Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái37K19-GL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu ÁiH14K6.2-GL3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lâm Bá Hòa37K19.1-PHKT3028/08/2015 - 31/08/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trịnh Sơn Hoan38K19-ĐL(tối)3006/06/2015 - 09/06/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lưu Thị Mai ThanhH14K6.2-QN3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Nguyễn Văn Thanh37K19-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Phạm Huy Thành37K19.2-PHKT3028/08/2015 - 31/08/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử37K19.1-PHKT4504/09/2015 - 10/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH14K6.2-QN4525/09/2015 - 01/10/2015Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
10Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH13K6.2-QN4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
11Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử37K05-CM4513/11/2015 - 17/11/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
12Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu Huyền37K19-BĐ (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
13Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đào Thị Nhung37K19-PY (tối)4505/09/2015 - 11/09/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
14Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đào Thị Nhung37K19.2-PHKT4518/09/2015 - 24/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
15Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Kiều Trinh37K19-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
16Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình34K4-QNA (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
17Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long34K4-QNA (tối)3011/09/2015 - 14/09/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
18Công pháp quốc tếLương Văn Tuấn36K19-TK45  Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
19Công pháp quốc tếLương Văn Tuấn36K19-TK4511/06/2015 - 15/06/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
20Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu36K19-QN (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
21Đàm phán thương mạiPhan Trọng An H14K8.1-LNGL4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH13K6.2-QN4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Tiến Lương34K19-ĐNO (tối)4528/08/2015 - 03/09/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
24Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Tiến Lương35K19-ĐNO4528/08/2015 - 03/09/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
25Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcB14K6.1-TK3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
26Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcB14K6.2-TK3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
27Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH14K6.2-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
28Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH14K6.2-LNGL3011/09/2015 - 14/09/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
29Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH14K6.1-LNGL3011/09/2015 - 14/09/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
30Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn Chức37K6-LNGL (tối)3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
31Hệ quản trị cơ sở dữ liệuChâu Ngọc TuấnH14K6.2-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
32Hệ quản trị cơ sở dữ liệuPhan Đình VấnH14K6.1-ĐLK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
33Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH13K6.2-ĐLK4504/09/2015 - 10/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
34Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH13K6.2-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
35Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangB14K6.1-TK4511/09/2015 - 15/09/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
36Kế toán công tyLê Văn NamB13K6.2,3-ĐLK3012/06/2015 - 15/06/2015Học cùng H12K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
37Kế toán công tyLê Văn NamH12K6.2-ĐLK3012/06/2015 - 15/06/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
38Kế toán công tyLê Văn NamH14K6.1-ĐLK3012/06/2015 - 15/06/2015Học cùng H12K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
39Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Thị Thu Hà34K6-LNGL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
40Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương 35K6.1-ĐL3031/07/2015 - 03/08/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
41Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Tri Phương B13K6.2,3-ĐLK3031/07/2015 - 03/08/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
42Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi Anh35K2.1-ĐL3011/09/2015 - 14/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
43Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH14K6.1-QN4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
44Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH13K6.2-QN4523/10/2015 - 29/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
45Kế toán quản trịHà Phước Vũ34K6-LNGL (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
46Kế toán tài chínhHuỳnh Phương Đông37K2-LNGL (tối)4502/10/2015 - 10/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
47Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương Đông37K6-LNGL (tối)6002/10/2015 - 10/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
48Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương ĐôngH14K6.2-LNGL6002/10/2015 - 10/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
49Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH14K6.2-GL6030/10/2015 - 07/11/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
50Kế toán tài chính 1Lê Văn Nam36K6-GL (tối)6030/10/2015 - 07/11/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
51Kế toán tài chính 1Nguyễn Công PhươngH14K6.2-QN6009/10/2015 - 17/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
52Kiểm toán căn bảnĐoàn Nguyễn Trang PhươngH13K6.2-TK4523/10/2015 - 27/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
53Kiểm toán căn bảnĐoàn Nguyễn Trang PhươngB14K6.1-TK4523/10/2015 - 27/10/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
54Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc TraiH13K6.2-ĐLK4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
55Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc Trai35K6.1-ĐL4518/09/2015 - 24/09/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
56Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngB13K6.2,3-ĐLK4518/06/2015 - 24/06/2015Học cùng H12K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
57Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH12K6.2-ĐLK4518/06/2015 - 24/06/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
58Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH14K6.1-ĐLK4518/06/2015 - 24/06/2015Học cùng H12K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
59Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH13K6.2-QN4502/10/2015 - 08/10/2015Học cùng 35K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
60Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài Hương35K6.1-QN4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
61Kinh doanh xuất nhập khẩuNguyễn Trung Kiên35K6.1-ĐL3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrung tâm GDTX Đắk Lắk
62Kinh doanh xuất nhập khẩuNguyễn Trung KiênH14K6.1-ĐLK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrung tâm GDTX Đắk Lắk
63Kinh doanh xuất nhập khẩuNguyễn Trung KiênH13K6.2-ĐLK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
64Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.1-LNGL3018/09/2015 - 24/09/2015Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
65Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.2-LNGL3018/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
66Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K8.1-LNGL4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
67Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.2-TK3009/10/2015 - 12/10/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
68Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH13K6.2-TK3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
69Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH14K6.1-QN3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
70Kinh tế đầu tưLê Bảo35K4.1-QN3008/09/2015 - 11/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
71Kinh tế đầu tưLê Bảo35K4.2-QN (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
72Kinh tế lao động Bùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
73Kinh tế lao động Nguyễn Thị Thu Hà35K4.1-QN3025/08/2015 - 28/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
74Kinh tế lượng Nguyễn Bá Thế35K4.1-QN4514/09/2015 - 18/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
75Kinh tế quốc tế Phan Kim Tuấn34K6-LNGL (tối)3018/09/2015 - 21/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
76Kinh tế vĩ môBùi Quang BìnhB15K19.3-GL4506/11/2015 - 12/11/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
77Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyB14K19.3-ĐLK4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
78Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyH14K6.2-GL4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
79Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy37K19-GL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
80Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyB15K19.3-ĐLK4506/11/2015 - 12/11/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
81Kinh tế vĩ môNguyễn Xuân Tú38K19-ĐL(tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
82Kinh tế vi mô INguyễn Thị Bích ThủyB14K6.2-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
83Kinh tế vi mô IINguyễn Văn LongPVĐ45  Trường Đại học Phạm Văn Đồng
84Kinh tế vùngLê Bảo34K4-QNA (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
85Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luậtNguyễn Thị Thanh Hà35K19-QN3017/07/2015 - 20/07/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
86Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-PHKT3028/08/2015 - 31/08/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
87Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà35K19-PY (tối)3010/10/2015 - 13/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
88Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-NT3015/10/2015 - 18/10/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
89Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-QN3030/10/2015 - 02/11/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
90Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-QN3030/10/2015 - 02/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
91Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
92Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-GL (tối)3012/09/2015 - 15/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
93Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19.1-PHKT3017/09/2015 - 20/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
94Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19.2-PHKT3003/10/2015 - 06/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
95Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-TK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
96Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-PY (tối)3006/11/2015 - 09/11/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
97Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến Nam36K19-GL (tối)3010/09/2015 - 13/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
98Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn36K19-PY (tối)3005/09/2015 - 08/09/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
99Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB14K19.3-NT3010/09/2015 - 13/09/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
100Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB14K19.3-PHKT3009/10/2015 - 12/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
101Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn36K19-TK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
102Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà38K19-ĐL(tối)3019/06/2015 - 22/06/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
103Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamLương Văn TuấnB15K19.3-GL3019/12/2015 - 22/12/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
104Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamLương Văn TuấnB15K19.3-ĐLK3024/12/2015 - 27/12/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
105Lịch sử nhà nước và PL thế giớiLương Văn Tuấn36K19-QN (tối)3006/06/2015 - 09/06/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
106Lịch sử nhà nước và PL Việt Nam Lương Văn TuấnB14K19.3-NT3018/06/2015 - 21/06/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
107Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19.2-PHKT3005/09/2015 - 08/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
108Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19-GL (tối)3019/09/2015 - 22/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
109Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19.1-PHKT3024/09/2015 - 27/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
110Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19-BĐ (tối)3009/10/2015 - 12/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
111Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19-TK3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
112Logic họcLê Đức Tâm38K19-ĐL(tối)3021/08/2015 - 24/08/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
113Luật dân sự 1Đỗ Việt Cường37K19-GL (tối)4524/07/2015 - 30/07/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
114Luật dân sự 1Lê Thị Thu Hằng37K19-TK4512/06/2015 - 16/06/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
115Luật dân sự 1Lê Thị Thu Hằng37K19-BĐ (tối)4524/07/2015 - 30/07/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
116Luật dân sự 2Nguyễn Hoàng Duy Linh B14K19.3-NT4505/06/2015 - 11/06/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
117Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng37K19-PY (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
118Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng37K19.1-PHKT4530/10/2015 - 05/11/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
119Luật dân sự I Lê Thị Thu HằngB15K19.3-ĐLK4511/12/2015 - 17/12/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
120Luật dân sự I Đào Thị NhungB15K19.3-GL4511/12/2015 - 17/12/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
121Luật đất đaiĐào Thị NhungB14K19.3-PHKT3002/10/2015 - 05/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
122Luật đất đaiĐào Thị NhungB14K19.3-ĐLK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
123Luật đầu tưMai Vân Anh34K19.2-GL3022/09/2015 - 25/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
124Luật đầu tưMai Vân Anh34K19-BĐ (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
125Luật đầu tưNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-ĐNO (tối)3010/09/2015 - 13/09/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
126Luật đầu tưNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-ĐNO3010/09/2015 - 13/09/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
127Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc36K19-ĐL (tối)3030/10/2015 - 02/11/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
128Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB13K19.3-ĐLK3030/10/2015 - 02/11/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
129Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB14K19.3-QN3006/11/2015 - 09/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
130Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc36K19-QN (tối)3006/11/2015 - 09/11/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
131Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19-BĐ (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
132Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19-PY (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
133Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19.1-PHKT4516/10/2015 - 22/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
134Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19-GL (tối)4523/10/2015 - 29/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
135Luật hiến phápNguyễn Hữu PhúcB15K19.3-GL4523/10/2015 - 29/10/2015Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
136Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19.2-PHKT4513/11/2015 - 19/11/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
137Luật hiến phápNguyễn Hữu PhúcB15K19.3-ĐLK4527/11/2015 - 03/12/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
138Luật hiến phápLương Văn Tuấn37K19-TK4503/10/2015 - 07/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
139Luật hình sự (HP1)Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-ĐLK4519/06/2015 - 25/06/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
140Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-BĐ (tối)4512/06/2015 - 18/06/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
141Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-PY (tối)4519/06/2015 - 25/06/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
142Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-GL (tối)4517/07/2015 - 23/07/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
143Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-TK4502/10/2015 - 06/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
144Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-QN (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
145Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB14K19.3-QN4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
146Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB14K19.3-ĐLK3005/09/2015 - 08/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
147Luật hôn nhân và gia đìnhMai Vân AnhB14K19.3-PHKT3019/06/2015 - 22/06/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
148Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung35K19-TK3017/07/2015 - 20/07/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
149Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung35K19-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
150Luật kinh tếLê Đình Quang PhúcH14K6.2-QN4513/11/2015 - 19/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
151Luật lao động Trần TrungB14K19.3-PHKT3013/06/2015 - 16/06/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
152Luật lao động Trần Trung36K19-QN (tối)3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
153Luật lao động Trần TrungB14K19.3-ĐLK3010/10/2015 - 13/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
154Luật luật sưTrần Trung34K19-BĐ (tối)3018/07/2015 - 21/07/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
155Luật luật sưTrần Trung35K19-QN3025/09/2015 - 28/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
156Luật luật sưTrần Trung35K19-TK3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
157Luật ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh 35K19-PY (tối)3012/06/2015 - 15/06/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
158Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
159Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy LinhB13K19.3-QN3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
160Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy LinhB14K19.3-QN3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
161Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy LinhB14K19.3-ĐLK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
162Luật thương mại (HP1)Hoàng Ngọc GiaoB14K19.3-QN4516/09/2015 - 22/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
163Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng36K19-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
164Luật thương mại (HP1)Trần Văn QuangB14K19.3-NT4525/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
165Luật thương mại (HP1)Trần Văn QuangB14K19.3-PHKT4518/09/2015 - 24/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
166Luật thương mại (HP2)Hoàng Ngọc Giao36K19-BĐ (tối)4523/09/2015 - 29/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
167Luật thương mại (HP2)Đào Thị NhungB13K19.3-QN4512/06/2015 - 18/06/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
168Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung36K19-GL (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
169Luật thương mại (HP2)Trần Văn QuangB14K19.3-ĐLK4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
170Luật thương mại (HP2)Trần Văn Quang36K19-PY (tối)4523/10/2015 - 29/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
171Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang35K19-PY (tối)3016/10/2015 - 19/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
172Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao35K19-TK3012/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
173Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn Quang35K19-BĐ (tối)3025/06/2015 - 28/06/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
174Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn Quang36K19-ĐL (tối)3018/09/2015 - 21/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
175Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn QuangB13K19.3-ĐLK3018/09/2015 - 21/09/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
176Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn QuangB13K19.3-QN3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
177Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh36K19-GL (tối)4512/06/2015 - 18/06/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
178Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh36K19-BĐ (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
179Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc36K19-PY (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
180Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc36K19-TK4509/10/2015 - 13/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
181Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-PY (tối)4517/07/2015 - 23/07/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
182Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-BĐ (tối)4524/07/2015 - 30/07/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
183Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-TK4528/08/2015 - 01/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
184Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-QN (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
185Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-GL (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
186Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn35K19-BĐ (tối)4511/09/2015 - 17/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
187Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-QN4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
188Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-ĐLK4525/09/2015 - 01/10/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
189Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà36K19-ĐL (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
190Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-TK4519/06/2015 - 23/06/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
191Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng34K19.2-GL4507/09/2015 - 11/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
192Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-QN4523/10/2015 - 29/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
193Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Thị Sáu38K19-ĐL(tối)6011/09/2015 - 19/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
194Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Thị SáuB15K19.3-ĐLK6023/10/2015 - 31/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
195Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Thị SáuB15K19.3-GL6027/11/2015 - 05/12/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
196Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH14K6.2-LNGL4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
197Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH14K6.1-LNGL4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
198Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc Siêng37K2-LNGL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
199Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc Siêng37K6-LNGL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
200Marketing căn bản Nguyễn Cao Liên Phước37K05-CM4518/09/2015 - 22/09/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
201Marketing địa phương Nguyễn Thị Thống Nhất35K4.2-QN (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
202Marketing địa phương Nguyễn Thị Thống Nhất35K4.1-QN3022/09/2015 - 25/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
203Nghiên cứu MarketingVõ Quang Trí35K2.1-ĐL4518/09/2015 - 24/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
204Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH14K6.2-TK3025/09/2015 - 28/09/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
205Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH13K6.2-TK3025/09/2015 - 28/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
206Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH14K6.1-QN3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
207Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH14K6.1-ĐLK3016/10/2015 - 19/10/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
208Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH13K6.2-ĐLK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
209Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Thị HươngB14K6.2-TK4518/09/2015 - 22/09/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
210Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Thị HươngH14K6.2-TK4518/09/2015 - 22/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
211Nguyên lý thống kê kinh tếNgô TânH13K6.2-QN4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
212Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH14K6.2-QN4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
213Nguyên lý thống kê kinh tếTrần Phước Trữ35K4.2-QN (tối)4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
214Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng35K6.1-QN3018/09/2015 - 21/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
215Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước DũngB14K6.1-TK3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
216Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước DũngB14K6.2-TK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng B14K6.1-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
217Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình34K4-QNA (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
218Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaB13K6.2,3-ĐLK4505/06/2015 - 11/06/2015Học cùng H12K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
219Phân tích tài chính doanh nghiệpTrần Thị NgaH12K6.2-ĐLK4505/06/2015 - 11/06/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
220Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng Tùng34K6-LNGL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
221Pháp luật đại cươngTrần Tuấn Sơn37K05-CM3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
222Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
223Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19.2-GL3006/10/2015 - 09/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
224Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19-ĐNO (tối)3015/10/2015 - 18/10/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
225Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-ĐNO3015/10/2015 - 18/10/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
226Pháp luật về HĐ TD và bảo đảm TDNguyễn Hoàng Duy Linh34K19.2-GL4520/07/2015 - 24/07/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
227Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-ĐNO (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
228Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-ĐNO4518/09/2015 - 24/09/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
229Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-BĐ (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
230Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung34K19-BĐ (tối)4505/06/2015 - 11/06/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
231Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung36K19-ĐL (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
232Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB13K19.3-ĐLK4509/10/2015 - 15/10/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
233Pháp luật về thi hành ánTrần Trung34K19.2-GL4508/06/2015 - 12/06/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
234Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH14K6.1-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
235Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH13K6.2-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
236Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH14K6.2-GL3004/09/2015 - 07/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
237Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc Tuấn36K6-GL (tối)3004/09/2015 - 07/09/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
238Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên Ân37K6-LNGL (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
239Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K6.2-LNGL4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
240Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K8.1-LNGL4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
241Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K6.1-LNGL4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
242Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên Ân37K2-LNGL (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
243Phương pháp định lượng trong kinh tếNguyễn Thành LongH14K6.2-QN4530/10/2015 - 05/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
244Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng YếnH14K6.2-GL4511/09/2015 - 17/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
245Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng Yến36K6-GL (tối)4511/09/2015 - 17/09/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
246Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng YếnH14K6.1-QN4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
247Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB14K19.3-QN3004/09/2015 - 07/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
248Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình35K19-QN3004/09/2015 - 07/09/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
249Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình36K19-ĐL (tối)3023/10/2015 - 26/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
250Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB13K19.3-ĐLK3023/10/2015 - 26/10/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
251Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long35K19-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
252Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Lê Bảo34K4-QNA (tối)3009/10/2015 - 12/10/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
253Quản trị chuỗi cung ứng Nguyễn Phúc Nguyên35K2.1-ĐL4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
254Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc Đàn35K6.1-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
255Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH13K6.2-QN3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng 35K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
256Quản trị họcNguyễn Xuân LãnB14K6.2-TK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
257Quản trị họcNgô Xuân Thủy37K6-LNGL (tối)3018/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
258Quản trị họcNgô Xuân Thủy37K2-LNGL (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
259Quản trị kinh doanh quốc tếNguyễn Thị Thủy35K2.1-ĐL3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
260Quản trị quan hệ khách hàngTrương Thị Vân AnhH14K8.1-LNGL4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
261Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH14K6.2-GL4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
262Quản trị sản xuấtBùi Trung Hiệp36K6-GL (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
263Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm35K2.1-ĐL4516/10/2015 - 22/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
264Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị Trinh37K05-CM4504/09/2015 - 08/09/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
265Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH14K6.2-GL4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
266Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị Trinh36K6-GL (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
267Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH13K6.2-QN4530/10/2015 - 05/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
268Tài chính côngNguyễn Thị Mỹ Hạnh35K4.1-QN3006/10/2015 - 09/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
269Tài chính côngVõ Văn Vang35K4.2-QN (tối)3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
270Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu36K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
271Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19.2-PHKT3011/09/2015 - 14/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
272Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-GL (tối)3003/10/2015 - 06/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
273Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19.1-PHKT3008/10/2015 - 11/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
274Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-BĐ (tối)3017/10/2015 - 20/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
275Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-PY (tối)3022/10/2015 - 25/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
276Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-TK3030/10/2015 - 02/11/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
277Thị trường và các định chế tài chínhTrần Nguyễn Trâm Anh35K6.1-ĐL3024/07/2015 - 27/07/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
278Thị trường và các định chế tài chínhTrần Nguyễn Trâm AnhH12K6.2-ĐLK3024/07/2015 - 27/07/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
279Thị trường và các định chế tài chínhTrần Nguyễn Trâm AnhH13K6.2-ĐLK3024/07/2015 - 27/07/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
280Thị trường và các định chế tài chínhTrần Nguyễn Trâm AnhH14K6.1-ĐLK3024/07/2015 - 27/07/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
281Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH14K6.1-QN3018/09/2015 - 21/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
282Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH14K6.1-LNGL3023/10/2015 - 26/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
283Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH14K6.2-LNGL3023/10/2015 - 26/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
284Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn Hân37K6-LNGL (tối)3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
285Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH14K6.2-TK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
286Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH13K6.2-TK3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
287ThuếPhan Đinh Anh36K6-GL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
288ThuếPhan Đinh AnhB14K6.2-TK3009/10/2015 - 12/10/2015Học cùng B14K6.1-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
289ThuếPhan Đinh AnhB14K6.1-TK3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
290ThuếNguyễn Trần Thuần35K6.1-QN3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
291Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh37K6-LNGL (tối)4513/11/2015 - 19/11/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
292Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh37K2-LNGL (tối)4513/11/2015 - 19/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
293Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy37K19-BĐ (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
294Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy37K19-PY (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
295Tin học hóa kế toánTrần Thị Thủy VânB13K6.2,3-ĐLK4517/07/2015 - 23/07/2015Học cùng H12K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
296Tin học hóa kế toánTrần Thị Thủy VânH12K6.2-ĐLK4517/07/2015 - 23/07/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
297Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu Chiến37K05-CM4516/10/2015 - 20/10/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
298Toán cao cấp 2Nguyễn Hữu ChiếnH14K6.2-TK3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
299Tư pháp quốc tếMai Vân Anh35K19-BĐ (tối)4524/07/2015 - 30/07/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
300Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB13K19.3-ĐLK4504/09/2015 - 10/09/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
301Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao36K19-ĐL (tối)4504/09/2015 - 10/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
302Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang35K19-PY (tối)4518/06/2015 - 24/06/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
303Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang34K19-ĐNO (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
304Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang35K19-ĐNO4502/10/2015 - 08/10/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
305Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng35K19-BĐ (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
306Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê35K19-PY (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
307Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh36K19-ĐL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
308Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần TĩnhH13K6.2-ĐLK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
309Xã hội họcNguyễn Tiến Nam37K05-CM3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
310Xã hội họcNguyễn Tiến Nam38K19-ĐL(tối)3016/10/2015 - 19/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk