Chào mừng các các bạn đã đến với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Thời khóa biểu Hệ vừa làm vừa học tại Trung tâm

Học kỳ:
Trung tâm:
Lớp:
Học phần:
 
THỜI KHÓA BIỂU
#Học phầnGiảng viênLớpSố tiếtThời gian họcGhi chúTrường
1Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu Ái37K19-GL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
2Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lê Hữu ÁiH14K6.2-GL3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
3Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lâm Bá Hòa37K19.1-PHKT3028/08/2015 - 31/08/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
4Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Trịnh Sơn Hoan38K19-ĐL(tối)3006/06/2015 - 09/06/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
5Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Lưu Thị Mai ThanhH14K6.2-QN3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
6Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Nguyễn Văn Thanh37K19-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
7Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 1Phạm Huy Thành37K19.2-PHKT3028/08/2015 - 31/08/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
8Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử37K19.1-PHKT4504/09/2015 - 10/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
9Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH14K6.2-QN4525/09/2015 - 01/10/2015Học cùng H13K6.2-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
10Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng CửH13K6.2-QN4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
11Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Hồng Cử37K05-CM4513/11/2015 - 17/11/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
12Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Thu Huyền37K19-BĐ (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
13Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đào Thị Nhung37K19-PY (tối)4505/09/2015 - 11/09/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
14Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Đào Thị Nhung37K19.2-PHKT4518/09/2015 - 24/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
15Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin 2Nguyễn Thị Kiều Trinh37K19-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
16Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Bùi Quang Bình34K4-QNA (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
17Chương trình và dự án phát triển KT-XHNguyễn Thành Long34K4-QNA (tối)3011/09/2015 - 14/09/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
18Công pháp quốc tếLương Văn Tuấn36K19-TK45  Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
19Đại cương văn hoá Việt Nam Trần Hồng Lưu36K19-QN (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
20Đàm phán thương mạiPhan Trọng An H14K8.1-LNGL4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
21Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Văn HoànH13K6.2-QN4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
22Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Tiến Lương34K19-ĐNO (tối)4528/08/2015 - 03/09/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
23Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt NamNguyễn Tiến Lương35K19-ĐNO4528/08/2015 - 03/09/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
24Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcB14K6.1-TK3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
25Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcB14K6.2-TK3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
26Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH14K6.2-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
27Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH14K6.2-LNGL3011/09/2015 - 14/09/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
28Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn ChứcH14K6.1-LNGL3011/09/2015 - 14/09/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
29Hệ quản trị cơ sở dữ liệuNguyễn Văn Chức37K6-LNGL (tối)3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
30Hệ quản trị cơ sở dữ liệuChâu Ngọc TuấnH14K6.2-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
31Hệ quản trị cơ sở dữ liệuPhan Đình VấnH14K6.1-ĐLK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
32Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Hữu CườngH13K6.2-ĐLK4504/09/2015 - 10/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
33Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangH13K6.2-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
34Hệ thống thông tin kế toánNguyễn Văn QuangB14K6.1-TK4511/09/2015 - 15/09/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
35Kế toán hành chính sự nghiệpNguyễn Thị Thu Hà34K6-LNGL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
36Kế toán quản trịĐoàn Ngọc Phi Anh35K2.1-ĐL3011/09/2015 - 14/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
37Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH14K6.1-QN4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
38Kế toán quản trịVõ Hồng TâmH13K6.2-QN4523/10/2015 - 29/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
39Kế toán quản trịHà Phước Vũ34K6-LNGL (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
