Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái37K19-PY (tối)3012/12/2014 - 15/12/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái37K05-CM3016/01/2015 - 19/01/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trần Hồng Lưu37K19-BĐ (tối)3012/12/2014 - 15/12/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử36K19-BĐ (tối)4510/04/2015 - 16/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu Huyền36K19-ĐL (tối)4513/03/2015 - 19/03/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu HuyềnH13K6.2-ĐLK4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
7Công pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao35K19-BĐ (tối)4501/04/2015 - 07/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
8Công pháp quốc tếNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-ĐL (tối)4509/04/2015 - 15/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
9Công pháp quốc tếNguyễn Hoàng Duy LinhB13K19.3-ĐLK4509/04/2015 - 15/04/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
10Công pháp quốc tếLương Văn Tuấn35K19-PY (tối)4520/03/2015 - 26/03/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
11Đại cương văn hoá Việt Nam Lâm Bá Hòa35K19-PY (tối)3013/03/2015 - 16/03/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
12Dân số và phát triển Huỳnh Viết Thiên Ân34K4-QNA (tối)3013/03/2015 - 16/03/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
13Dự báo Phát triển KT-XHNinh Thị Thu Thủy34K4-QNA (tối)4503/04/2015 - 09/04/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
14Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn35K4.1-QN4509/03/2015 - 13/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
15Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn Hoàn34K19.1-TK4520/03/2015 - 24/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
16Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Tiến Lương34K19.2-GL4516/03/2015 - 20/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
17Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thưởng35K2.1-ĐL4520/03/2015 - 26/03/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
18Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê Thưởng35K6.1-ĐL4520/03/2015 - 26/03/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
19Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamLê ThưởngH12K6.2-ĐLK4520/03/2015 - 26/03/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
20Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung ThànhH14K6.2-GL3020/03/2015 - 23/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
21Hệ quản trị cơ sở dữ liệuĐặng Trung Thành36K6-GL (tối)3020/03/2015 - 23/03/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
22Hệ quản trị cơ sở dữ liệuChâu Ngọc TuấnH14K6.1-QN3026/12/2014 - 29/12/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
23Hệ thống tài khoản quốc giaTrần Phước Trữ35K4.1-QN3024/03/2015 - 27/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
24Hệ thống tài khoản quốc giaTrần Phước Trữ35K4.2-QN (tối)3017/04/2015 - 20/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
25Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu Cường35K6.1-QN4503/04/2015 - 09/04/2015Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
26Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH13K6.2-QN4503/04/2015 - 09/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
27Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngB13K6.2,3-ĐLK4517/04/2015 - 23/04/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
28Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH12K6.2-ĐLK4517/04/2015 - 23/04/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
29Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu Cường35K6.1-ĐL4517/04/2015 - 23/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
30Kế hoạch hóa phát triển kinh tế xã hộiBùi Quang Bình34K4-QNA (tối)3027/03/2015 - 30/03/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
31Kế toán công tyNguyễn Thị Thu HàH12K6.2-TK3020/03/2015 - 23/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
32Kế toán công tyLê Văn NamH12K6.2-LNGL3006/03/2015 - 09/03/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
33Kế toán công tyLê Văn Nam34K6-LNGL (tối)3006/03/2015 - 09/03/2015Học cùng H12K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
34Kế toán công tyLê Văn NamH13K6.1-QN3003/04/2015 - 06/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
35Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi AnhH13K6.1-QN4520/03/2015 - 26/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
36Kế toán quản trịTrần Thị NgaH13K6.2-TK4527/03/2015 - 31/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
37Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH13K6.2-QN4508/05/2015 - 14/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
38Kế toán quản trịVõ Hồng Tâm35K6.1-QN4508/05/2015 - 14/05/2015Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
39Kế toán tài chínhHuỳnh Phương Đông35K2.1-ĐL4513/03/2015 - 19/03/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
40Kế toán tài chính 1Nguyễn Công PhươngH14K6.2-TK6010/04/2015 - 14/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
41Kế toán tài chính 2Huỳnh Phương ĐôngH14K6.1-LNGL4512/12/2014 - 18/12/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
42Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH13K6.2-ĐLK4503/04/2015 - 09/04/2015Học cùng H14K6.1-ĐLKTrung tâm GDTX Đắk Lắk
43Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàB13K6.2,3-ĐLK4503/04/2015 - 09/04/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
44Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu HàH12K6.2-ĐLK4503/04/2015 - 09/04/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
45Kế toán tài chính 2Nguyễn Thị Thu Hà35K6.1-ĐL4503/04/2015 - 09/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
46Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH14K6.1-QN4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
47Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH13K6.2-QN4527/03/2015 - 02/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
48Kế toán tài chính 2Nguyễn Công Phương35K6.1-QN4527/03/2015 - 02/04/2015Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
49Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH13K6.2-TK4508/05/2015 - 12/05/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
50Kế toán tài chính 2Nguyễn Công PhươngH14K6.2-TK4508/05/2015 - 12/05/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
51Kiểm toán căn bảnĐoàn Nguyễn Trang PhươngH13K6.2-QN4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
52Kiểm toán căn bảnĐoàn Nguyễn Trang Phương35K6.1-QN4510/04/2015 - 16/04/2015Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
53Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc TraiB13K6.2,3-ĐLK4510/04/2015 - 16/04/2015Học cùng H12K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
54Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc TraiH12K6.2-ĐLK4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
55Kiểm toán tài chínhĐường Nguyễn HưngH13K6.1-QN4527/03/2015 - 02/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
56Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH12K6.2-LNGL4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
57Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc Trai34K6-LNGL (tối)4513/03/2015 - 19/03/2015Học cùng H12K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
58Kiểm toán tài chínhĐoàn Thị Ngọc TraiH12K6.2-TK4527/03/2015 - 31/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
59Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH12K6.2-GL3017/04/2015 - 20/04/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
60Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH14K6.2-GL3017/04/2015 - 20/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
61Kinh tế công cộngNguyễn Thị Hải Đường35K4.1-QN4516/03/2015 - 20/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
62Kinh tế công cộngNguyễn Thị Hải Đường35K4.2-QN (tối)4520/03/2015 - 26/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
63Kinh tế lượng Hà Thị Phương Thảo35K2.1-ĐL4510/04/2015 - 16/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
64Kinh tế môi trường Đoàn Lan Phương35K4.2-QN (tối)4506/03/2015 - 12/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
65Kinh tế môi trường Đoàn Lan Phương35K4.1-QN4513/04/2015 - 17/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
66Kinh tế phát triển Bùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)4509/04/2015 - 15/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
67Kinh tế phát triển Bùi Quang Bình35K4.1-QN4504/05/2015 - 08/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
68Kinh tế phát triển nâng cao Bùi Quang Bình34K4-QNA (tối)4517/04/2015 - 23/04/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
69Kinh tế vĩ môNguyễn Thị Thu HàB14K19.3-NT4506/02/2015 - 12/02/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
70Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyB14K19.3-PHKT4513/03/2015 - 19/03/2015Học cùng 37K19.2-PHKTPhân hiệu ĐHĐN tại Kontum
71Kinh tế vi mô ILê Thị LiênH14K6.2-LNGL4512/12/2014 - 18/12/2014Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
72Kinh tế vi mô ILê Thị Liên37K2-LNGL (tối)4512/12/2014 - 18/12/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
73Kinh tế vi mô ILê Thị Liên37K6-LNGL (tối)4512/12/2014 - 18/12/2014Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
74Kinh tế vi mô INguyễn Thành LongH14K6.2-GL4512/12/2014 - 18/12/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
75Kinh tế vi mô INguyễn Văn LongH14K6.2-TK4509/01/2015 - 13/01/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
76Kinh tế vi mô INguyễn Văn Long37K05-CM4527/03/2015 - 31/03/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
77Kinh tế vi mô INguyễn Thị Bích ThủyH14K6.2-QN4503/04/2015 - 09/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
78Kinh tế vĩ mô IBùi Quang BìnhH14K6.2-LNGL4525/12/2014 - 31/12/2014Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
79Kinh tế vĩ mô IBùi Quang Bình37K6-LNGL (tối)4525/12/2014 - 31/12/2014Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
80Kinh tế vĩ mô IBùi Quang Bình37K2-LNGL (tối)4525/12/2014 - 31/12/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
81Kinh tế vĩ mô IBùi Quang Bình37K05-CM4506/03/2015 - 10/03/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
82Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyH14K6.2-QN4509/01/2015 - 15/01/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
83Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyH14K6.2-TK4527/03/2015 - 31/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
84Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu Thủy36K19-TK4527/03/2015 - 31/03/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
85Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyB14K6.2-TK4527/03/2015 - 31/03/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
86Kinh tế vĩ mô INinh Thị Thu ThủyB14K19.3-QN4517/04/2015 - 23/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
87Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà34K19.2-GL3009/03/2015 - 12/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
88Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà35K19-TK3020/03/2015 - 23/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
89Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà34K19-BĐ (tối)3027/03/2015 - 30/03/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
90Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-ĐLK3010/04/2015 - 13/04/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
91Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3B-ĐLK3010/04/2015 - 13/04/2015Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
92Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử36K19-TK3013/03/2015 - 16/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
93Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn HàB14K19.3-ĐLK3027/03/2015 - 30/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
94Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn HàB14K19.3B-ĐLK3027/03/2015 - 30/03/2015Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
95Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNgô Văn HàB14K19.3-QN3015/05/2015 - 18/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
96Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà37K19-TK3009/01/2015 - 12/01/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
97Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà36K19-PY (tối)3023/01/2015 - 26/01/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
98Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà36K19-QN (tối)3006/03/2015 - 09/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
99Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà36K19-GL (tối)3013/03/2015 - 16/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
100Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà37K19-PY (tối)3004/04/2015 - 07/04/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
101Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà37K19-BĐ (tối)3009/04/2015 - 12/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
102Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn HàB14K19.3-ĐLK3024/04/2015 - 27/04/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
103Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn HàB14K19.3B-ĐLK3024/04/2015 - 27/04/2015Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
104Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà37K19-GL (tối)3008/05/2015 - 11/05/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
105Logic họcLưu Thị Mai ThanhB14K19.3-NT3013/03/2015 - 16/03/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
106Logic họcLưu Thị Mai Thanh37K19-TK3024/04/2015 - 27/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
107Logic họcLê Minh Thọ37K19-GL (tối)3026/12/2014 - 29/12/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
108Logic họcLê Minh Thọ37K19-PY (tối)3018/04/2015 - 21/04/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
109Logic họcLê Minh Thọ37K19-BĐ (tối)3023/04/2015 - 26/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
110Luật dân sự I Trần Văn QuangB14K19.3B-ĐLK4506/02/2015 - 12/02/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
111Luật dân sự I Trần Văn QuangB14K19.3-NT4515/05/2015 - 21/05/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
112Luật dân sự II Đỗ Việt CườngB14K19.3-PHKT4521/04/2015 - 27/04/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
113Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng36K19-BĐ (tối)4509/01/2015 - 15/01/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
114Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng36K19-TK4523/01/2015 - 27/01/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
115Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng36K19-ĐL (tối)4520/03/2015 - 26/03/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
116Luật dân sự II Lê Thị Thu Hằng36K19-QN (tối)4508/05/2015 - 14/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
117Luật dân sự II Lê Thị Thu HằngB14K19.3-QN4508/05/2015 - 14/05/2015Học cùng 36K19-QN (tối)Trường Đại học Phạm Văn Đồng
118Luật dân sự II Đào Thị NhungB14K19.3-ĐLK4520/03/2015 - 26/03/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
119Luật dân sự II Đào Thị NhungB14K19.3B-ĐLK4520/03/2015 - 26/03/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
120Luật dân sự II Đào Thị Nhung36K19-ĐL (tối)4520/03/2015 - 26/03/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
121Luật dân sự II Đào Thị NhungB14K19.3-ĐLK4520/03/2015 - 26/03/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
122Luật dân sự II Đào Thị Nhung36K19-PY (tối)4512/05/2015 - 18/05/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
123Luật dân sự II Đào Thị Nhung36K19-PY (tối)4512/05/2015 - 18/05/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
124Luật dân sự II Trần Văn Quang36K19-GL (tối)4527/03/2015 - 02/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
125Luật đất đaiĐỗ Việt Cường35K19-BĐ (tối)3017/01/2015 - 20/01/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
126Luật đất đaiĐào Thị Nhung35K19-PY (tối)3022/01/2015 - 25/01/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
127Luật đầu tưMai Vân Anh34K19.1-TK3013/03/2015 - 16/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
128Luật đầu tưĐỗ Việt Cường34K19.1-GL3017/04/2015 - 20/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
129Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-GL (tối)4509/01/2015 - 15/01/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
130Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-PY (tối)4516/01/2015 - 22/01/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
131Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-BĐ (tối)4525/03/2015 - 31/03/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
132Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-QN (tối)4517/04/2015 - 23/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
133Luật hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-TK4508/05/2015 - 12/05/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
134Luật hành chínhLương Văn TuấnB14K19.3-PHKT4510/04/2015 - 16/04/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
135Luật hiến phápTrần TrungB14K19.3B-ĐLK4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
136Luật hiến phápTrần TrungB14K19.3-ĐLK4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
137Luật hiến phápTrần TrungB14K19.3-NT4527/03/2015 - 02/04/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
138Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-TK4516/01/2015 - 20/01/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
139Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-QN (tối)4501/04/2015 - 07/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
140Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-QN4501/04/2015 - 07/04/2015Học cùng 36K19-QN (tối)Trường Đại học Phạm Văn Đồng
141Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh Hà36K19-BĐ (tối)4517/04/2015 - 23/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
142Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-PHKT4508/05/2015 - 14/05/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
143Luật hình sự (HP1)Trần Trung36K19-GL (tối)4523/01/2015 - 29/01/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
144Luật hình sự (HP1)Trần Trung36K19-PY (tối)4517/04/2015 - 23/04/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
145Luật hình sự (HP2)Nguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-QN4509/01/2015 - 15/01/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
146Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB13K19.3-ĐLK4517/04/2015 - 23/04/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
147Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-ĐL (tối)4517/04/2015 - 23/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
148Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh36K19-QN (tối)3009/01/2015 - 12/01/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
149Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh36K19-PY (tối)3006/03/2015 - 09/03/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
150Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh36K19-BĐ (tối)3003/04/2015 - 06/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
151Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh36K19-GL (tối)3017/04/2015 - 20/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
152Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân Anh36K19-TK3024/04/2015 - 27/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
153Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19-ĐNO (tối)3003/04/2015 - 06/04/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
154Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung35K19-ĐNO3003/04/2015 - 06/04/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
155Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19-ĐNO (tối)3003/04/2015 - 06/04/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
156Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung35K19-ĐNO3003/04/2015 - 06/04/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
157Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19.2-GL3022/04/2015 - 25/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
158Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19.2-GL3022/04/2015 - 25/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
159Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19-BĐ (tối)3008/05/2015 - 11/05/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
160Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung34K19-BĐ (tối)3008/05/2015 - 11/05/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
161Luật kinh tếTrần Thị SáuH12K6.2-LNGL4527/03/2015 - 02/04/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
162Luật lao động Trần Trung35K19-PY (tối)3016/01/2015 - 19/01/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
163Luật lao động Trần TrungB14K19.3-QN3006/03/2015 - 09/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
164Luật lao động Trần Trung35K19-BĐ (tối)3024/04/2015 - 27/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
165Luật luật sưTrần Trung34K19.2-GL3022/12/2014 - 25/12/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
166Luật luật sưTrần Trung34K19-ĐNO (tối)3021/03/2015 - 24/03/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
167Luật luật sưTrần Trung35K19-ĐNO3021/03/2015 - 24/03/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
168Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh36K19-ĐL (tối)3024/04/2015 - 27/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
169Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy LinhB13K19.3-ĐLK3024/04/2015 - 27/04/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
170Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-QN3015/05/2015 - 18/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
171Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-TK3022/05/2015 - 25/05/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
172Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-BĐ (tối)3009/01/2015 - 12/01/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
173Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-PY (tối)3027/03/2015 - 30/03/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
174Luật thương mại (HP1)Đỗ Việt Cường36K19-QN (tối)4525/12/2014 - 31/12/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
175Luật thương mại (HP1)Đỗ Việt Cường36K19-BĐ (tối)4513/03/2015 - 19/03/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
176Luật thương mại (HP1)Đỗ Việt CườngB14K19.3-ĐLK4508/05/2015 - 14/05/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
177Luật thương mại (HP1)Đỗ Việt CườngB14K19.3B-ĐLK4508/05/2015 - 14/05/2015Học cùng B14K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
178Luật thương mại (HP1)Nguyễn Hoàng Duy Linh36K19-PY (tối)4505/05/2015 - 11/05/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
179Luật thương mại (HP1)Đào Thị Nhung36K19-GL (tối)4519/03/2015 - 25/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
180Luật thương mại (HP2)Đỗ Việt Cường36K19-ĐL (tối)4527/03/2015 - 02/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
181Luật thương mại quốc tế 1Hoàng Ngọc Giao35K19-BĐ (tối)3017/04/2015 - 20/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
182Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn QuangB13K19.3-QN3006/03/2015 - 09/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
183Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn QuangB13K19.3-ĐLK3003/04/2015 - 06/04/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
184Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang36K19-ĐL (tối)3003/04/2015 - 06/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
185Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang35K19-TK3008/05/2015 - 11/05/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
186Luật thương mại quốc tế 2Đỗ Việt Cường35K19-QN3006/03/2015 - 09/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
187Luật thương mại quốc tế 2Đỗ Việt CườngB12K19.3 A,B-ĐLK3003/04/2015 - 06/04/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
188Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao34K19-BĐ (tối)3014/03/2015 - 17/03/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
189Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao34K19-ĐNO (tối)3027/03/2015 - 30/03/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
190Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao35K19-ĐNO3027/03/2015 - 30/03/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
191Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn QuangB12K19.3-QN3010/01/2015 - 13/01/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
192Luật tố dụng dân sựMai Vân AnhB12K19.3-QN4516/01/2015 - 22/01/2015Học cùng B13K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
193Luật tố dụng dân sựMai Vân AnhB13K19.3-QN4516/01/2015 - 22/01/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
194Luật tố dụng dân sựMai Vân AnhB13K19.3-ĐLK4508/05/2015 - 14/05/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
195Luật tố dụng dân sựMai Vân AnhB12K19.3 A,B-ĐLK4508/05/2015 - 14/05/2015Học cùng B13K19.3-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
196Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB12K19.3 A,B-ĐLK4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
197Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn35K19-QN4527/03/2015 - 02/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
198Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn35K19-BĐ (tối)4510/04/2015 - 16/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
199Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn Sơn35K19-PY (tối)4508/05/2015 - 14/05/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
200Luật tố tụng hình sựTrần Tuấn SơnB12K19.3-QN4515/05/2015 - 21/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
201Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-ĐNO4506/03/2015 - 12/03/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
202Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng34K19-ĐNO (tối)4506/03/2015 - 12/03/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
203Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng34K19.1-GL4503/04/2015 - 09/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
204Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng34K19-BĐ (tối)4510/04/2015 - 16/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
205Lý luận Nhà nước và pháp luậtĐỗ Việt Cường37K19-BĐ (tối)6018/12/2014 - 24/12/2014 Trung tâm GDTX Bình Định
206Lý luận Nhà nước và pháp luậtLê Thị Thu Hằng37K19-TK6009/04/2015 - 13/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
207Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy Linh37K19-PY (tối)6025/12/2014 - 31/12/2014 Trung tâm GDTX Phú Yên
208Lý luận Nhà nước và pháp luậtNguyễn Hoàng Duy Linh37K19-GL (tối)6017/04/2015 - 23/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
209Lý luận Nhà nước và pháp luậtLương Văn TuấnB14K19.3B-ĐLK6006/03/2015 - 12/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
210Lý luận Nhà nước và pháp luậtLương Văn TuấnB14K19.3-NT6003/04/2015 - 09/04/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
211Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH14K6.2-GL4527/03/2015 - 02/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
212Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc Siêng36K6-GL (tối)4527/03/2015 - 02/04/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
213Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất TúH13K6.2-QN4520/03/2015 - 26/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
214Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất TúH14K6.1-QN4508/05/2015 - 14/05/2015Học cùng H14K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
215Lý thuyết xác suất và thống kê toánTôn Thất TúH14K6.2-QN4508/05/2015 - 14/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
216Marketing căn bản Nguyễn Thị Thu HươngH14K6.2-LNGL4527/03/2015 - 02/04/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
217Marketing căn bản Nguyễn Thị Thu HươngH14K6.1-LNGL4527/03/2015 - 02/04/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
218Marketing căn bản Nguyễn Thị Thu Hương37K6-LNGL (tối)4527/03/2015 - 02/04/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
219Marketing căn bản Nguyễn Thị Thu Hương37K2-LNGL (tối)4527/03/2015 - 02/04/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
220Marketing căn bản Nguyễn Thị Thống NhấtH13K6.2-QN4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
221Marketing căn bản Nguyễn Cao Liên PhướcH14K6.1-QN4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
222Marketing căn bản Huỳnh Thị Phương ThuấnH13K6.2-TK4520/03/2015 - 24/03/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
223Marketing căn bản Huỳnh Thị Phương ThuấnH14K6.2-TK4520/03/2015 - 24/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
224Marketing căn bản Huỳnh Thị Phương ThuấnB14K6.2-TK4520/03/2015 - 24/03/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
225Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH14K6.1-LNGL3017/04/2015 - 20/04/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
226Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH12K6.2-LNGL3017/04/2015 - 20/04/2015Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
227Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm Trinh34K6-LNGL (tối)3017/04/2015 - 20/04/2015Học cùng H14K6.1-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
228Nguyên lý kế toánNguyễn Tri Phương37K2-LNGL (tối)4520/03/2015 - 26/03/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
229Nguyên lý kế toánNguyễn Tri Phương37K6-LNGL (tối)4520/03/2015 - 26/03/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
230Nguyên lý kế toánĐỗ Đạt Quang36K6-GL (tối)4513/03/2015 - 19/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
231Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Thị Hương36K6-GL (tối)4503/04/2015 - 09/04/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
232Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Thị HươngH14K6.2-GL4503/04/2015 - 09/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
233Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH13K6.2-ĐLK4520/03/2015 - 26/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
234Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng34K6-LNGL (tối)3027/03/2015 - 30/03/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
235Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng35K6.1-ĐL3015/05/2015 - 18/05/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
236Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước DũngB13K6.2,3-ĐLK3015/05/2015 - 18/05/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
237Phân tích tài chính doanh nghiệpHuỳnh Phương ĐôngH12K6.2-TK4510/04/2015 - 14/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
238Phân tích tài chính doanh nghiệpVõ Hồng TâmH12K6.2-GL4510/04/2015 - 16/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
239Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà TấnH13K6.1-QN4518/04/2015 - 24/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
240Phân tích tài chính doanh nghiệpNgô Hà TấnH12K6.2-LNGL4509/05/2015 - 15/05/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
241Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19.1-GL3026/12/2014 - 29/12/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
242Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19.1-TK3008/05/2015 - 11/05/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
243Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19.1-GL4513/03/2015 - 19/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
244Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19.1-TK4503/04/2015 - 07/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
245Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung34K19.1-TK4506/03/2015 - 10/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
246Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung34K19.1-TK4506/03/2015 - 10/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
247Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB12K19.3 A,B-ĐLK4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
248Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB12K19.3 A,B-ĐLK4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
249Pháp luật về thi hành ánTrần Trung34K19.1-GL4509/01/2015 - 15/01/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
250Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB12K19.3-QN4503/04/2015 - 09/04/2015Học cùng B13K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
251Pháp luật về thi hành ánTrần TrungB13K19.3-QN4503/04/2015 - 09/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
252Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH12K6.2-TK3008/05/2015 - 11/05/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
253Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Phúc NguyênH12K6.2-GL3023/04/2015 - 26/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
254Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo34K19-ĐNO (tối)3013/03/2015 - 16/03/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
255Quản lý Nhà nước về kinh tếLê Bảo35K19-ĐNO3013/03/2015 - 16/03/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
256Quản lý Nhà nước về kinh tếLê BảoB14K19.3-PHKT3027/03/2015 - 30/03/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
257Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình34K19-BĐ (tối)3020/03/2015 - 23/03/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
258Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình34K19.2-GL3002/04/2015 - 05/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
259Quản trị bán lẻLê Đức TiếnH14K8.1-GL4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
260Quản trị doanh nghiệp thương mại Phan Trọng An H14K8.1-GL4527/03/2015 - 02/04/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
261Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụPhan Trọng An H12K6.2-GL3013/03/2015 - 16/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
262Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH12K6.2-TK3013/03/2015 - 16/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
263Quản trị họcNguyễn Xuân Lãn36K6-GL (tối)3017/04/2015 - 20/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
264Quản trị MarketingVõ Quang Trí35K2.1-ĐL4517/04/2015 - 23/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
265Quản trị nguồn nhân lựcNguyễn Phúc Nguyên35K2.1-ĐL4503/04/2015 - 09/04/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
266Quản trị phân phối Nguyễn Thị Thu HươngH14K8.1-GL4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
267Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH13K6.2-TK4513/03/2015 - 17/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
268Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpB14K6.1-TK4513/03/2015 - 17/03/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
269Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH13K6.1-QN4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
270Quản trị xúc tiếnVăn Ngọc ĐànH14K8.1-GL4512/12/2014 - 18/12/2014 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
271Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH13K6.2-TK4503/04/2015 - 07/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
272Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhB14K6.2-TK4503/04/2015 - 07/04/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
273Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH12K6.2-GL3027/03/2015 - 30/03/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
274Thương mại điện tửTrần Thị Thanh HươngH14K8.1-GL4508/05/2015 - 14/05/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
275Tin học đại cươngNguyễn Văn Chức37K05-CM4523/01/2015 - 27/01/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
276Tin học đại cươngHoàng Thị Thanh Hà37K19-TK4512/12/2014 - 16/12/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
277Tin học đại cươngHoàng Thị Bích Ngọc37K19-GL (tối)4512/12/2014 - 18/12/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
278Tin học hóa kế toánHuỳnh Thị Hồng HạnhH12K6.2-TK4517/01/2015 - 21/01/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
279Tin học hóa kế toánNguyễn Văn QuangH13K6.1-QN4513/03/2015 - 19/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
280Tin học hóa kế toánVõ Hồng TâmH12K6.2-LNGL4510/04/2015 - 16/04/2015Học cùng 34K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
281Tin học hóa kế toánVõ Hồng Tâm34K6-LNGL (tối)4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
282Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu ChiếnH14K6.2-GL4524/12/2014 - 30/12/2014 Trung tâm GDTX Gia Lai
283Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu ChiếnH14K6.2-QN4520/03/2015 - 26/03/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
284Toán cao cấp 1Trần ChínH14K6.2-LNGL4510/04/2015 - 16/04/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
285Toán cao cấp 1Trần Chín37K2-LNGL (tối)4510/04/2015 - 16/04/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
286Toán cao cấp 1Trần Chín37K6-LNGL (tối)4510/04/2015 - 16/04/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
287Toán cao cấp 1Đinh Thị VănH14K6.2-TK4512/12/2014 - 16/12/2014 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
288Toán cao cấp 2Nguyễn Thị HồngH14K6.2-QN3012/12/2014 - 15/12/2014Học cùng H14K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
289Toán cao cấp 2Nguyễn Thị HồngH14K6.1-QN3012/12/2014 - 15/12/2014 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
290Toán cao cấp 2Đặng Văn RiềnH14K6.1-LNGL3008/05/2015 - 11/05/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
291Toán cao cấp 2Đặng Văn RiềnH14K6.2-LNGL3008/05/2015 - 11/05/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
292Toán cao cấp 2Đặng Văn Riền37K6-LNGL (tối)3008/05/2015 - 11/05/2015Học cùng 37K2-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
293Toán cao cấp 2Đặng Văn Riền37K2-LNGL (tối)3008/05/2015 - 11/05/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
294Tư pháp quốc tếMai Vân AnhB12K19.3 A,B-ĐLK4520/03/2015 - 26/03/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
295Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao35K19-QN4509/04/2015 - 15/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
296Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang35K19-TK4510/04/2015 - 14/04/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
297Tư pháp quốc tếLương Văn TuấnB13K19.3-QN4527/03/2015 - 02/04/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
298Tư pháp quốc tếLương Văn TuấnB12K19.3-QN4527/03/2015 - 02/04/2015Học cùng B13K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
299Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng35K19-QN3008/05/2015 - 11/05/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
300Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê35K19-TK3013/03/2015 - 16/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
301Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Minh ThọH12K6.2-LNGL3020/03/2015 - 23/03/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
302Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh35K6.1-ĐL3013/03/2015 - 16/03/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
303Xã hội họcNguyễn Thị Thu Hà37K19-BĐ (tối)3003/04/2015 - 06/04/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
304Xã hội họcNguyễn Thành Long37K19-PY (tối)3027/03/2015 - 30/03/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
305Xã hội họcNguyễn Thành Long37K19-GL (tối)3009/04/2015 - 12/04/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
306Xã hội họcĐoàn Lan Phương37K19-TK3027/03/2015 - 30/03/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam