014
180Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB12K19.3 A,B-ĐLK3028/02/2014 - 03/03/2014
181Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB12K19.3-QN3021/03/2014 - 24/03/2014
182Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB13K19.3-QN3021/03/2014 - 24/03/2014
183Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh34K19-BĐ (tối)3029/03/2014 - 01/04/2014
184Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh35K19-QN3025/04/2014 - 28/04/2014
185Luật kinh tếLê Thị Phương Trang35K4.1-QN4507/04/2014 - 11/04/2014
186Luật lao động Trần Hải LộcB12K19.3 A,B-ĐLK3007/03/2014 - 10/03/2014
187Luật lao động Trần Hải Lộc34K19-ĐNO (tối)3017/04/2014 - 20/04/2014
188Luật lao động Trần Hải Lộc35K19-ĐNO3017/04/2014 - 20/04/2014
189Luật lao động Trần Trung34K19.2-GL3004/03/2014 - 07/03/2014
190Luật lao động Trần TrungB12K19.3-QN3004/04/2014 - 07/04/2014
191Luật lao động Trần TrungB13K19.3-QN3004/04/2014 - 07/04/2014
192Luật lao động Trần Trung34K19-BĐ (tối)3018/04/2014 - 21/04/2014
193Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19.1-GL3008/03/2014 - 11/03/2014
194Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19.1-TK3021/03/2014 - 24/03/2014
195Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy LinhB12K19.3-QN3023/05/2014 - 26/05/2014
196Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-ĐNO (tối)3021/02/2014 - 24/02/2014
197Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-ĐNO3021/02/2014 - 24/02/2014
198Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh34K19.2-GL3007/04/2014 - 10/04/2014
199Luật thi hành ánTrần Trung33K13.1-TK3017/03/2014 - 20/03/2014
200Luật thi hành ánTrần Trung33K13.2-ĐNO3028/03/2014 - 31/03/2014
201Luật thi hành ánTrần Trung33K13-ĐNO3028/03/2014 - 31/03/2014
202Luật thi hành ánTrần Trung33K13-QN (tối)3009/05/2014 - 12/05/2014
203Luật thi hành ánTrần Trung33K13.2-TK3023/05/2014 - 26/05/2014
204Luật thi hành ánTrần Trung33K13-BĐ (tối)3030/05/2014 - 02/06/2014
205Luật thương mại (HP1)Đỗ Việt Cường35K19-PY (tối)4516/05/2014 - 22/05/2014
206Luật thương mại (HP1)Đỗ Việt Cường35K19-BĐ (tối)4523/05/2014 - 29/05/2014
207Luật thương mại (HP1)Đỗ Trần Hà LinhB13K19.3-ĐLK4521/03/2014 - 27/03/2014
208Luật thương mại (HP2)Đỗ Việt Cường35K19-TK4506/06/2014 - 10/06/2014
209Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh33K13-BĐ (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
210Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh35K19-ĐNO4514/03/2014 - 20/03/2014
211Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh33K13-QN (tối)4504/04/2014 - 10/04/2014
212Luật thương mại (HP2)Đỗ Trần Hà Linh35K19-QN4518/04/2014 - 24/04/2014
213Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung33K13.1-TK4524/03/2014 - 27/03/2014
214Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung33K13.2-TK4528/03/2014 - 01/04/2014
215Luật thương mại quốc tếTrần Văn Quang33K13.2-ĐNO3018/04/2014 - 21/04/2014
216Luật thương mại quốc tếTrần Văn Quang33K13-ĐNO3018/04/2014 - 21/04/2014
217Luật thương mại quốc tế 1Đỗ Việt Cường34K19.2-GL3024/03/2014 - 27/03/2014
218Luật thương mại quốc tế 2Đỗ Việt Cường34K19.1-TK3004/04/2014 - 07/04/2014
219Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn Quang34K19.1-GL3028/02/2014 - 03/03/2014
220Luật tố dụng dân sựMai Vân Anh35K19-QN4502/04/2014 - 08/04/2014
221Luật tố dụng dân sựMai Vân Anh35K19-TK4516/05/2014 - 20/05/2014
222Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phương35K19-QN4528/02/2014 - 06/03/2014
223Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phương34K19.1-TK4514/03/2014 - 18/03/2014
224Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phương34K19.1-GL4504/04/2014 - 10/04/2014
225Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phương35K19-TK4525/04/2014 - 29/04/2014
226Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn34K19-ĐNO (tối)4528/03/2014 - 03/04/2014
227Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc34K19-ĐNO (tối)4511/03/2014 - 17/03/2014
228Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc34K19.2-GL4521/04/2014 - 25/04/2014
229Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc34K19.1-TK4502/05/2014 - 06/05/2014
230Luật tố tụng hình sựTrần Hải Lộc34K19-BĐ (tối)4509/05/2014 - 15/05/2014
231Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu Hằng36K19-TK6018/04/2014 - 24/04/2014
232Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-ĐL (tối)6020/12/2013 - 28/12/2013
233Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-GL (tối)6003/01/2014 - 11/01/2014
234Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-PY (tối)6018/04/2014 - 26/04/2014
235Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Hải Lộc36K19-QN (tối)6020/12/2013 - 28/12/2013
236Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Hải Lộc36K19-BĐ (tối)6003/01/2014 - 11/01/2014
237Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy33K2.1-ĐL (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
238Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy33K2-ĐLK (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
239Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy33K2.1-ĐNO4509/05/2014 - 15/05/2014
240Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn Dũng35K4.2-QN (tối)4504/04/2014 - 10/04/2014
241Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất Tú35K6.1-ĐL4504/04/2014 - 10/04/2014
242Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất Tú35K2.1-ĐL4504/04/2014 - 10/04/2014
243Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất TúB13K6.2,3-ĐLK4504/04/2014 - 10/04/2014
244Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất TúH12K6.2-ĐLK4504/04/2014 - 10/04/2014
245Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất TúH13K6.1-QN4518/04/2014 - 24/04/2014
246Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất Tú35K4.1-QN4505/05/2014 - 09/05/2014
247Marketing căn bản Bùi Thanh HuânH12K6.2-LNGL4514/03/2014 - 20/03/2014
248Marketing căn bản Nguyễn Thị Thống NhấtH13K6.1-QN4504/04/2014 - 10/04/2014
249Marketing căn bản Trần Niên TuấnH12K6.2-TK4507/03/2014 - 11/03/2014
250Nghiên cứu MarketingTrương Trần Trâm Anh33K2-TK4528/02/2014 - 04/03/2014
251Nghiên cứu MarketingTrương Trần Trâm AnhB12K2.2,3-QNA4504/04/2014 - 10/04/2014
252Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếPhan Đinh AnhH12K6.2-H3014/03/2014 - 17/03/2014
253Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếPhan Đinh AnhH12K6.2-QN3004/04/2014 - 07/04/2014
254Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếPhan Đinh Anh35K6.1-QN3004/04/2014 - 07/04/2014
255Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếPhan Đinh Anh35K6.1-ĐL3002/05/2014 - 05/05/2014
256Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếPhan Đinh AnhH12K6.2-ĐLK3002/05/2014 - 05/05/2014
257Nguyên lý kế toánNguyễn Việt Hùng35K6.1-QN4521/03/2014 - 27/03/2014
258Nguyên lý kế toánNguyễn Việt Hùng35K4.2-QN (tối)3021/03/2014 - 27/03/2014
259Nguyên lý kế toánNguyễn Việt Hùng35K2.1-ĐL4509/05/2014 - 15/05/2014
260Nguyên lý kế toánNguyễn Việt Hùng35K6.1-ĐL4509/05/2014 - 15/05/2014
261Nguyên lý kế toánNguyễn Việt HùngB13K6.2,3-ĐLK4509/05/2014 - 15/05/2014
262Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Văn CangH12K6.2-GL4528/02/2014 - 06/03/2014
263Nguyên lý thống kê kinh tếTrần Phước TrữH12K6.2-ĐLK4518/04/2014 - 24/04/2014
264Nguyên lý thống kê kinh tếTrần Phước TrữB13K6.2,3-ĐLK4518/04/2014 - 24/04/2014
265Nguyên lý thống kê kinh tếTrần Phước Trữ35K6.1-ĐL4518/04/2014 - 24/04/2014
266Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng33K6-GL3028/02/2014 - 03/03/2014
267Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng33K6-LĐ3021/03/2014 - 24/03/2014
268Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng33K6-ĐLK (tối)3024/04/2014 - 27/04/2014
269Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng33K6.2-ĐL (tối)3024/04/2014 - 27/04/2014
270Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước DũngB13K6.1-ĐLK3024/04/2014 - 27/04/2014
271Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng33K6-BĐ (tối)3002/05/2014 - 05/05/2014
272Phân tích hoạt động kinh doanhTrần Đinh Khôi Nguyên33K6-TK3014/03/2014 - 17/03/2014
273Phân tích hoạt động kinh doanhHoàng Tùng33K6-LNGL (tối)3016/05/2014 - 19/05/2014
274Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình33K4-NT4514/05/2014 - 18/05/2014
275Phân tích tài chính doanh nghiệpĐoàn Ngọc Phi Anh33K6-QN4509/05/2014 - 15/05/2014
276Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH11K6.2-BĐ4502/05/2014 - 08/05/2014
277Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Đinh Khôi NguyênH11K6.2-TK4510/04/2014 - 14/04/2014
278Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng Tùng33K6.1-ĐL (tối)4514/03/2014 - 20/03/2014
279Phân tích tín dụng và cho vayTrịnh Thị Trinh33K7.1-ĐNO3012/04/2014 - 15/04/2014
280Phân tích tín dụng và cho vayTrịnh Thị Trinh33K7.1-ĐL (tối)3017/04/2014 - 20/04/2014
281Pháp luật đại cươngTrần Trung36K6-GL (tối)3003/01/2014 - 06/01/2014
282Pháp luật về cạnh tranh và độc quyềnĐỗ Việt Cường33K13-ĐNO3008/05/2014 - 11/05/2014
283Pháp luật về cạnh tranh và độc quyềnĐỗ Việt Cường33K13.2-ĐNO3008/05/2014 - 11/05/2014
284Pháp luật về kinh doanh bảo hiểmNguyễn Hoàng Duy Linh33K13.2-ĐNO4510/04/2014 - 16/04/2014
285Pháp luật về kinh doanh bảo hiểmNguyễn Hoàng Duy Linh33K13-ĐNO4510/04/2014 - 16/04/2014
286Pháp luật về Quyền sở hữu trí tuệTrần Hải Lộc33K13-BĐ (tối)3028/03/2014 - 31/03/2014
287Pháp luật về Quyền sở hữu trí tuệTrần Hải Lộc33K13.2-TK3004/04/2014 - 07/04/2014
288Pháp luật về Quyền sở hữu trí tuệTrần Tuấn Sơn33K13.1-TK3022/04/2014 - 25/04/2014
289Pháp luật về Quyền sở hữu trí tuệTrần Tuấn Sơn33K13-QN (tối)3016/05/2014 - 19/05/2014
290Pháp luật về Trọng tài thương mạiĐỗ Việt Cường33K13-BĐ (tối)3014/03/2014 - 17/03/2014
291Pháp luật về Trọng tài thương mạiĐỗ Việt Cường33K13-QN (tối)3025/04/2014 - 28/04/2014
292Pháp luật về Trọng tài thương mạiĐỗ Trần Hà Linh33K13.1-TK3005/05/2014 - 08/05/2014
293Pháp luật về Trọng tài thương mạiĐỗ Trần Hà Linh33K13.2-TK3016/05/2014 - 19/05/2014
294Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH11K6.2-TK3007/03/2014 - 10/03/2014
295Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH11K6.2-BĐ3004/04/2014 - 07/04/2014
296Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH12K6.2-LNGL3011/04/2014 - 14/04/2014
297Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc Tuấn34K6-LNGL (tối)3011/04/2014 - 14/04/2014
298Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc Tuấn35K6.1-QN3009/05/2014 - 12/05/2014
299Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH12K6.2-QN3009/05/2014 - 12/05/2014
300Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Nguyễn Thành Long33K4-NT3005/05/2014 - 08/05/2014
301Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Trường Sơn33K2-TK3014/03/2014 - 17/03/2014
302Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Thị Bích ThủyB12K2.2,3-QNA3028/02/2014 - 03/03/2014
303Quản trị chất lượng toàn diệnNguyễn Thị Bích Thủy33K2-LĐ3018/04/2014 - 21/04/2014
304Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm33K2.1-ĐNO4518/03/2014 - 24/03/2014
305Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm33K2.1-ĐL (tối)4509/05/2014 - 15/05/2014
306Quản trị chiến lượcNguyễn Thanh Liêm33K2-ĐLK (tối)4509/05/2014 - 15/05/2014
307Quản trị chuỗi cung ứng Lê Thị Minh Hằng33K2-LĐ4509/05/2014 - 13/05/2014
308Quản trị chuỗi cung ứng Nguyễn Phúc NguyênB12K2.2,3-QNA4518/04/2014 - 24/04/2014
309Quản trị công nghệ và cải tiếnBùi Trung Hiệp33K2-LNGL (tối)4507/03/2014 - 13/03/2014
310Quản trị công nghệ và cải tiếnTrương Hồng TrìnhB12K2.2,3-QNA4521/03/2014 - 27/03/2014
311Quản trị công nghệ và cải tiếnTrương Hồng Trình33K2-TK4511/04/2014 - 15/04/2014
312Quản trị danh mục đầu tưVõ Thị Thuý Anh33K7.1-ĐL (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
313Quản trị danh mục đầu tưVõ Thị Thuý Anh33K7.1-ĐNO4521/03/2014 - 27/03/2014
314Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụNguyễn Thị Minh TâmH11K6.2-TK3028/02/2014 - 03/03/2014
315Quản trị dự ánĐào Hữu Hòa33K2-LNGL (tối)3021/03/2014 - 24/03/2014
316Quản trị dự ánNguyễn Văn Long33K2-LĐ3021/03/2014 - 24/03/2014
317Quản trị dự ánNguyễn Văn Long33K2-TK3002/05/2014 - 05/05/2014
318Quản trị họcNgô Xuân Thủy35K6.1-ĐL3016/05/2014 - 22/05/2014
319Quản trị họcNgô Xuân Thủy35K2.1-ĐL4516/05/2014 - 22/05/2014
320Quản trị họcNgô Xuân ThủyB13K6.2,3-ĐLK3016/05/2014 - 22/05/2014
321Quản trị khu vực côngLê Thị Liên33K2-LNGL (tối)3028/02/2014 - 03/03/2014
322Quản trị khu vực côngLê Thị Liên33K2-LĐ3025/04/2014 - 28/04/2014
323Quản trị khu vực côngHà Quang Thơ33K2-ĐLK (tối)3012/04/2014 - 15/04/2014
324Quản trị khu vực côngHà Quang Thơ33K2.1-ĐL (tối)3012/04/2014 - 15/04/2014
325Quản trị khu vực côngHà Quang Thơ33K2.1-ĐNO3017/04/2014 - 20/04/2014
326Quản trị kinh doanh quốc tếNguyễn Thị Như Liêm33K2-LNGL (tối)3004/04/2014 - 07/04/2014
327Quản trị kinh doanh quốc tếPhan Kim Tuấn33K2.1-ĐNO3007/03/2014 - 10/03/2014
328Quản trị sản xuấtLê Thị Minh Hằng34K6-LNGL (tối)4528/03/2014 - 03/04/2014
329Quản trị sản xuấtLê Thị Minh HằngH12K6.2-LNGL4528/03/2014 - 03/04/2014
330Quản trị sản xuấtNguyễn Quốc TuấnH12K6.2-GL4504/04/2014 - 10/04/2014
331Quản trị sản xuấtNguyễn Quốc TuấnH12K6.2-TK4525/04/2014 - 29/04/2014
332Quản trị sự thay đổiNguyễn Phúc Nguyên33K2-LĐ3004/04/2014 - 07/04/2014
333Quản trị sự thay đổiNguyễn Phúc Nguyên33K2-LNGL (tối)3018/04/2014 - 21/04/2014
334Quản trị sự thay đổiVõ Quang Trí33K2-TK3009/05/2014 - 12/05/2014
335Quản trị tài chínhTrương Hồng TrìnhB12K2.2,3-QNA4502/05/2014 - 08/05/2014
336Quyền chọn, hợp đồng kỳ hạnNguyễn Thanh Hương33K7.1-ĐNO3028/02/2014 - 03/03/2014
337Tài chính - tiền tệ Nguyễn Văn HânH12K6.2-TK4504/04/2014 - 08/04/2014
338Tài chính - tiền tệ Nguyễn Thanh HươngH12K6.2-LNGL4518/04/2014 - 24/04/2014
339Tài chính - tiền tệ Nguyễn Thanh Hương34K6-LNGL (tối)4518/04/2014 - 24/04/2014
340Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH12K6.2-GL4507/03/2014 - 13/03/2014
341Tài chính - tiền tệ Võ Văn Vang35K4.1-QN4510/03/2014 - 14/03/2014
342Tài chính côngHoàng Dương Việt Anh33K7.1-ĐL (tối)4528/03/2014 - 03/04/2014
343Tài chính côngNguyễn Thị Mỹ Hạnh33K7.1-ĐNO4509/05/2014 - 12/05/2014
344Thanh toán quốc tếPhan Đinh Anh33K7.1-ĐL (tối)3009/05/2014 - 12/05/2014
345Thanh toán quốc tếLê Phương Dung33K7.1-ĐNO3024/04/2014 - 27/04/2014
346Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn Hân35K6.1-QN3007/03/2014 - 10/03/2014
347Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH12K6.2-QN3007/03/2014 - 10/03/2014
348Thị trường vốn và các định chế tài chínhPhạm Văn SơnH12K6.2-H3028/02/2014 - 03/03/2014
349Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà36K19-GL (tối)4507/03/2014 - 13/03/2014
350Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà36K6-GL (tối)4507/03/2014 - 13/03/2014
351Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhH11K6.2-TK4509/05/2014 - 13/05/2014
352Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang33K6.1-ĐL (tối)4528/02/2014 - 06/03/2014
353Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH11K6.2-BĐ4514/03/2014 - 20/03/2014
354Tin học hóa kế toánNguyễn Văn Quang33K6-QN4510/04/2014 - 16/04/2014
355Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu Chiến36K6-GL (tối)4509/05/2014 - 15/05/2014
356Toán cao cấp 1Nguyễn Viết ĐứcH13K6.2-TK4510/01/2014 - 14/01/2014
357Toán cao cấp 1Phạm Quý MườiH13K6.2-QN4514/03/2014 - 20/03/2014
358Toán cao cấp 1Phan Đức TuấnH13K6.2-ĐLK4521/03/2014 - 27/03/2014
359Toán cao cấp 1Phan Đức TuấnB13K6.2,3-ĐLK4521/03/2014 - 27/03/2014
360Toán cao cấp 2Nguyễn Hữu ChiếnH13K6.1-QN3028/03/2014 - 31/03/2014
361Toán cao cấp 2Nguyễn Thị HồngH13K6.2-TK3014/03/2014 - 17/03/2014
362Toán cao cấp 2Nguyễn Thị HồngB12K2.2,3-QNA3014/03/2014 - 17/03/2014
363Toán cao cấp 2Phạm Quý MườiH13K6.2-QN3003/01/2014 - 06/01/2014
364Toán cao cấp 2Phan Đức TuấnH13K6.2-ĐLK3027/12/2013 - 30/12/2013
365Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà34K19.1-GL4521/03/2014 - 27/03/2014
366Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà34K19.1-TK4516/05/2014 - 20/05/2014
367Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh34K19.1-GL3025/04/2014 - 28/04/2014
368Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc ÁnhH12K6.2-GL3025/04/2014 - 28/04/2014
369Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng34K19.1-TK3008/03/2014 - 11/03/2014
370Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê35K6.1-QN3025/04/2014 - 28/04/2014
371Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê35K4.2-QN (tối)3025/04/2014 - 28/04/2014
372Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi LêH12K6.2-QN3025/04/2014 - 28/04/2014
373Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Thị NgaH12K6.2-H3018/04/2014 - 21/04/2014
374Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH12K6.2-TK3028/03/2014 - 31/03/2014
375Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần TĩnhH11K6.2-BĐ3011/04/2014 - 14/04/2014
376Xã hội họcNguyễn Tiến Nam36K19-QN (tối)3003/01/2014 - 06/01/2014
377Xã hội họcNguyễn Tiến Nam36K19-PY (tối)3004/04/2014 - 07/04/2014
378Xã hội họcĐoàn Lan Phương36K19-GL (tối)3021/03/2014 - 24/03/2014
379Xã hội họcĐoàn Lan Phương36K6-GL (tối)3021/03/2014 - 24/03/2014
380Xã hội họcĐoàn Lan Phương36K19-TK3011/04/2014 - 14/04/2014