40Kế toán tài chínhHuỳnh Phương Đông37K2-LNGL (tối)4502/10/2015 - 10/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
41Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương Đông37K6-LNGL (tối)6002/10/2015 - 10/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
42Kế toán tài chính 1Huỳnh Phương ĐôngH14K6.2-LNGL6002/10/2015 - 10/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
43Kế toán tài chính 1Lê Văn NamH14K6.2-GL6030/10/2015 - 07/11/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
44Kế toán tài chính 1Lê Văn Nam36K6-GL (tối)6030/10/2015 - 07/11/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
45Kế toán tài chính 1Nguyễn Công PhươngH14K6.2-QN6009/10/2015 - 17/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
46Kiểm toán căn bảnĐoàn Nguyễn Trang PhươngH13K6.2-TK4523/10/2015 - 27/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
47Kiểm toán căn bảnĐoàn Nguyễn Trang PhươngB14K6.1-TK4523/10/2015 - 27/10/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
48Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc TraiH13K6.2-ĐLK4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
49Kiểm toán căn bảnĐoàn Thị Ngọc Trai35K6.1-ĐL4518/09/2015 - 24/09/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
50Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài Hương35K6.1-QN4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
51Kiểm toán tài chínhPhạm Hoài HươngH13K6.2-QN4502/10/2015 - 08/10/2015Học cùng 35K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
52Kinh doanh xuất nhập khẩuNguyễn Trung KiênH14K6.1-ĐLK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrung tâm GDTX Đắk Lắk
53Kinh doanh xuất nhập khẩuNguyễn Trung KiênH13K6.2-ĐLK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng 35K6.1-ĐLTrung tâm GDTX Đắk Lắk
54Kinh doanh xuất nhập khẩuNguyễn Trung Kiên35K6.1-ĐL3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrung tâm GDTX Đắk Lắk
55Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.1-LNGL3018/09/2015 - 24/09/2015Học cùng H14K6.2-LNGLTrường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
56Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.2-LNGL3018/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
57Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K8.1-LNGL4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
58Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH14K6.2-TK3009/10/2015 - 12/10/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
59Kinh doanh xuất nhập khẩuTrần Văn NghiệpH13K6.2-TK3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
60Kinh doanh xuất nhập khẩuĐỗ Minh SơnH14K6.1-QN3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
61Kinh tế đầu tưLê Bảo35K4.1-QN3008/09/2015 - 11/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
62Kinh tế đầu tưLê Bảo35K4.2-QN (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
63Kinh tế lao động Bùi Quang Bình35K4.2-QN (tối)3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
64Kinh tế lao động Nguyễn Thị Thu Hà35K4.1-QN3025/08/2015 - 28/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
65Kinh tế lượng Nguyễn Bá Thế35K4.1-QN4514/09/2015 - 18/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
66Kinh tế quốc tế Phan Kim Tuấn34K6-LNGL (tối)3018/09/2015 - 21/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
67Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyB14K19.3-ĐLK4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
68Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu ThủyH14K6.2-GL4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K19-GL (tối)Trung tâm GDTX Gia Lai
69Kinh tế vĩ môNinh Thị Thu Thủy37K19-GL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
70Kinh tế vĩ môNguyễn Xuân Tú38K19-ĐL(tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
71Kinh tế vi mô INguyễn Thị Bích ThủyB14K6.2-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
72Kinh tế vùngLê Bảo34K4-QNA (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
73Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-PHKT3028/08/2015 - 31/08/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
74Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh Hà35K19-PY (tối)3010/10/2015 - 13/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
75Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-NT3015/10/2015 - 18/10/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
76Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-QN3030/10/2015 - 02/11/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
77Kỹ thuật xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Thị Thanh HàB14K19.3-QN3030/10/2015 - 02/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
78Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
79Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-GL (tối)3012/09/2015 - 15/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
80Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19.1-PHKT3017/09/2015 - 20/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
81Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19.2-PHKT3003/10/2015 - 06/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
82Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-TK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
83Lịch sử các học thuyết chính trịNguyễn Hồng Cử37K19-PY (tối)3006/11/2015 - 09/11/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
84Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiNguyễn Tiến Nam36K19-GL (tối)3010/09/2015 - 13/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
85Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn36K19-PY (tối)3005/09/2015 - 08/09/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
86Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB14K19.3-NT3010/09/2015 - 13/09/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
87Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn TuấnB14K19.3-PHKT3009/10/2015 - 12/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
88Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớiLương Văn Tuấn36K19-TK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
89Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt NamNgô Văn Hà38K19-ĐL(tối)3019/06/2015 - 22/06/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
90Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19.2-PHKT3005/09/2015 - 08/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
91Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19-GL (tối)3019/09/2015 - 22/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
92Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19.1-PHKT3024/09/2015 - 27/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
93Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19-BĐ (tối)3009/10/2015 - 12/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
94Lịch sử văn minh thế giớiNgô Văn Hà37K19-TK3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
95Logic họcLê Đức Tâm38K19-ĐL(tối)3021/08/2015 - 24/08/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
96Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng37K19-PY (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
97Luật dân sự I Lê Thị Thu Hằng37K19.1-PHKT4530/10/2015 - 05/11/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
98Luật đất đaiĐào Thị NhungB14K19.3-PHKT3002/10/2015 - 05/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
99Luật đất đaiĐào Thị NhungB14K19.3-ĐLK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
100Luật đầu tưMai Vân Anh34K19.2-GL3022/09/2015 - 25/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
101Luật đầu tưMai Vân Anh34K19-BĐ (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
102Luật đầu tưNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-ĐNO (tối)3010/09/2015 - 13/09/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
103Luật đầu tưNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-ĐNO3010/09/2015 - 13/09/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
104Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc36K19-ĐL (tối)3030/10/2015 - 02/11/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
105Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB13K19.3-ĐLK3030/10/2015 - 02/11/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
106Luật đầu tưNguyễn Hữu PhúcB14K19.3-QN3006/11/2015 - 09/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
107Luật đầu tưNguyễn Hữu Phúc36K19-QN (tối)3006/11/2015 - 09/11/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
108Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19-BĐ (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
109Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19-PY (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
110Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19.1-PHKT4516/10/2015 - 22/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
111Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19-GL (tối)4523/10/2015 - 29/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
112Luật hiến phápNguyễn Hữu Phúc37K19.2-PHKT4513/11/2015 - 19/11/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
113Luật hiến phápLương Văn Tuấn37K19-TK4503/10/2015 - 07/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
114Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-TK4502/10/2015 - 06/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
115Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn Sơn36K19-QN (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
116Luật hình sự (HP2)Trần Tuấn SơnB14K19.3-QN4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
117Luật hôn nhân và gia đinhMai Vân AnhB14K19.3-ĐLK3005/09/2015 - 08/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
118Luật kinh doanh bất động sảnĐào Thị Nhung35K19-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
119Luật kinh tếLê Đình Quang PhúcH14K6.2-QN4513/11/2015 - 19/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
120Luật lao động Trần Trung36K19-QN (tối)3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
121Luật lao động Trần TrungB14K19.3-ĐLK3010/10/2015 - 13/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
122Luật luật sưTrần Trung35K19-QN3025/09/2015 - 28/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
123Luật luật sưTrần Trung35K19-TK3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
124Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
125Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy LinhB13K19.3-QN3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
126Luật Ngân hàngNguyễn Hoàng Duy LinhB14K19.3-QN3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
127Luật tài chínhNguyễn Hoàng Duy LinhB14K19.3-ĐLK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
128Luật thương mại (HP1)Hoàng Ngọc GiaoB14K19.3-QN4516/09/2015 - 22/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
129Luật thương mại (HP1)Lê Thị Thu Hằng36K19-TK4511/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
130Luật thương mại (HP1)Trần Văn QuangB14K19.3-NT4525/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Ninh Thuận
131Luật thương mại (HP1)Trần Văn QuangB14K19.3-PHKT4518/09/2015 - 24/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
132Luật thương mại (HP2)Hoàng Ngọc Giao36K19-BĐ (tối)4523/09/2015 - 29/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
133Luật thương mại (HP2)Đào Thị Nhung36K19-GL (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
134Luật thương mại (HP2)Trần Văn QuangB14K19.3-ĐLK4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
135Luật thương mại (HP2)Trần Văn Quang36K19-PY (tối)4523/10/2015 - 29/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
136Luật thương mại quốc tế 1Trần Văn Quang35K19-PY (tối)3016/10/2015 - 19/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
137Luật thương mại quốc tế 2Hoàng Ngọc Giao35K19-TK3012/09/2015 - 15/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
138Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn Quang36K19-ĐL (tối)3018/09/2015 - 21/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
139Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn QuangB13K19.3-ĐLK3018/09/2015 - 21/09/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
140Luật thương mại quốc tế 2Trần Văn QuangB13K19.3-QN3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
141Luật tố tụng dân sựMai Vân Anh36K19-BĐ (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
142Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc36K19-PY (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
143Luật tố tụng dân sựLê Đình Quang Phúc36K19-TK4509/10/2015 - 13/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
144Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-TK4528/08/2015 - 01/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
145Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-QN (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
146Luật tố tụng hành chínhNguyễn Thị Hồng Phượng36K19-GL (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
147Luật tố tụng hành chínhTrần Tuấn Sơn35K19-BĐ (tối)4511/09/2015 - 17/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
148Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-QN4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
149Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh HàB13K19.3-ĐLK4525/09/2015 - 01/10/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
150Luật tố tụng hình sựNguyễn Thị Thanh Hà36K19-ĐL (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
151Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng34K19.2-GL4507/09/2015 - 11/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
152Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nướcNguyễn Thị Hồng Phượng35K19-QN4523/10/2015 - 29/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
153Lý luận Nhà nước và pháp luậtTrần Thị Sáu38K19-ĐL(tối)6011/09/2015 - 19/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
154Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH14K6.2-LNGL4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
155Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc SiêngH14K6.1-LNGL4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
156Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc Siêng37K2-LNGL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
157Lý thuyết xác suất và thống kê toánNguyễn Ngọc Siêng37K6-LNGL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
158Marketing căn bản Nguyễn Cao Liên Phước37K05-CM4518/09/2015 - 22/09/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
159Marketing địa phương Nguyễn Thị Thống Nhất35K4.2-QN (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
160Marketing địa phương Nguyễn Thị Thống Nhất35K4.1-QN3022/09/2015 - 25/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
161Nghiên cứu MarketingVõ Quang Trí35K2.1-ĐL4518/09/2015 - 24/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
162Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH14K6.2-TK3025/09/2015 - 28/09/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
163Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH13K6.2-TK3025/09/2015 - 28/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
164Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếNguyễn Ngọc AnhH14K6.1-QN3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
165Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH14K6.1-ĐLK3016/10/2015 - 19/10/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
166Nghiệp vụ ngân hàng thương mại và thanh toán quốc tếVõ Hoàng Diễm TrinhH13K6.2-ĐLK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
167Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Thị HươngB14K6.2-TK4518/09/2015 - 22/09/2015Học cùng H14K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
168Nguyên lý thống kê kinh tếNguyễn Thị HươngH14K6.2-TK4518/09/2015 - 22/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
169Nguyên lý thống kê kinh tếNgô TânH13K6.2-QN4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
170Nguyên lý thống kê kinh tếPhạm Quang TínH14K6.2-QN4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
171Nguyên lý thống kê kinh tếTrần Phước Trữ35K4.2-QN (tối)4511/09/2015 - 17/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
172Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước Dũng35K6.1-QN3018/09/2015 - 21/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
173Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước DũngB14K6.1-TK3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
174Phân tích hoạt động kinh doanhHồ Phước DũngB14K6.2-TK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng B14K6.1-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
175Phân tích kinh tế xã hộiBùi Quang Bình34K4-QNA (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
176Phân tích tài chính doanh nghiệpHoàng Tùng34K6-LNGL (tối)4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
177Pháp luật đại cươngTrần Tuấn Sơn37K05-CM3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
178Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
179Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19.2-GL3006/10/2015 - 09/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
180Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung34K19-ĐNO (tối)3015/10/2015 - 18/10/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
181Pháp luật về An sinh xã hộiTrần Trung35K19-ĐNO3015/10/2015 - 18/10/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
182Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-ĐNO (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
183Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh35K19-ĐNO4518/09/2015 - 24/09/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
184Pháp luật về hợp đồng tín dụng và bảo đảm tín dụngNguyễn Hoàng Duy Linh34K19-BĐ (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
185Pháp luật về thi hành ánĐào Thị Nhung36K19-ĐL (tối)4509/10/2015 - 15/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
186Pháp luật về thi hành ánĐào Thị NhungB13K19.3-ĐLK4509/10/2015 - 15/10/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
187Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Thị LoanH14K6.1-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
188Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH13K6.2-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
189Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc TuấnH14K6.2-GL3004/09/2015 - 07/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
190Phát triển kỹ năng quản trịNguyễn Quốc Tuấn36K6-GL (tối)3004/09/2015 - 07/09/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
191Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên Ân37K6-LNGL (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
192Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K6.2-LNGL4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
193Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K8.1-LNGL4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
194Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên ÂnH14K6.1-LNGL4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
195Phương pháp định lượng trong kinh tếHuỳnh Viết Thiên Ân37K2-LNGL (tối)4530/10/2015 - 05/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
196Phương pháp định lượng trong kinh tếNguyễn Thành LongH14K6.2-QN4530/10/2015 - 05/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
197Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng YếnH14K6.2-GL4511/09/2015 - 17/09/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
198Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng Yến36K6-GL (tối)4511/09/2015 - 17/09/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
199Phương pháp định lượng trong kinh tếTrần Thị Hoàng YếnH14K6.1-QN4516/10/2015 - 22/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
200Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB14K19.3-QN3004/09/2015 - 07/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
201Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình35K19-QN3004/09/2015 - 07/09/2015Học cùng B14K19.3-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
202Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang Bình36K19-ĐL (tối)3023/10/2015 - 26/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
203Quản lý Nhà nước về kinh tếBùi Quang BìnhB13K19.3-ĐLK3023/10/2015 - 26/10/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
204Quản lý Nhà nước về kinh tếNguyễn Thành Long35K19-TK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
205Quản lý Nhà nước về kinh tế và chính sách Lê Bảo34K4-QNA (tối)3009/10/2015 - 12/10/2015 Trung tâm GDTX-HN Đại Lộc Quảng Nam
206Quản trị chuỗi cung ứng Nguyễn Phúc Nguyên35K2.1-ĐL4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
207Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc Đàn35K6.1-QN3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
208Quản trị doanh nghiệp thương mại - dịch vụVăn Ngọc ĐànH13K6.2-QN3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng 35K6.1-QNTrường Đại học Phạm Văn Đồng
209Quản trị họcNguyễn Xuân LãnB14K6.2-TK3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
210Quản trị họcNgô Xuân Thủy37K6-LNGL (tối)3018/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
211Quản trị họcNgô Xuân Thủy37K2-LNGL (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
212Quản trị kinh doanh quốc tếNguyễn Thị Thủy35K2.1-ĐL3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
213Quản trị quan hệ khách hàngTrương Thị Vân AnhH14K8.1-LNGL4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
214Quản trị sản xuấtBùi Trung HiệpH14K6.2-GL4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
215Quản trị sản xuấtBùi Trung Hiệp36K6-GL (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
216Quản trị tài chínhLê Đắc Anh Khiêm35K2.1-ĐL4516/10/2015 - 22/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
217Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị Trinh37K05-CM4504/09/2015 - 08/09/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
218Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH14K6.2-GL4502/10/2015 - 08/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
219Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị Trinh36K6-GL (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015Học cùng H14K6.2-GLTrung tâm GDTX Gia Lai
220Tài chính - tiền tệ Trịnh Thị TrinhH13K6.2-QN4530/10/2015 - 05/11/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
221Tài chính côngNguyễn Thị Mỹ Hạnh35K4.1-QN3006/10/2015 - 09/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
222Tài chính côngVõ Văn Vang35K4.2-QN (tối)3016/10/2015 - 19/10/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
223Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu36K19-BĐ (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
224Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19.2-PHKT3011/09/2015 - 14/09/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
225Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-GL (tối)3003/10/2015 - 06/10/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
226Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19.1-PHKT3008/10/2015 - 11/10/2015 Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
227Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-BĐ (tối)3017/10/2015 - 20/10/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
228Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-PY (tối)3022/10/2015 - 25/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
229Tâm Lý học đại cươngNguyễn Thị Bích Thu37K19-TK3030/10/2015 - 02/11/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
230Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH14K6.1-QN3018/09/2015 - 21/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
231Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH14K6.1-LNGL3023/10/2015 - 26/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
232Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn HânH14K6.2-LNGL3023/10/2015 - 26/10/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
233Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Văn Hân37K6-LNGL (tối)3023/10/2015 - 26/10/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
234Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH14K6.2-TK3002/10/2015 - 05/10/2015Học cùng H13K6.2-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
235Thị trường vốn và các định chế tài chínhNguyễn Hòa NhânH13K6.2-TK3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
236ThuếPhan Đinh Anh36K6-GL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Gia Lai
237ThuếPhan Đinh AnhB14K6.2-TK3009/10/2015 - 12/10/2015Học cùng B14K6.1-TKTrường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
238ThuếPhan Đinh AnhB14K6.1-TK3009/10/2015 - 12/10/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
239ThuếNguyễn Trần Thuần35K6.1-QN3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
240Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh37K6-LNGL (tối)4513/11/2015 - 19/11/2015 Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
241Tin học đại cươngVũ Hà Tuấn Anh37K2-LNGL (tối)4513/11/2015 - 19/11/2015Học cùng 37K6-LNGL (tối)Trường Trung cấp Lâm Nghiệp Tây Nguyên
242Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy37K19-BĐ (tối)4518/09/2015 - 24/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
243Tin học đại cươngNguyễn Thành Thủy37K19-PY (tối)4525/09/2015 - 01/10/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
244Toán cao cấp 1Nguyễn Hữu Chiến37K05-CM4516/10/2015 - 20/10/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
245Toán cao cấp 2Nguyễn Hữu ChiếnH14K6.2-TK3011/09/2015 - 14/09/2015 Trường Cao đẳng KT-KT Quảng Nam
246Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc GiaoB13K19.3-ĐLK4504/09/2015 - 10/09/2015Học cùng 36K19-ĐL (tối)Trung tâm GDTX Đắk Lắk
247Tư pháp quốc tếHoàng Ngọc Giao36K19-ĐL (tối)4504/09/2015 - 10/09/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk
248Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang34K19-ĐNO (tối)4502/10/2015 - 08/10/2015 Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
249Tư pháp quốc tếTrần Văn Quang35K19-ĐNO4502/10/2015 - 08/10/2015Học cùng 34K19-ĐNO (tối)Trường Trung cấp KT-KT Phương Nam Đắk Nông
250Tư tưởng Hồ Chí MinhDương Anh Hoàng35K19-BĐ (tối)3025/09/2015 - 28/09/2015 Trung tâm GDTX Bình Định
251Tư tưởng Hồ Chí MinhNguyễn Phi Lê35K19-PY (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015 Trung tâm GDTX Phú Yên
252Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần Tĩnh36K19-ĐL (tối)3028/08/2015 - 31/08/2015Học cùng H13K6.2-ĐLKTrường Trung học KT-KT Đắk Lắk
253Tư tưởng Hồ Chí MinhLê Cần TĩnhH13K6.2-ĐLK3028/08/2015 - 31/08/2015 Trường Trung học KT-KT Đắk Lắk
254Xã hội họcNguyễn Tiến Nam37K05-CM3002/10/2015 - 05/10/2015 Trường Cao đẳng Cộng đồng Cà Mau
255Xã hội họcNguyễn Tiến Nam38K19-ĐL(tối)3016/10/2015 - 19/10/2015 Trung tâm GDTX Đắk Lắk