Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH14K6.2-TK4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu Huyền38K19-BĐ4507/10/2016 - 13/10/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Kiều Trinh38K13-CM4521/10/2016 - 25/10/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
4Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình35K4.1-QN3029/08/2016 - 01/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)3004/11/2016 - 07/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
6Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long35K4.1-QN3020/09/2016 - 23/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
7Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long35K4.2-QN (tối)3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
8Cơ sở dữ liệu Nguyễn Văn Chức37K05-CM4519/08/2016 - 23/08/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
9Công pháp quốc tếLê Thị Phương TrangB14K19.3-NT4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
10Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa37K19.1-PHKT3019/08/2016 - 22/08/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
11Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa37K19-PY (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
12Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu37K19.2-PHKT3019/08/2016 - 22/08/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
13Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu37K19-BĐ (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
14Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết Ba37K05-CM4516/09/2016 - 20/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
15Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà35K19-BĐ (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
16Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn35K19-PY (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
17Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn36K6-GL (tối)4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
18Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH14K6.2-GL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
19Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga36K19-ĐL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
20Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga38K19-ĐL(tối)4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
21Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung ThànhH15K6.1-LNGL3026/08/2016 - 29/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
22Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung ThànhH15K6.2-LNGL3026/08/2016 - 29/08/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
23Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH15K6.2-LNGL4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
24Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH14K6.2-LNGL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
25Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu Cường37K6-LNGL (tối)4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
26Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH14K6.2-QN4526/08/2016 - 01/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
27Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh ThưB15K6.1-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
28Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh ThưB15K6.2,3-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
29Hệ thống thông tin quản lýLê Dân37K05-CM4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
30Hệ thống thông tin quản lýNguyễn Bá Thế37K2-LNGL (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
31Hệ thống thông tin quản lýNguyễn Bá Thế38K2-LNGL3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
32Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàB14K6.2-TK3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
33Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàB14K6.3-TK3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
34Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH14K6.2-TK3023/09/2016 - 26/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
35Kế toán công tyLê Văn NamH14K6.2-GL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
36Kế toán công tyLê Văn Nam36K6-GL (tối)3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
37Kế toán quản trịHoàng Tùng35K6.1-ĐL4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
38Kế toán quản trịHoàng TùngB15K6.1-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
39Kế toán quản trịHoàng TùngB15K6.2,3-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
40Kế toán quản trịHoàng TùngH15K6.1-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
41Kế toán quản trịHoàng TùngH15K6.2-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
42Khởi sự kinh doanhLê Thị Minh Hằng35K2.1-ĐL4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
43Kiểm toán căn bảnPhạm Hoài Hương37K6-LNGL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
44Kiểm toán căn bảnPhạm Hoài HươngH15K6.2-LNGL4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
45Kiểm toán căn bảnPhạm Hoài HươngH14K6.2-LNGL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
46Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Thanh HuyềnH14K6.2-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
47Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Xuân LinhB15K6.1-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
48Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Xuân LinhB15K6.2,3-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
49Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc TraiH14K6.2-GL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
50Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc Trai36K6-GL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
51Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngB14K6.3-TK4516/09/2016 - 20/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
52Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngB14K6.2-TK4516/09/2016 - 20/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
53Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngH14K6.2-TK4516/09/2016 - 20/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
54Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH15K6.1-LNGL3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
55Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH15K6.2-LNGL3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
56Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH15K6.1-QN3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
57Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.2-QN3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
58Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH15K6.2-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
59Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH15K6.1-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
60Kinh tế lượngNguyễn Bá Thế35K6.1-ĐL3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
61Kinh tế ngànhHà Quang Thơ37K2-LNGL (tối)3026/08/2016 - 29/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
62Kinh tế ngànhHà Quang Thơ38K2-LNGL3026/08/2016 - 29/08/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
63Kinh tế quốc tế Phan Kim Tuấn35K6.1-ĐL3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
64Kinh tế vĩ môTrần Thị Thúy Ngọc38K19-GL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
65Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyB15K19.3-PHKT4509/09/2016 - 15/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
66Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy38K19-QN4528/10/2016 - 03/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
67Kinh tế vĩ mô ITrần Thị Thúy Ngọc38K13-CM4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
68Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyB15K19.3-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
69Kinh tế vùngLê Bảo35K4.2-QN (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
70Kinh tế vùngLê Bảo35K4.1-QN3027/09/2016 - 30/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
71Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-PY (tối)3014/10/2016 - 17/10/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
72Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam36K19-BĐ (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
73Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm35K2.1-ĐL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
74Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-GL3026/08/2016 - 29/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
75Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-BĐ3030/09/2016 - 03/10/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
76Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-QN3021/10/2016 - 24/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
77Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-ĐL(tối)3004/11/2016 - 07/11/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
78Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử36K19-ĐL (tối)3004/11/2016 - 07/11/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
79Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB15K19.3-QN3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
80Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà38K19-GL3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
81Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà38K19-QN3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
82Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà38K19-BĐ3014/10/2016 - 17/10/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
83Logic họcLê Đức TâmB15K19.3-QN3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
84Logic họcLê Minh ThọB15K19.3-ĐLK3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
85Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng38K19-BĐ4516/09/2016 - 22/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
86Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng38K19-QN4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
87Luật dân sự I Đào Thị Nhung38K13-CM45  Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
88Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB15K19.3-PHKT4519/08/2016 - 25/08/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
89Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB15K19.3-QN4509/09/2016 - 15/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
90Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng38K19-ĐL(tối)4521/10/2016 - 27/10/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
91Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc35K19-PY (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
92Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc35K19-BĐ (tối)3016/09/2016 - 19/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
93Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-ĐL(tối)4507/10/2016 - 13/10/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
94Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngB15K19.3-ĐLK4507/10/2016 - 13/10/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
95Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc38K13-CM4530/09/2016 - 04/10/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
96Luật hiến phápLương Văn Tuấn38K19-BĐ4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
97Luật hiến phápLương Văn Tuấn38K19-QN4509/09/2016 - 15/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
98Luật hiến phápLương Văn Tuấn38K19-TK4514/10/2016 - 18/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
99Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà38K13-CM4518/11/2016 - 22/11/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
100Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn Sơn38K19-ĐL(tối)4523/09/2016 - 29/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
101Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn SơnB15K19.3-ĐLK4523/09/2016 - 29/09/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
102Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19.1-PHKT4521/10/2016 - 27/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
103Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc37K19-GL (tối)4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
104Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB15K19.3-GL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
105Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc37K19.2-PHKT4521/10/2016 - 27/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
106Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB14K19.3-NT4528/10/2016 - 03/11/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
107Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-BĐ (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
108Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19.1-PHKT3009/09/2016 - 12/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
109Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-TK3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
110Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân38K19-TK3016/09/2016 - 19/09/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
111Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19.2-PHKT3030/09/2016 - 03/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
112Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-PY (tối)3021/10/2016 - 24/10/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
113Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-GL (tối)3004/11/2016 - 07/11/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
114Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy VânB15K19.3-GL3004/11/2016 - 07/11/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
115Luật kinh tếĐỗ Trần Hà LinhH14K6.2-LNGL4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
116Luật kinh tếĐỗ Trần Hà Linh37K2-LNGL (tối)3014/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
117Luật kinh tếĐỗ Trần Hà Linh37K6-LNGL (tối)4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
118Luật lao động Trần Hải LộcB15K19.3-QN3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
119Luật lao động Trần TrungB15K19.3-GL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
120Luật lao động Trần Trung37K19-GL (tối)3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
121Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB14K19.3-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
122Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB15K19.3-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
123Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà Linh36K19-TK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
124Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB14K19.3-PHKT3021/10/2016 - 24/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
125Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-QN (tối)3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
126Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh37K19-GL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
127Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy LinhB15K19.3-GL3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
128Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh37K19-TK3026/08/2016 - 29/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
129Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh38K19-TK3026/08/2016 - 29/08/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
130Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung37K19-PY (tối)4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
131Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung37K19-BĐ (tối)4523/09/2016 - 29/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
132Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung37K19-TK4507/10/2016 - 11/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
133Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung38K19-TK4507/10/2016 - 11/10/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
134Luật thương mại (HP2)Nguyễn Hữu Phúc37K19-GL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
135Luật thương mại (HP2)Nguyễn Hữu PhúcB15K19.3-GL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
136Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao36K19-BĐ (tối)3011/08/2016 - 14/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
137Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao36K19-PY (tối)3017/11/2016 - 20/11/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
138Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc36K19-GL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
139Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc36K19-TK3014/10/2016 - 17/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
140Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao36K19-TK3004/11/2016 - 07/11/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
141Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-PHKT3009/09/2016 - 12/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
142Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-ĐLK3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
143Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc36K19-QN (tối)3021/10/2016 - 24/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
144Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-QN3004/11/2016 - 07/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
145Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh37K19-TK4530/09/2016 - 04/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
146Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh38K19-TK4530/09/2016 - 04/10/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
147Luật tố tụng dân sựMai Vân AnhB14K19.3-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
148Luật tố tụng dân sựMai Vân AnhB14K19.3-NT4521/10/2016 - 27/10/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
149Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh37K19-BĐ (tối)4504/11/2016 - 10/11/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
150Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh37K19-PY (tối)4518/11/2016 - 24/11/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
151Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc37K19.1-PHKT4523/09/2016 - 29/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
152Luật tố tụng hình sựTrần Hải LộcB14K19.3-QN4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
153Luật tố tụng hình sựTrần Hải LộcB14K19.3-PHKT4507/10/2016 - 13/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
154Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn36K19-QN (tối)4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
155Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB14K19.3-ĐLK4521/10/2016 - 27/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
156Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB15K19.3-ĐLK4521/10/2016 - 27/10/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
157Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-ĐL (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
158Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy35K2.1-ĐL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
159Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần Chín37K05-CM4526/08/2016 - 30/08/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
160Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần ChínH15K6.1-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
161Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngH15K6.2-ĐLK4514/10/2016 - 20/10/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
162Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngH15K6.1-ĐLK4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
163Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH15K6.1-LNGL4521/10/2016 - 27/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
164Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH15K6.2-LNGL4521/10/2016 - 27/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
165Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc Siêng38K2-LNGL4521/10/2016 - 27/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
166Marketing căn bảnNguyễn Cao Liên PhướcH15K6.2-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
167Marketing căn bảnNguyễn Cao Liên PhướcH15K6.1-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
168Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH15K6.1-QN3016/09/2016 - 19/09/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
169Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH14K6.2-QN3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
170Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH14K6.2-LNGL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
171Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-LNGL3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
172Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.1-LNGL3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
173Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm Trinh37K6-LNGL (tối)3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
174Nguyên lý kế toánNguyễn Tri Phương38K13-CM4519/08/2016 - 23/08/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
175Nguyên lý kế toánĐỗ Đạt Quang38K2-LNGL4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
176Nguyên lý thống kê 1Phạm Quang Tín37K05-CM4523/09/2016 - 27/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
177Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng36K6-GL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
178Phân tích hoạt động kinh doanhTrần Đình Khôi NguyênB15K6.1-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
179Phân tích hoạt động kinh doanhTrần Đình Khôi NguyênB15K6.2,3-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
180Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
181Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình35K4.1-QN4525/10/2016 - 29/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
182Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaB14K6.2-TK4519/08/2016 - 23/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
183Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaB14K6.3-TK4519/08/2016 - 23/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
184Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH14K6.2-TK4519/08/2016 - 23/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
185Pháp luật đại cươngLê Thị Phương Trang38K2-LNGL3016/09/2016 - 19/09/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
186Pháp luật đại cươngLê Thị Phương Trang37K2-LNGL (tối)3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
187Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-BĐ (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
188Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-PY (tối)3021/10/2016 - 24/10/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
189Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-PY (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
190Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB14K19.3-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
191Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB14K19.3-PHKT4516/09/2016 - 22/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
192Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB14K19.3-QN4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
193Pháp luật về thi hành ánTrần Trung36K19-QN (tối)4504/11/2016 - 10/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
194Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH14K6.2-QN3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
195Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH15K6.1-QN3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
196Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH15K6.1-QN4526/08/2016 - 01/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
197Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH15K6.1-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
198Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH15K6.2-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
199Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K6.2-TK4530/09/2016 - 04/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
200Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnB14K6.3-TK4530/09/2016 - 04/10/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
201Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH15K6.1-LNGL4507/10/2016 - 13/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
202Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH15K6.2-LNGL4507/10/2016 - 13/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
203Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên Chương38K2-LNGL4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
204Quản lý Nhà nước về kinh tếLê BảoB15K19.3-PHKT3007/10/2016 - 10/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
205Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB15K19.3-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
206Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB14K19.3-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
207Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành LongB14K19.3-NT3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
208Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Lê Bảo35K4.2-QN (tối)3028/10/2016 - 31/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
209Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Bùi Quang Bình35K4.1-QN3007/10/2016 - 10/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
210Quản trị chiến lượcNguyễn Xuân Lãn35K2.1-ĐL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
211Quản trị họcLê Thế GiớiB15K6.2,3-ĐLK3014/10/2016 - 17/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
212Quản trị họcNguyễn Thị Loan38K2-LNGL4523/09/2016 - 29/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
213Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị Trinh37K6-LNGL (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
214Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH14K6.2-LNGL4526/08/2016 - 01/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
215Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-BĐ3026/08/2016 - 29/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
216Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-GL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
217Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-QN3014/10/2016 - 17/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
218Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH15K6.1-QN3030/09/2016 - 03/10/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
219Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH14K6.2-QN3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
220Thị trường vốn và các định chế tài chínhVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.1-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
221Thị trường vốn và các định chế tài chínhVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
222ThuếPhan Đình AnhB15K6.1-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
223ThuếPhan Đình AnhB15K6.2,3-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
224Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh38K19-ĐL(tối)4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
225Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh36K19-ĐL (tối)4519/08/2016 - 25/08/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
226Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà38K19-QN4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
227Tin học đại cươngĐặng Trung Thành38K19-GL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
228Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy38K19-BĐ4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
229Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhB14K6.3-TK4526/08/2016 - 30/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
230Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhB14K6.2-TK4526/08/2016 - 30/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
231Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhH14K6.2-TK4526/08/2016 - 30/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
232Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH14K6.2-GL4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
233Tin học hóa kế toánVõ Hồng Tâm36K6-GL (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
234Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu ChiếnB14K6.3-TK4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
235Toán cao cấp 1Phan Đức TuấnH15K6.2-ĐLK4528/10/2016 - 03/11/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
236Toán cao cấp 2Lê Hải TrungB14K6.3-TK3007/10/2016 - 10/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
237Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao36K19-PY (tối)4516/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
238Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao36K19-BĐ (tối)4509/11/2016 - 15/11/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
239Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà36K19-GL (tối)4516/09/2016 - 22/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
240Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-PHKT4523/09/2016 - 29/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
241Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà36K19-QN (tối)4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
242Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-ĐLK4504/11/2016 - 10/11/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
243Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB15K19.3-ĐLK4504/11/2016 - 10/11/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
244Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh36K19-GL (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
245Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng36K19-BĐ (tối)3026/08/2016 - 29/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
246Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê36K19-TK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
247Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ37K6-LNGL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
248Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ37K2-LNGL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
249Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH14K6.2-LNGL3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
250Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh36K19-PY (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
251Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần TĩnhH14K6.2-QN3023/09/2016 - 26/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng