Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH14K6.2-TK4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu Huyền38K19-BĐ4507/10/2016 - 13/10/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Kiều Trinh38K13-CM4521/10/2016 - 25/10/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
4Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình35K4.1-QN3029/08/2016 - 01/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
5Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)3004/11/2016 - 07/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
6Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long35K4.1-QN3020/09/2016 - 23/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
7Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long35K4.2-QN (tối)3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
8Cơ sở dữ liệu Nguyễn Văn Chức37K05-CM4519/08/2016 - 23/08/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
9Công pháp quốc tếLê Thị Phương TrangB14K19.3-NT4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
10Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa37K19.1-PHKT3019/08/2016 - 22/08/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
11Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa37K19-PY (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
12Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu37K19.2-PHKT3019/08/2016 - 22/08/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
13Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu37K19-BĐ (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
14Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thị Tuyết Ba37K05-CM4516/09/2016 - 20/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
15Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNgô Văn Hà35K19-BĐ (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
16Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn35K19-PY (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
17Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn36K19-ĐL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
18Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn38K19-ĐL(tối)4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
19Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH14K6.2-GL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
20Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn36K6-GL (tối)4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamĐỗ Thị Hằng Nga38K19-ĐL(tối)4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
22Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung ThànhH15K6.1-LNGL3026/08/2016 - 29/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
23Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung ThànhH15K6.2-LNGL3026/08/2016 - 29/08/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
24Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH15K6.2-LNGL4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
25Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH14K6.2-LNGL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
26Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu Cường37K6-LNGL (tối)4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
27Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH14K6.2-QN4526/08/2016 - 01/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
28Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh ThưB15K6.1-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
29Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hoàng Anh ThưB15K6.2,3-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
30Hệ thống thông tin quản lýLê Dân37K05-CM4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
31Hệ thống thông tin quản lýNguyễn Bá Thế37K2-LNGL (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
32Hệ thống thông tin quản lýNguyễn Bá Thế38K2-LNGL3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
33Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàB14K6.2-TK3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
34Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàB14K6.3-TK3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
35Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH14K6.2-TK3023/09/2016 - 26/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
36Kế toán công tyLê Văn NamH14K6.2-GL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
37Kế toán công tyLê Văn Nam36K6-GL (tối)3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
38Kế toán quản trịTrần Thị NgaH16K6.1-QN4521/10/2016 - 27/10/2016Học cùng H16K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
39Kế toán quản trịTrần Thị NgaH16K6.2-QN4521/10/2016 - 27/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
40Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH15K6.1-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
41Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH15K6.2-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
42Kế toán quản trịVõ Hồng TâmB15K6.1-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
43Kế toán quản trịVõ Hồng TâmB15K6.2,3-ĐLK4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
44Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm35K6.1-ĐL4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
45Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương ĐôngH16K6.2-QN6017/08/2016 - 26/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
46Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH16K6.2-QN4509/09/2016 - 15/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
47Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH16K6.1-QN4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng H16K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
48Khởi sự kinh doanhLê Thị Minh Hằng35K2.1-ĐL4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
49Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Xuân LinhB15K6.2,3-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
50Kiểm toán căn bảnNguyễn Thị Xuân LinhB15K6.1-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
51Kiểm toán căn bảnLê Thị Trúc LoanH14K6.2-LNGL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
52Kiểm toán căn bảnLê Thị Trúc LoanH15K6.2-LNGL4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
53Kiểm toán căn bảnLê Thị Trúc Loan37K6-LNGL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
54Kiểm toán căn bảnLê Thị Trúc LoanH14K6.2-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
55Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc TraiH14K6.2-GL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
56Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc Trai36K6-GL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
57Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngB14K6.3-TK4516/09/2016 - 20/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
58Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngB14K6.2-TK4516/09/2016 - 20/09/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
59Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngH14K6.2-TK4516/09/2016 - 20/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
60Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH15K6.1-LNGL3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
61Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH15K6.2-LNGL3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
62Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH15K6.1-QN3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
63Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.2-QN3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
64Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH15K6.2-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
65Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH15K6.1-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
66Kinh tế lượngNguyễn Bá Thế35K6.1-ĐL3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
67Kinh tế ngànhHà Quang Thơ37K2-LNGL (tối)3026/08/2016 - 29/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
68Kinh tế ngànhHà Quang Thơ38K2-LNGL3026/08/2016 - 29/08/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
69Kinh tế quốc tế Phan Kim Tuấn35K6.1-ĐL3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
70Kinh tế vĩ môTrần Thị Thúy Ngọc38K19-GL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
71Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyB15K19.3-PHKT4509/09/2016 - 15/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
72Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy38K19-QN4528/10/2016 - 03/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
73Kinh tế vĩ mô ITrần Thị Thúy Ngọc38K13-CM4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
74Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyB15K19.3-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
75Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyH16K6.2-QN4507/10/2016 - 13/10/2016Học cùng B15K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
76Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyB16K19.2,3-KH4525/11/2016 - 01/12/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
77Kinh tế vùngLê Bảo35K4.2-QN (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
78Kinh tế vùngLê Bảo35K4.1-QN3027/09/2016 - 30/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
79Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-PY (tối)3014/10/2016 - 17/10/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
80Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Tiến Nam36K19-BĐ (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
81Lãnh đạoNguyễn Thanh Liêm35K2.1-ĐL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
82Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-GL3026/08/2016 - 29/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
83Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-BĐ3030/09/2016 - 03/10/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
84Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-QN3021/10/2016 - 24/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
85Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử38K19-ĐL(tối)3004/11/2016 - 07/11/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
86Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử36K19-ĐL (tối)3004/11/2016 - 07/11/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
87Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB15K19.3-QN3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
88Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn HàB16K19.2,3-KH3021/10/2016 - 24/10/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
89Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà38K19-GL3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
90Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà38K19-QN3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
91Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà38K19-BĐ3014/10/2016 - 17/10/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
92Logic họcLê Đức TâmB15K19.3-QN3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
93Logic họcLê Minh ThọB15K19.3-ĐLK3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
94Logic họcLê Minh ThọB16K19.2,3-KH3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
95Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng38K19-BĐ4516/09/2016 - 22/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
96Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng38K19-QN4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
97Luật dân sự I Lê Thị Thu HằngB16K19.2,3-KH4502/12/2016 - 08/12/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
98Luật dân sự I Đào Thị Nhung38K13-CM45  Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
99Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB15K19.3-PHKT4519/08/2016 - 25/08/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
100Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB15K19.3-QN4509/09/2016 - 15/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
101Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng38K19-ĐL(tối)4521/10/2016 - 27/10/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
102Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc35K19-PY (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
103Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc35K19-BĐ (tối)3016/09/2016 - 19/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
104Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng38K19-ĐL(tối)4507/10/2016 - 13/10/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
105Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng PhượngB15K19.3-ĐLK4507/10/2016 - 13/10/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
106Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc38K13-CM4530/09/2016 - 04/10/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
107Luật hiến phápNguyễn Hữu PhúcB16K19.2,3-KH4511/11/2016 - 17/11/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
108Luật hiến phápLương Văn Tuấn38K19-BĐ4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
109Luật hiến phápLương Văn Tuấn38K19-QN4509/09/2016 - 15/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
110Luật hiến phápLương Văn Tuấn38K19-TK4514/10/2016 - 18/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
111Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà38K13-CM4518/11/2016 - 22/11/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
112Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn Sơn38K19-ĐL(tối)4523/09/2016 - 29/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
113Luật hình sự (HP1)Trần Tuấn SơnB15K19.3-ĐLK4523/09/2016 - 29/09/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
114Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh Hà37K19.1-PHKT4521/10/2016 - 27/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
115Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc37K19-GL (tối)4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
116Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB15K19.3-GL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
117Luật hình sự (HP2)Trần Hải Lộc37K19.2-PHKT4521/10/2016 - 27/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
118Luật hình sự (HP2)Trần Hải LộcB14K19.3-NT4528/10/2016 - 03/11/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
119Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-BĐ (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
120Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19.1-PHKT3009/09/2016 - 12/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
121Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-TK3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
122Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân38K19-TK3016/09/2016 - 19/09/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
123Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19.2-PHKT3030/09/2016 - 03/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
124Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-PY (tối)3021/10/2016 - 24/10/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
125Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy Vân37K19-GL (tối)3004/11/2016 - 07/11/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
126Luật hôn nhân và gia đinhPhạm Minh Thy VânB15K19.3-GL3004/11/2016 - 07/11/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
127Luật kinh tếĐỗ Trần Hà LinhH14K6.2-LNGL4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
128Luật kinh tếĐỗ Trần Hà Linh37K2-LNGL (tối)3014/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
129Luật kinh tếĐỗ Trần Hà Linh37K6-LNGL (tối)4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
130Luật lao động Trần Hải LộcB15K19.3-QN3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
131Luật lao động Trần TrungB15K19.3-GL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
132Luật lao động Trần Trung37K19-GL (tối)3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
133Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB14K19.3-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
134Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB15K19.3-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
135Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà Linh36K19-TK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
136Luật Ngân hàngĐỗ Trần Hà LinhB14K19.3-PHKT3021/10/2016 - 24/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
137Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-QN (tối)3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
138Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh37K19-GL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
139Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy LinhB15K19.3-GL3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
140Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh37K19-TK3026/08/2016 - 29/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
141Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh38K19-TK3026/08/2016 - 29/08/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
142Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung37K19-PY (tối)4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
143Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung37K19-BĐ (tối)4523/09/2016 - 29/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
144Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung37K19-TK4507/10/2016 - 11/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
145Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung38K19-TK4507/10/2016 - 11/10/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
146Luật thương mại (HP2)Nguyễn Hữu Phúc37K19-GL (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016Học cùng B15K19.3-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
147Luật thương mại (HP2)Nguyễn Hữu PhúcB15K19.3-GL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
148Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao36K19-BĐ (tối)3011/08/2016 - 14/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
149Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao36K19-PY (tối)3017/11/2016 - 20/11/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
150Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc36K19-GL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
151Luật thương mại quốc tế 1Lê Đình Quang Phúc36K19-TK3014/10/2016 - 17/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
152Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao36K19-TK3004/11/2016 - 07/11/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
153Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-PHKT3009/09/2016 - 12/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
154Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-ĐLK3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
155Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang Phúc36K19-QN (tối)3021/10/2016 - 24/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
156Luật thương mại quốc tế 2Lê Đình Quang PhúcB14K19.3-QN3004/11/2016 - 07/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
157Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh37K19-TK4530/09/2016 - 04/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
158Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh38K19-TK4530/09/2016 - 04/10/2016Học cùng 37K19-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
159Luật tố tụng dân sựMai Vân AnhB14K19.3-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
160Luật tố tụng dân sựMai Vân AnhB14K19.3-NT4521/10/2016 - 27/10/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
161Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh37K19-BĐ (tối)4504/11/2016 - 10/11/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
162Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh37K19-PY (tối)4518/11/2016 - 24/11/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
163Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc37K19.1-PHKT4523/09/2016 - 29/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
164Luật tố tụng hình sựTrần Hải LộcB14K19.3-QN4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
165Luật tố tụng hình sựTrần Hải LộcB14K19.3-PHKT4507/10/2016 - 13/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
166Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn36K19-QN (tối)4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
167Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB14K19.3-ĐLK4521/10/2016 - 27/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
168Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB15K19.3-ĐLK4521/10/2016 - 27/10/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
169Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-ĐL (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
170Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần TrungB16K19.2,3-KH6030/09/2016 - 08/10/2016 Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Khánh Hòa
171Lý thuyết và thiết kế tổ chứcNgô Xuân Thủy35K2.1-ĐL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
172Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần Chín37K05-CM4526/08/2016 - 30/08/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
173Lý thuyết xác suất và thống kê toánTrần ChínH15K6.1-QN4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
174Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngH15K6.2-ĐLK4514/10/2016 - 20/10/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
175Lý thuyết xác suất và thống kê toánLê Văn DũngH15K6.1-ĐLK4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
176Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH15K6.1-LNGL4521/10/2016 - 27/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
177Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH15K6.2-LNGL4521/10/2016 - 27/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
178Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc Siêng38K2-LNGL4521/10/2016 - 27/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
179Marketing căn bảnNguyễn Cao Liên PhướcH15K6.2-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
180Marketing căn bảnNguyễn Cao Liên PhướcH15K6.1-ĐLK4530/09/2016 - 06/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
181Marketing căn bảnPhan Thị Phú QuyếnH16K6.1-QN4504/11/2016 - 10/11/2016Học cùng H16K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
182Marketing căn bảnPhan Thị Phú QuyếnH16K6.2-QN4504/11/2016 - 10/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
183Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH15K6.1-QN3016/09/2016 - 19/09/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
184Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH14K6.2-QN3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
185Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH14K6.2-LNGL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
186Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-LNGL3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H15K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
187Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.1-LNGL3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
188Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm Trinh37K6-LNGL (tối)3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
189Nguyên lý kế toánHuỳnh Phương Đông38K2-LNGL4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
190Nguyên lý kế toánNguyễn Tri Phương38K13-CM4519/08/2016 - 23/08/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
191Nguyên lý thống kê 1Phạm Quang Tín37K05-CM4523/09/2016 - 27/09/2016 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
192Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng36K6-GL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
193Phân tích hoạt động kinh doanhTrần Đình Khôi NguyênB15K6.1-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
194Phân tích hoạt động kinh doanhTrần Đình Khôi NguyênB15K6.2,3-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
195Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
196Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình35K4.1-QN4525/10/2016 - 29/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
197Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaB14K6.2-TK4519/08/2016 - 23/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
198Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaB14K6.3-TK4519/08/2016 - 23/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
199Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH14K6.2-TK4519/08/2016 - 23/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
200Pháp luật đại cươngLê Thị Phương Trang37K2-LNGL (tối)3016/09/2016 - 19/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
201Pháp luật đại cươngLê Thị Phương Trang38K2-LNGL3016/09/2016 - 19/09/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
202Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-BĐ (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
203Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-PY (tối)3021/10/2016 - 24/10/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
204Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-PY (tối)4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
205Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB14K19.3-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
206Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB14K19.3-PHKT4516/09/2016 - 22/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
207Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB14K19.3-QN4514/10/2016 - 20/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
208Pháp luật về thi hành ánTrần Trung36K19-QN (tối)4504/11/2016 - 10/11/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
209Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH14K6.2-QN3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
210Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH15K6.1-QN3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
211Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH15K6.1-QN4526/08/2016 - 01/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
212Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH15K6.1-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
213Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH15K6.2-ĐLK4516/09/2016 - 22/09/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
214Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K6.2-TK4530/09/2016 - 04/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
215Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnB14K6.3-TK4530/09/2016 - 04/10/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
216Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH15K6.1-LNGL4507/10/2016 - 13/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
217Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên ChươngH15K6.2-LNGL4507/10/2016 - 13/10/2016Học cùng 38K2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
218Phương pháp định lượng trong kinh tếÔng Nguyên Chương38K2-LNGL4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
219Quản lý Nhà nước về kinh tếLê BảoB15K19.3-PHKT3007/10/2016 - 10/10/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
220Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB15K19.3-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
221Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB14K19.3-ĐLK3009/09/2016 - 12/09/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
222Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành LongB14K19.3-NT3019/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
223Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Lê Bảo35K4.2-QN (tối)3028/10/2016 - 31/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
224Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Bùi Quang Bình35K4.1-QN3007/10/2016 - 10/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
225Quản trị chiến lượcNguyễn Xuân Lãn35K2.1-ĐL4530/09/2016 - 06/10/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
226Quản trị họcNguyễn Thị Loan38K2-LNGL4523/09/2016 - 29/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
227Quản trị họcNguyễn Thị LoanB15K6.2,3-ĐLK3014/10/2016 - 17/10/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
228Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH14K6.2-LNGL4526/08/2016 - 01/09/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
229Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị Trinh37K6-LNGL (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
230Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-BĐ3026/08/2016 - 29/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
231Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-GL3023/09/2016 - 26/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
232Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu38K19-QN3014/10/2016 - 17/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
233Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH15K6.1-QN3030/09/2016 - 03/10/2016Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
234Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH14K6.2-QN3030/09/2016 - 03/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
235Thị trường vốn và các định chế tài chínhVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.1-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
236Thị trường vốn và các định chế tài chínhVõ Hoàng Diễm TrinhH15K6.2-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng H15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
237ThuếPhan Đình AnhB15K6.1-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
238ThuếPhan Đình AnhB15K6.2,3-ĐLK3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng B15K6.1-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
239Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh38K19-ĐL(tối)4519/08/2016 - 25/08/2016 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
240Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh36K19-ĐL (tối)4519/08/2016 - 25/08/2016Học cùng 38K19-ĐL(tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
241Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà38K19-QN4519/08/2016 - 25/08/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
242Tin học đại cươngĐặng Trung Thành38K19-GL4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
243Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy38K19-BĐ4509/09/2016 - 15/09/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
244Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhB14K6.3-TK4526/08/2016 - 30/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
245Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhB14K6.2-TK4526/08/2016 - 30/08/2016Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
246Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhH14K6.2-TK4526/08/2016 - 30/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
247Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH14K6.2-GL4526/08/2016 - 01/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
248Tin học hóa kế toánVõ Hồng Tâm36K6-GL (tối)4526/08/2016 - 01/09/2016Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
249Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu ChiếnB14K6.3-TK4509/09/2016 - 13/09/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
250Toán cao cấp 1Phan Đức TuấnH15K6.2-ĐLK4528/10/2016 - 03/11/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
251Toán cao cấp 2Lê Hải TrungB14K6.3-TK3007/10/2016 - 10/10/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
252Toán cao cấp 2Lương Quốc TuyểnH16K6.2-QN3023/09/2016 - 26/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
253Toán cao cấp 2Lương Quốc TuyểnH16K6.1-QN3023/09/2016 - 26/09/2016Học cùng H16K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
254Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao36K19-PY (tối)4516/08/2016 - 22/08/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
255Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao36K19-BĐ (tối)4509/11/2016 - 15/11/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
256Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà36K19-GL (tối)4516/09/2016 - 22/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
257Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-PHKT4523/09/2016 - 29/09/2016 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
258Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh Hà36K19-QN (tối)4507/10/2016 - 13/10/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
259Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-ĐLK4504/11/2016 - 10/11/2016 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
260Tư pháp quốc tếNguyễn Thị Thanh HàB15K19.3-ĐLK4504/11/2016 - 10/11/2016Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
261Tư tưởng Hồ Chí MinhTrần Ngọc Ánh36K19-GL (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Gia Lai
262Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng36K19-BĐ (tối)3026/08/2016 - 29/08/2016 Trung tâm GDTX Bình Định
263Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê36K19-TK3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
264Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ37K6-LNGL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
265Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh Thọ37K2-LNGL (tối)3019/08/2016 - 22/08/2016 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
266Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH14K6.2-LNGL3019/08/2016 - 22/08/2016Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
267Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh36K19-PY (tối)3009/09/2016 - 12/09/2016 Trung tâm GDTX Phú Yên
268Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần TĩnhH14K6.2-QN3023/09/2016 - 26/09/2016 Trường Đại học Phạm Văn Đồng